Je senior konzultantkou v spoločnosti a zodpovedá za komplexnú realizáciu projektov v oblasti Executive Search a Professional Search. Má skúsenosti s riadením a realizáciou projektov na úrovni vyššieho a stredného manažmentu predovšetkým v sektoroch Consumer Markets, Media a Financial & Professional Services. Výbery na vysoko špecializované pozície realizuje primárne v sektore Automotive & Industrial.

S desiatkami úspešne obsadených pozícií v oblasti obchodu, reklamy a médií je Liana profesionálom v tejto funkčnej oblasti a je kľúčovým členom pracovnej skupiny Marketing, Sales & Strategy Officers. Súčasťou spoločnosti je od roku 2007 po ukončení vysokoškolského štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.