Je senior konzultantkou v spoločnosti a zodpovedá za komplexnú realizáciu projektov v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. V rámci služby Repatriation of Slovak Executives Abroad koordinuje kariérne príležitosti pre kandidátov, ktorí po úspešnej zahraničnej kariére na rôznych pozíciách a v rôznych sektoroch uvažujú o návrate domov alebo o profesijnom uplatnení v inej krajine. Prostredníctvom tejto funkčnej špecializácie Amrop pomáha prepojiť potreby firiem pôsobiacich na Slovensku s kvalitou ľudského potenciálu so zahraničnými skúsenosťami, s multikultúrnymi vplyvmi, know-how a hodnotami.

Z pohľadu funkčnej a sektorovej špecializácie má skúsenosti s riadením a realizáciou poradenských riešení na úrovni vyššieho a stredného manažmentu predovšetkým v sektoroch Consumer Markets, Media a Financial & Professional Services. Výbery na vysoko špecializované pozície realizuje primárne v sektore Automotive & Industrial.

S desiatkami úspešne obsadených pozícií v oblasti obchodu, reklamy a médií je Liana profesionálom v tejto funkčnej oblasti a je kľúčovým členom pracovnej skupiny Marketing, Sales & Strategy Officers. Súčasťou spoločnosti je od roku 2007 po ukončení vysokoškolského štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.