Lucia zastáva pozíciu senior konzultantky. V prvých rokoch po príchode do spoločnosti nadobudla bohaté skúsenosti s rešeršom a analýzou trhu, ktoré v súčasnosti uplatňuje pri samostatnej realizácii projektov v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Je líderkou funkčnej špecializácie HR Officers s dôrazom na rozvoj vzťahov s kľúčovými predstaviteľmi HR komunity a zároveň zodpovedá za oblasť riadenia vzťahov s kandidátmi. Má skúsenosti s obsadzovaním širokého spektra manažérskych a špecializovaných pozícií v sektoroch Consumer Markets & Media a Automotive & Industry.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na obchodný manažment a manažment cestovného ruchu. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt na Haaga-Helia University of Applied Sciences vo fínskych Helsinkách, kde sa venovala štúdiu zahraničného obchodu. Súčasťou spoločnosti je od roku 2011.