V spoločnosti pôsobí od roku 2015 a zastáva pozíciu senior rešeršnej konzultantky pre projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Zároveň z rovnakej pozície pracuje aj pre poradenskú skupinu Jenewein Group. Primárnou náplňou jej práce je aktívne vyhľadávanie a spracúvanie údajov o relevantnom trhu, následná analýza a aktívne oslovovanie potenciálnych kandidátov. Keďže Lucie pôsobí aj v Bruseli, zameriava sa aj na česko-slovenskú komunitu pracujúcu v zahraničí. V jej rámci sa sústreďuje na identifikovanie, komunikáciu a konzultácie s kandidátmi, ktorí po úspešnej zahraničnej kariére uvažujú o návrate domov alebo profesijnom uplatnení v inej krajine.

Lucie má skúsenosti s prácou s ľuďmi v oblasti recruitingu, ktoré nadobudla počas stáží v medzinárodných personálnych agentúrach. Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor psychológia, pričom počas štúdia sa zúčastnila na zahraničnom študijnom pobyte v Krakove.