Marek je Client Partner v spoločnosti Amrop Jenewein a Head of Investment Advisory Services v Jenewein Group. Pred príchodom do Amropu v roku 2011 niekoľko rokov pôsobil v medzinárodných poradenských spoločnostiach zameraných na audit, dane a finančné poradenstvo, kde sa špecializoval najmä na poskytovanie daňového poradenstva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Na lokálnej úrovni Marek zastrešuje pracovnú skupinu Financial & Professional Services, na globálnej úrovni je členom Amrop Global Practice Group Life Sciences. V rámci Executive Search a Strategic Talent Acquisition procesov je garantom obsadzovania pozícií v oblastiach Financial Officers/Legal, Regulatory & Compliance Professionals, v ktorých rámci obsadzuje predovšetkým pozície vrcholového a stredného manažmentu a špecialistov. V jeho zodpovednosti je aj rozvoj nových obchodných príležitostí a ich následná realizácia v oblasti Private Equity a Venture Capital. Z pozície Client Partner je kľúčovým článkom partnerského tímu pri nadväzovaní vzťahov s novými klientmi, ale najmä pri udržiavaní dlhodobých, obojstranne výhodných a pevných partnerstiev s doterajšími klientmi.

Vysokoškolské štúdium so špecializáciou na personálny manažment ukončil na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia si znalosti obohatil na Wirtschaftsuniversität Wien, kde absolvoval semestrálny program v oblasti financovania malých a stredných podnikov.