Martin Krekáč je chairmanom a zakladajúcim partnerom poradenskej skupiny Jenewein Group. V roku 1990 sa mu podarilo vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie poradenských služieb so zameraním na Management Consulting. Už v tom čase položil základy súčasnej česko-slovenskej prémiovej skupiny, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategických vízií a zlepšovaní výkonnosti prostredníctvom úzkeho prepojenia komplexných strategických Leadership, Management & Public Affairs poradenských služieb na jednom mieste (one-stop shop).

Od jej založenia postupne a systematicky rozšíril portfólio poskytovaných expertných poradenských služieb. Jenewein Group sa tak od roku 1999 stala integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenskej spoločnosti Amrop Jenewein – pre oblasť Executive Search, Board & Leadership Services, a od roku 2007 špecializovanej spoločnosti Fipra – pre oblasť Public Affairs a Government Relations. Obe pôsobia vo viac ako 50 krajinách.

V súčasnosti riadi posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a expertmi z Business Innovation Network (BIN). Spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v regulovaných hospodárskych odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Spolupracuje s významnými spoločnosťami a organizáciami a medzi jeho typických klientov patria najväčšie osobnosti česko-slovenského biznisu, zakladatelia a majitelia rodinných spoločností, Family Offices, privátni investori (Private Equity Executives), akcionári, top manažéri, profesionálni športovci i umelci. Je vyhľadávaným osobným poradcom v strategických otázkach a uznávaným odborníkom na personálne politiky a rodinné podnikanie.

Martin Krekáč je aj zakladateľom a prezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Za rok 2016 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.