V roku 1990 sa Martinovi Krekáčovi podarilo vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie poradenských služieb so zameraním na Management Consulting a Executive Search. Už v tom čase položil základy česko-slovenskej poradenskej skupiny Jenewein Group. Vďaka jeho osobnému nasadeniu sa slovenská spoločnosť Jenewein & Partners v roku 1999 stala plnohodnotnou súčasťou globálnej organizácie Amrop – Leaders For What’s Next. Od roku 2004 je jej senior partnerom.

Je chairmanom a majiteľom Jenewein Group, prémiovej poradenskej skupiny, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie. V Slovenskej republike je zároveň integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenskej spoločnosti Amrop Jenewein a od roku 2007 aj špecializovanej spoločnosti Fipra pre oblasť Public Affairs a Government Relations, kde je zakladajúcim senior partnerom.

Zodpovedá za posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a expertmi z Business Innovation Network (BIN), platformy na vytváranie inovatívnych riešení pre klientov. Zároveň spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v regulovaných priemyselných odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Je rešpektovaným medzinárodným headhunterom, gestorom a propagátorom poradenstva pre rodinné podnikanie a osobným poradcom v strategických otázkach.

Je zakladateľom a prezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Za rok 2016 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.