Martin Krekáč je chairmanom a zakladajúcim partnerom poradenskej skupiny Jenewein Group. V roku 1990 sa mu podarilo vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie poradenských služieb so zameraním na Management Consulting. Už v tom čase položil základy súčasnej česko-slovenskej prémiovej skupiny, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategických vízií a zlepšovaní výkonnosti prostredníctvom úzkeho prepojenia komplexných strategických Leadership, Management & Public Affairs poradenských služieb na jednom mieste (one-stop shop).

Od jej založenia postupne a systematicky rozšíril portfólio poskytovaných expertných poradenských služieb prostredníctvom založenia špecializovanej Executive Search & Leadership Consulting spoločnosti, ktorá sa stala súčasťou Amrop globálneho partnerstva (1999), a špecializovaných Public Affairs & Government Relations spoločností, ktoré sa stali súčasťou Fipra globálneho networku (2007) a CEC Group (2010).

V súčasnosti riadi posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a platformami, ktoré sú integrovanou súčasťou Jenewein Group. Spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v regulovaných hospodárskych odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Svoje dlhoročné skúsenosti a ojedinelé know-how rád odovzdáva významným spoločnostiam a organizáciám a medzi jeho typických klientov patria najväčšie osobnosti slovenského a českého biznisu, zakladatelia a majitelia rodinných spoločností, Family Offices, privátni investori, akcionári a top manažéri, ale aj profesionálni športovci a umelci. Je vyhľadávaným osobným poradcom v strategických otázkach a uznávaným odborníkom na personálne politiky a rodinné podnikanie.

Martin Krekáč je aj zakladateľom a prezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Za rok 2016 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.