Ako Chief Operating Officer od roku 2019 prispieva k strategickému smerovaniu a rozvoju Jenewein Group a zodpovedá za jej prevádzkové záležitosti so špecifickým dôrazom na ľudí, kvalitu, procesy a rovnako aj marketing a branding. Z pozície Private Client Partner sa zameriava na segment privátneho consultingu. Na individuálnej báze rozvíja spoluprácu s klientmi z radov najväčších osobností česko-slovenského biznisu, akcionárov, privátnych investorov (Private Equity Executives), rodinných investičných skupín (Family Offices) a top manažérov vrátane profesionálnych športovcov a umelcov. Vytvára a posilňuje nové vzťahy a napomáha pri strategickom plánovaní a správe majetku, s rozvojovými a transformačnými projektmi a s obchodnými a so záujmovými aktivitami, s ktorými má Jenewein Group dlhoročné skúsenosti. Súčasne rozvíja Executive Search & Leadership Consulting projekty v celom spektre spoločností. V rámci globálnej a lokálnej Amrop Digital sektorovej pracovnej skupiny, ktorá je ďalšou oblasťou jeho zodpovednosti, sa zameriava na digitálnu transformáciu spoločností.

Matej má bohaté manažérske skúsenosti – od riadenia malých rodinných firiem až po pôsobenie v nadnárodných korporáciách na úrovni senior manažmentu. Počas svojej kariéry viedol firmy z oblasti finančníctva, telekomunikácií a IT a stál za úspešným štartom viacerých zahraničných značiek formou internetového predaja na Slovensku. Medzi jeho silné stránky patrí vytváranie a udržiavanie biznisových a firemných vzťahov, budovanie tímov a riadenie Customer Care od lokálnej po medzinárodnú úroveň.

Pred príchodom do Jenewein Group pre svetového lídra v oblasti IT riadil zákaznícke vzťahy a servis pre medzinárodných zákazníkov. Bol zodpovedný za projektový manažment smerom k zákazníkom od Service Delivery až po Accounts Receivable. Práve tu nadobudol bohaté skúsenosti s vedením ľudí na globálnej úrovni a v oblasti Cultural Differences.