Matej sa k spoločnosti Amrop Jenewein pripojil v roku 2019. Ako Client Partner rozvíja projekty v oblasti Executive Search, Board & Leadership Services pre privátne i rodinné firmy i pre zastúpenia nadnárodných korporácií. V medzinárodnom kontexte je členom globálnej sektorovej pracovnej skupiny Amrop Digital, v ktorej sa zameriava na digitálnu transformáciu spoločností a ich lídrov.

V rámci česko-slovenskej platformy Jenewein.private sa orientuje na vytváranie a udržiavanie dlhodobých partnerstiev s majiteľmi a vrcholovým manažmentom rodinných firiem, ktorým pomáha v osobnom rozvoji i rozvoji firmy. Je spoluzakladateľom združenia odborníkov Partneri Rodinných Firiem (PRF) poskytujúcich poradenstvo a podporu rodinným podnikom, v rámci ktorého je expertom na strategické plánovanie a správu majetku, rozvojové a transformačné procesy.

Má bohaté manažérske skúsenosti – od riadenia malých rodinných firiem až po pôsobenie v nadnárodných korporáciách na úrovni senior manažmentu. Počas svojej kariéry viedol firmy z oblasti finančníctva, telekomunikácií a IT a stál za úspešným štartom viacerých zahraničných značiek formou internetového predaja na Slovensku. Medzi jeho silné stránky patrí vytváranie a udržiavanie biznisových a firemných vzťahov, budovanie tímov a riadenie oddelení Služieb zákazníkom od lokálnej po medzinárodnú úroveň.

Pred príchodom do Amrop Jenewein pracoval pre svetového lídra v oblasti IT, kde riadil zákaznícke vzťahy a servis pre medzinárodných zákazníkov. Bol zodpovedný za projektový manažment smerom k zákazníkom od realizácie dodania služieb až po riadenie pohľadávok. Práve tu nadobudol bohaté skúsenosti s vedením ľudí na globálnej úrovni a v oblasti kultúrnych rozdielov. Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so špecializáciou na obchod a marketing.