V spoločnosti pôsobí ako manažér a na základe realizácie niekoľkých desiatok zadaní pre klientov z medzinárodného i lokálneho prostredia a budovania vlastnej expertízy je lídrom funkčných špecializácií Supply Chain & Operations Officers a Information & Technology Officers. Počas profesionálnej manažérskej kariéry, aj v oblasti poradenstva, získal množstvo relevantných skúseností pri realizácii projektov v oblasti Executive Search a Professional Search. Zameriava sa aj na rozvoj nových obchodných príležitostí naprieč viacerými sektormi. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore Manažment ľudských zdrojov. Súčasťou spoločnosti je od roku 2008.

V širšom konzultačnom tíme Michal poskytuje odbornú podporu klientom z rôznych oblastí v aktivitách súvisiacich s nastavovaním či optimalizáciou procesov v oblasti ľudského kapitálu. Má skúsenosti s prieskumami a analýzami trhu a podporou projektov v oblasti Leadership Assessment a v oblasti organizačného poradenstva.

Pred príchodom do spoločnosti niekoľko rokov pôsobil v jednej z popredných medzinárodných spoločností pôsobiacej v oblasti organizácie a riadenia dopravných a logistických služieb, pričom sa zameriaval na leteckú prepravu tovaru.