Od roku 2018 je Senior Client Partner v spoločnosti Amrop Jenewein a členom Strategickej rady Jenewein Group. Ako rešpektovaný medzinárodný headhunter a poradca je kľúčovým členom profesionálnych tímov v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Dôležitú úlohu zohráva pri nadväzovaní vzťahov s novými klientmi a pri udržiavaní dlhodobých, obojstranne výhodných a pevných partnerstiev s existujúcimi klientmi.

Zároveň z pozície Senior Client Partner v pražskej kancelárii Jenewein Group, ktorá je hlavným kontaktným miestom pre českých a zahraničných klientov podnikajúcich v Českej a Slovenskej republike, zodpovedá za vyhľadávanie a rozvoj obchodných príležitostí a ich následnú realizáciu pre poradenskú skupinu Jenewein Group.

Miroslav má bohaté skúsenosti s vedením a realizáciou medzinárodných projektov na úrovni vrcholového manažmentu a vysoko špecializovaných pozícií. Prioritne sa zameriava na líderstvo a manažment v prepojení Českej a Slovenskej republiky v celom spektre spoločností s dôrazom na sektory Financial & Professional Services a Consumer Markets & Media. Počas profesijnej kariéry s úspechom zvládol mnoho manažérskych výziev, čo je predpokladom optimálneho vnímania a dôkladného poznania pozícií, ktoré pri poradenských projektoch obsadzuje. Jeho prednosťou je široká sieť kontaktov v česko-slovenskom priestore – rád ľudí spája a hľadá spoločné prieniky.

Pred príchodom do spoločnosti pracoval pre inú medzinárodnú Executive Search spoločnosť so zodpovednosťou za vedenie a realizáciu vlastných česko-slovenských poradenských projektov. Do poradenstva prešiel z manažérskej úrovne, pričom v tomto období získal skúsenosti s vlastným podnikaním i s prácou v nadnárodnej korporácii. Bol súčasťou veľkej európskej investičnej skupiny i globálnej značky pôsobiacej v oblasti Retail, pre ktorú budoval slovenskú reprezentáciu na zelenej lúke a úplne novom trhu. Nasledovala manažérska skúsenosť v rovnakom sektore s možnosťou uplatnenia v holdingovej štruktúre v CEE regióne. Najmä z tohto obdobia pochádzajú jeho skúsenosti s vedením tímov v oblasti predaja, marketingu a plánovania.