• Úspechy a neúspechy Martina KrekáčaMgr. Martin Krekáč, narodený v roku 1962 v Považskej Bystrici, ženatý, s manželkou Zuzanou má synov Filipa a Šimona. Súčasné zamestnanie: Amrop Jenewein Group (AJG), spoluzakladateľ a vedúci partner, Európske partnerstvo pre personálnu politiku (EPPP), predseda správnej rady. Profesionálna špecializácia: Od roku 1990 sa profesionálne venuje strategickému riadeniu a poradenstvu v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí. Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK v Bratislave, odbor liečebná pedagogika, študijné pobyty a stáže na Slovensku a v zahraničí. Záľuby: chalupárstvo, turistika a cestovanie, štúdium odbornej literatúry, umenie.
  Čítať ďalej...
 • Internetový trh práceInternetový týždenník poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group o kariére, ľudských zdrojoch a manažmente oslávil v tomto roku 4. narodeniny. Podľa posledných informácií z AJG počet aktívnych odberateľov jeho Newslettra rastie. Spoločnosť v roku 2004 spustila novú službu pre klientov SpeedRecruitment, inovovala kariérový portál pre kandidátov AskForJob (askforjob.sk), otvorila činnosť AJG Európskej kancelárie v Bruseli a rozšírila stránky europortálu Eujobs (eujobs.sk).
  Čítať ďalej...
 • Corporate Governance - Dobrá správa (pre) spoločnostiV členských štátoch EÚ vrátane Slovenska sa v poslednom období pomerne často objavuje zdanlivo nový pojem Corporate Governance. V súčasnosti ešte nie je jednoznačne definovaný a do slovenčiny sa zväčša prekladá ako „správa a riadenie spoločnosti". Odbornejšie definície vymedzujú Corporate Governance ako súbor pravidiel, ktoré definujú vzťahy medzi exekutívnym vedením spoločnosti a jej štatutárnymi orgánmi, akcionármi a ostatnými zainteresovanými stranami.
  Čítať ďalej...
 • Do osídiel lovcov hláv sa dostávajú len najlepšíČasto sa to stane práve vtedy, keď to najmenej čakáte. Jedného dňa-najčastejšie skoro ráno alebo podvečer, vám zazvoní mobilný telefón a ktosi na druhej strane chce vedieť, či môžete nerušene hovoriť a či by ste nemali záujem o pomerne lukratívnu pracovnú pozíciu. Ponuka je sľubná, avšak vy celkom dobre neviete, čo povedať a ako čo najvhodnejšie zareagovať... K téme sa vyjadruje aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Ľudia svojich vodcov napodobňujúPre manažérsku aj vodcovskú úlohu v organizácii je spoločné, že k ich základným poslaniam patrí vykonávať úlohy prostredníctvom ostatných. Kým úloha manažéra sa spája s autoritou, ktorú mu organizácia prepožičiava, vodcovstvo s formálnou autoritou nesúvisí.
  Čítať ďalej...
 • Pätnásťročná Amrop Jenewein Group ohlasuje novinky„Rok 2005 bude rokom našich 15. narodenín a zároveň 15. výročím Executive Search na Slovensku," pripomína top manažment poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group. „Pri tejto príležitosti na začiatok apríla pripravujeme The 2005 Executive Search Forum, na ktorom budú diskutovať na odborné témy viacerí zahraniční hostia."
  Čítať ďalej...
 • Leadership - jedna z rozhodujúcich dimenzií v manažérskom životeSkúsení Executive Search poradcovia vedia, že v správaní každého človeka sa odrážajú záujmy a názory, skúsenosti a celá jeho osobnosť, vrátane vlastností, ktoré si sám neuvedomuje, alebo ich potláča. Ovládajú celý rad diagnostických metód, na základe ktorých možno zistiť, čo u kandidáta nevzniklo vzdelaním, prácou alebo peniazmi. Najmä pri odhaľovaní vodcovstva je totiž dôležitejšie hľadať to, čo je človeku dané-to znamená, na čom má on sám minimálny podiel a čo dostal do vienka pri narodení.
  Čítať ďalej...
 • Aké je personálne poradenstvo v strednej a východnej EurópePotreba transformácie ekonomiky a príprava na členstvo v EÚ podnietili v strednej a východnej Európe intenzívny rozvoj a dynamiku. Reformy lákajú ďalších investorov, mnohé spoločnosti, ktoré sú v tomto teritóriu už dlhšie prítomné, priťahujú stále ďalšie kompetencie alebo inak rozširujú spektrum svojich aktivít. Ruka v ruke s týmito zmenami prichádza mohutný dopyt po kvalitných ľudských zdrojoch, ktorý však súbežne ovplyvňuje zjednodušenie prístupu na európsky trh práce a odchod najmä mladých ľudí za hranice. Takéto pohyby sa zákonite odrazili aj v oblasti personálneho poradenstva.
  Čítať ďalej...
 • Premyslená personálna politikaKým v predvstupovom období bolo riadenie európskych záležitostí viac-menej politickou agendou, v súčasnosti si už vyžaduje premyslený profesionálny prístup a koordinovanú realizáciu. Jednou z dôležitých oblastí, ktorými sa pri hodnotení dopadov členstva v Európskej únii a pri príprave ďalšej stratégie a postupu musíme viac zaoberať, je štátna personálna politika. Budovanie ľudského kapitálu schopného orientovať sa v európskych záležitostiach a ochotného uplatniť sa v európskom priestore, a tým vhodne zastupovať Slovensko na oficiálnych i neoficiálnych úrovniach je pritom nevyhnutné nielen preto, že kvalitné ľudské zdroje sú základom úspechu v každej oblasti, ale aj preto, že môže poslúžiť ako komplexný a mimoriadne účinný nástroj na vytvorenie pozitívneho imidžu Slovenska v únii a na presadzovanie vlastných záujmov.
  Čítať ďalej...
 • Know your managers - importance of Management AppraisalJenewein & Partners / Amrop Hever Slovakia pioneered Management Appraisal in the New Europe region over ten years ago. Since then, our company has gained unrivalled both global and local experience in this area of professional services, working in all the major industry sector. Management Appraisal is the objective assessment of an organization's human capital and support of professional development. The rapid growth of the Management Appraisal practice reflects recognitions by organizations of the value of their human capital and how objective evaluation can play a vital role in managing this scarce resource.
  Čítať ďalej...
 • Finančný sektor v Slovenskej republikeDo finančného sektora možno zaradiť všetky spoločnosti poskytujúce finančné služby. Analýza hodnotí ľudský kapitál predovšetkým v segmentoch bankovníctvo, poisťovníctvo, lízing, kapitálový trh, podielové fondy, rizikový kapitál a mimobankové subjekty. K situácii z hľadiska ľudského kapitálu sa vyjadruje Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Tradícia rodinných firiem sa stavia na nohyHoci tradícia rodinného podnikania sa na Slovensku na dlhé roky prerušila, z nových vlastníkov v budúcnosti môžu vyrásť bohaté rodiny so širokým vplyvom a pôsobnosťou. K téme sa vyjadruje aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Jadro vodcovskej osobnosti tvorí talent a osobné čaroHoci o dôležitosti kvalitného ľudského kapitálu pre konečný úspech sa u nás častejšie hovorí až v posledných rokoch, súčasné problémy s identifikáciou vodcovských osobností sú v podstate rovnaké ako kedykoľvek v minulosti. V porovnaní s minulým obdobím sa však pri vyhľadávaní a výbere lídrov zmenili niektoré požiadavky a výrazne sa rozšíril priestor, na ktorom sa môžu všetci hráči pohybovať.
  Čítať ďalej...
 • Headhunter je kamarát, ktorého sa vôbec netreba báťHoci preklad anglického výrazu „headhunting" smeruje prvotnú predstavu o jeho význame kamsi k polonahým amazonským lovcom lebiek, praví headhunteri chodia v perfektne padnúcich oblekoch a vonkoncom nemajú nepriateľské úmysly. Ich vytúženou korisťou sú úspešní ľudia, absolútne jednotky na trhu práce, ktorých nestrieľajú, ale vyhľadávajú pre svojich klientov. Headhunting patrí do oblasti personálneho poradenstva a častejšie sa označuje ako Executive Search. K téme sa vyjadruje aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Farmaceutický a zdravotnícky sektor v SRVývoj v oblasti farmaceutického priemyslu priamo súvisí s celkovou situáciou v zdravotníctve, ktorú možno v rámci Slovenska označiť za problematickú. Avšak ide zároveň o oblasť, kde sa zásadné systémové zmeny začínajú už presadzovať. Okrem problémov súvisiacich s reformou zdravotníctva a legislatívnymi zmenami musia podnikateľské subjekty čeliť i platobnej neschopnosti odberateľov i dodávateľov v súkromnom či štátnom sektore. V súvislosti so vstupom SR od EÚ aktuálne vyvstáva potreba harmonizácie legislatívy, registrácie liečiv i kategorizácie, s ktorou sa budú musieť vyrovnať relevantné štátne orgány aj farmaceutické spoločnosti.
  Čítať ďalej...
 • Automobilový sektor ponúka veľké pracovné príležitostiAutomobilový sektor patrí v súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim oblastiam na Slovensku, čo sa primárne spája s nárastom množstva zahraničných investícií. Od začiatku zatiaľ najväčšej realizovanej automobilovej investície spoločnosti Volkswagen a následného prílevu ďalších automobilových dodávateľov vyrástlo množstvo odborne zdatných a manažérsky skúsených pracovníkov. Súčasné budovanie nového výrobného závodu PSA Peugeot Citro¨en v Trnave a ohlásený príchod značky Kia Motors do okolia Žiliny výrazne rozkolíše dosiaľ najväčší pohyb a rozvoj slovenského trhu práce a pravdepodobne rozpúta boj o kvalifikovanú pracovnú silu.
  Čítať ďalej...
 • Obnova narušenej tradícieV poslednom období sa v portfóliu Executive Search spoločností, členov globálnej siete The Amrop Hever Group (TAHG), začína vyčleňovať osobitná skupina služieb označovaná ako Family Owned Business (FOB) Services. TAHG chce byť v tejto oblasti svetovým lídrom a špecialistom. Základom naplnenia tejto ambície je fakt, že ide o sieť nezávislých, lokálne vlastnených spoločností, ktorých poradcovia-zakladatelia a partneri vlastnených Executive Search spoločností-sa na rozdiel od iných poradcov ľahšie stávajú dôveryhodnými partnermi najvyšších predstaviteľov rodinou vlastnených podnikov.
  Čítať ďalej...
 • Odvaha púšťať sa do pionierskych projektovJedným z kľúčov k úspechu poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group je dôkladná znalosť oblastí pôsobenia klientov. Základom udržiavania kontaktu s aktuálnym dianím a výmeny know-how a skúseností sú tzv. practice groups na globálnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Na slovenskom trhu jedinečná špecializácia na sedem sektorových skupín sa v AJG kombinuje s profesionálnou, funkčnou a teritoriálnou skúsenosťou, ktoré umožňujú ponúknuť vysokú odbornosť a osobnú pozornosť poradenských riešení doma, v celej Európe i kdekoľvek na svete.
  Čítať ďalej...
 • Lídri nenapodobňujú, ale inšpirujúAJG-Amrop Jenewein Group možno v prvej polovici roku 2004 charakterizovať ako pevne etablovanú integrovanú poradenskú skupinu s líderským postavením. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1990 a tvorí ju päť špecializovaných personálne i kapitálovo prepojených spoločností zameraných na poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí. AJG sa špecializuje na tri hlavné profesionálne oblasti (Leadership Capital, Talent Quest a European Union) v siedmich sektorových skupinách a piatich funkčných úrovniach, ktoré podporujú tri teritoriálne orientované platformy (Slovakia, Central & Eastern Europe, Worldwide). Globálny dosah AJG umožňuje členstvo v The Amrop Hever Group, najväčšej sieti nezávislých Executive Search spoločností na svete. O tom, čo všetko sa skrýva za týmito slovami, a o vízii a cieľoch na najbližšie obdobie sme sa rozprávali s Martinom Krekáčom a Martinom Novotným, spoluzakladateľmi a vedúcimi partnermi AJG.
  Čítať ďalej...
 • Personálne rozhodnutia v rodinných podnikoch sa riadia inými hodnotami a vzťahmiRodinou vlastnené podniky sú zložité entity, v ktorých sa podobne ako všade inde vyskytujú určité nejasnosti a problémy. V ponuke svetových líderských Executive Search spoločností sa pred časom štandardizovala nová služba označovaná ako Family Owned Business Services. Jej cieľom je pomáhať rodinám vyriešiť disharmóniu v rodinných a pracovných záležitostiach, ktorá sa z času na čas prejavuje ako prirodzená súčasť ich spoločnej existencie.
  Čítať ďalej...
 • Najväčšie automobilky podnietili rast našich špecialistov i manažérovZ hľadiska prílevu zahraničných investícií je v súčasnosti najdynamickejším odvetvím slovenského hospodárstva automobilový sektor. Jedným z najväčších investorov v tejto oblasti je spoločnosť Volkswagen, ktorá so sebou pritiahla mnohých subdodávateľov. Príchod ďalších zahraničných investorov-francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën do okolia Trnavy a juhokórejskej Kia Motors do okolia Žiliny bude mať pozitívny vplyv nielen na hospodárstvo Slovenska a stredoeurópsky priestor, ale aj na dosiaľ najväčší pohyb na slovenskom trhu práce. Veď podľa odhadov sa v dôsledku vstupu ďalších výrobcov automobilov a ich subdodávateľov na Slovensku vytvorí cez 10 000 nových pracovných miest.
  Čítať ďalej...
 • Career & Employment Guide 2004Having a diploma from an acclaimed school is no longer a guarantee that you will taste the cream of top jobs. Nor will an influential father or even years of hard work open the gates to the best position. Real advantage comes with the ability to find relevant information and see through the labyrinth of new rules, trends, and challenges. The country's entry to the European Union brings even more complexity to the job market, where competition grows tougher every year. The Slovak Spectator brings you a publication that highlights the real shape of the market and aspires to outline the changes that readers might soon feel in their own lives. We invite you to meet the experts who keep their hands on the pulse of the country's labour trends and share their views on new developments.
  Čítať ďalej...
 • Automobilky dajú prácu až 30-tisíc ľuďomPostavenie nového závodu PSA Peugeot Citroën pri Trnave a závodu Kia pri Žiline a ich dodávateľov bude pre Slovensko znamenať v dlhodobom horizonte potrebu nájsť asi 30-tisíc pracovníkov, ktorí dokážu pracovať v automobilovej výrobe. „Odborníci a ľudia, ktorí budú riadiť, a teda niesť zodpovednosť, budú určite dobre finančne motivovaní. Bežní operační robotníci môžu podľa môjho odhadu očakávať v Huyndai okolo 12- až 15-tisíc korún dnešnej úrovne. Samozrejme, fabriky začnú pracovať v rokoch 2006 a 2007, takže platy ľudí ovplyvní celkový vývoj miezd v SR po vstupe do EÚ, a to, ako sa bude vyvíjať ekonomika," doplnil Martin Novotný, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Európa zostrí konkurenčný bojNajväčší konkurenčný boj personálno-poradenských agentúr cítiť v oblasti outsorcingu ľudských zdrojov, executive search, recruitmentu a tiež manažérskych a personálnych auditov a assessment centier. K téme sa vyjadruje aj Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Neprijímajte mačku vo vreci!Zamestnávatelia v poslednom období pri vyhľadávaní a výbere nových zamestnancov kladú dôraz na riadenie rizík s tým spojených. Najmä pri pozíciách, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň dôveryhodnosti alebo finančnej zodpovednosti, je veľmi dôležité včasné overovanie zázemia a referencií o kandidátoch.
  Čítať ďalej...