• Rozvoj líderstva a talentu pomáha odkrývať skryté víťazstvá V živote ľudí, organizácií i krajín sú chvíle, keď hľadajú správne odpovede nielen na bežné, ale aj zásadnejšie otázky. Slovensko sa v súčasnosti nachádza v takomto období, pričom dôvodov na zamyslenie je nepochybne viac. Hoci mohutný prílev zahraničných investícií a zdravý vývoj ekonomiky, ktorej hlavné hospodárske ukazovatele sa držia na viac ako uspokojivých hodnotách, vyvolávajú pozitívne hodnotenia, otázkou dňa je dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a správna identifikácia kľúča na výzvy slovenskej budúcnosti.
  Čítať ďalej...
 • Amrop Jenewein má prestížny certifikátPrvou poradenskou skupinou zameranou na ľudský kapitál a európske záležitosti na Slovensku, ktorá získala medzinárodný certifikát ISO 9001:2000, je AJG-Amrop Jenewein Group. Certifikát jej udelila Det Norske Veritas na komplexné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a riadenia organizácií. „Je to ocenenie všetkých oblastí nášho poradenstva. Od vyhľadávania a výberu metódami Executive Search a Recruiting & Selection, cez hodnotenia ľudských zdrojov, projekty riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávacie a tréningové programy, až po spracúvanie personálnych údajov a poradenstvo pre európske záležitosti a lobingové služby," hovorí partner z AJG Radomír Mako. Medzinárodný certifikát je pre AJG-Amrop Jenewein Group predovšetkým prestížna záležitosť a v určitom zmysle aj „povinnosť" voči klientom uplatňujúcim systém manažérstva kvality podľa noriem ISO, ktorí certifikáty vyžadujú.
  Čítať ďalej...
 • Cudzincov na čele firiem nahrádzajú domáci manažériV súčasnosti je príchod zahraničných manažérov spolu so zahraničnou investíciou skôr výnimkou. Na vysoké riadiace a špecializované pozície je už totiž aj na Slovensku dostatok schopných a kvalitných kandidátov.
  Čítať ďalej...
 • Dať grafom a číslam aj ľudský rozmerHN hovoria s Martinom Krekáčom, novým prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska: „Veľmi dobre si uvedomujem, že zmeny plodia zmeny, a preto sa snažím byť čoraz aktívnejší, robím viac a vymýšľam a hľadám ďalšie možnosti a spôsoby, ako pomôcť nielen vlastnému biznisu a biznisu našich klientov, ale aj životu v tejto krajine."
  Čítať ďalej...
 • Výber na manažérske pozícieMinister hospodárstva Jirko Malchárek vyhlásil výberové konanie na pozície vrcholových manažérov pre firmy, ktorých akcie spravuje jeho rezort. Pri tomto výbere si rezort dohodol spoluprácu s poradenskou skupinou AJG-Amrop Jenewein Group. V komisii, ktorá vyberá potenciálnych „štátnych" manažérov, bude mať agentúra poskytujúca služby bezplatne iba poradný hlas.
  Čítať ďalej...
 • Hľadač inšpiráciíStretáva sa s ľuďmi, ktorí riadia malé firmy, veľké firmy aj štát, a najradšej s tými, ktorí ich budú riadiť o niekoľko rokov. Pretože hľadá miesta pre lídrov, alebo naopak, hľadá lídra na isté miesto. Vodcu, ktorý dokáže viac ako iní. Nie každý je líder, iba niektorí. Treba ich hľadať na základe presne stanovených odborných kritérií, ale zároveň s citom a používať pri tom zdravý úsudok. Ten ho vraj doposiaľ málokedy sklamal. Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Malchárek už čistí v rezorteHoci sa Jirko Malchárek, minister hospodárstva SR, zatiaľ nerozhodol, ktorých ľudí by chcel vymeniť, naznačil, že pri výbere by mali rozhodnúť vzdelanie, odbornosť a vodcovské schopnosti potenciálnych riaditeľov. Malchárek sa nikdy netajil tým, že nedôveruje všetkým manažérom, ktorých zdedil po svojom predchodcovi Pavlovi Ruskovi. Pri výbere správnych ľudí bude ministerstvu asistovať poradenská skupina AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Zadanie pre firmy: hľadajte lídrovSchopnosť úspešne vytvoriť a viesť tím spolupracovníkov či celú organizáciu patrí medzi základné manažérske zručnosti. Tímová práca sa pomerne rýchlo stáva čoraz preferovanejším spôsobom riešenia pracovných úloh vo veľkom množstve organizácií a práve vodcovia tímov sú tými silami, ktoré rozhodujú o konečnom úspechu či neúspechu. K téme sa vyjadruje aj Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Corporate Governance - transparentnosť a vyššia manažérska zodpovednosťNovou témou lídrov biznisu v Európe i vo svete je v súčasnosti Corporate Governance. Do slovenčiny možno tento pojem preložiť ako „dobrá správa a riadenie spoločnosti", pričom odbornejšie definície ho vymedzujú ako „súbor pravidiel upravujúcich vzťahy medzi exekutívnym vedením spoločnosti a jej štatutárnymi orgánmi, akcionármi a ďalšími zainteresovanými stranami". Bližšie sa k téme vyjadril Radomír Mako, Managing Partner a líder pracovnej skupiny pre Services for Boards v strednej a východnej Európe, a Igor Šulík, Senior Consultant a vedúci unitu Services for Boards z poradenskej skupiny AJG- Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Spoločnosť poháňaná lídrami a talentmiNedávny prieskum spoločnosti Accenture ukázal, že jednou z priorít vrcholových manažérov je nielen pritiahnuť a udržať skúsených zamestnancov, ale ich aj rozvíjať na schopných lídrov. Pochopiť význam líderstva a rozvoja talentov je pre podnietenie celkovej aktivity, zvýšenie výkonnosti a urýchlenie rozvoja nevyhnutné rovnako pre súkromný a verejný sektor i pre oblasť vzdelávania. Hlavnú úlohu pri tvorbe vhodného systému a účinných nástrojov zohráva štát. Preň je toto jediná cesta, ako zabezpečiť rast a dlhodobú konkurencieschopnosť.
  Čítať ďalej...
 • Nič nie je čiernobiele - ani personálne agentúry, ani firmy a napokon ani ľudiaPri výbere agentúry je dosť dôležité, akú pozíciu potrebuje firma obsadiť-keď ide napríklad o vysoko špecializovanú funkciu, treba si vybrať agentúru, ktorá sa vyhľadávaním ľudí v tejto oblasti zaoberá (head-hunting alebo executive search)...
  Čítať ďalej...
 • Lídri a talenty sú motorom úspechuNajkvalitnejších ľudí, ktorých slová a skutky rozhodujú o tom, či sa ich organizácia, región alebo krajina dostanú do tábora víťazov alebo porazených, je a v budúcnosti aj bude obrovský nedostatok. Uspieť v globálnej súťaži o najlepších lídrov a talenty preto nie je a nikdy ani nebude jednoduché.
  Čítať ďalej...
 • On-Boarding: Maximizing Retention and EfficiencyLeading organizations continue to invest time and resources in tapping into the external labor market to enhance their executive ranks. Companies have enhanced their hiring processes via techniques such as behavioral-based interviewing, extensive reference checking, psychometric testing and simulations aimed at better predicting the likely success of a candidate in a particular role.
  Čítať ďalej...
 • Personalista má byť ako detektívAk vyhľadanie a výber nového človeka majú byť úspešné, musí manažér zodpovedný za výber ľudských zdrojov jednoznačne a detailne definovať kritériá na hodnotenie uchádzačov. Mal by tak urobiť s podporou najbližších spolupracovníkov alebo s pomocou externého konzultanta. K téme sa vyjadruje Radomír Mako, partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Proces onboardingu neradno podceňovaťVedúce organizácie na celom svete sa čoraz intenzívnejšie zameriavajú na vyhľadávanie a udržanie najlepších pracovníkov na trhu. Vlastnými silami alebo pomocou externých poradcov investujú obrovské množstvo času, energie a zdrojov, aby svoj ľudský kapitál dlhodobo udržali na najvyššej možnej úrovni. Hlavným predpokladom úspechu v celosvetovej súťaži je totiž kvalita ľudí, predovšetkým vrcholového manažmentu.
  Čítať ďalej...
 • Eine große FamilieJENEWEIN & PARTNER feiern. Seit 28 Jahren erfolgreich. Gleichsam zur Familie gehörte die hochkarätige Wirtsschaftsprominenz, die Geschäftsführer Günther Tengel beim Jahresheurigen des führenden Top Executive Search Unternehmens Jenewein & Partner, The Amrop Hever Group um sich scharen konnte: Vorstandsvorsitzender Jürgen Wild, VA Tech, Fritz Seher, Geberaldirektor Vivatis Holding AG, Michael Krammer, Geschäftsführer tele.ring, Christian Sedlnitzky, Vorstandsdirektor Raiffeisen Versicherung AG, Reinhard Möseneder, Generaldirektor Colgate-Palmolive GmbH, AMS Chef Herbert Böhm oder Rudolf Semrad, Swatch-Geschäftsführer in Österreich, genossen neben zahlreichen weiteren Entscheidungsträgern den stimmungwollen Abend.
  Čítať ďalej...
 • Vysoká hra lovcov hlávŠpičkoví manažéri sú dnes tovar ako každý iný. Za ich zlanárenie sú firmy ochotné zaplatiť lovcom mozgov aj poldruha milióna korún. Ako hovorí Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group, veľké poradenské firmy idú na vec veľmi premyslene. Majú dokonca sektorovo zadelených konzultantov, ktorí dlhodobo prečesávajú vedúce posty.
  Čítať ďalej...
 • Povolania budúcnosti: špecialisti a manažéri majú vyhranéV zásade platí, že kto absolvuje technicky zameranú školu, neprerobí. Najväčšiu budúcnosť majú na Slovensku špecialisti v oblasti strojárstva s dôrazom na autopriemysel, elektrotechniky, znalí v logistike, automatizácii a takisto experti na informačné technológie. K téme sa vyjadruje aj Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Motivovať áno, ale správnym smeromHodnotové prepojenie medzi zamestnávateľom a zamestnancami bude podľa spoluzakladateľa a vedúceho partnera poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group Martina Krekáča zohrávať postupne čoraz dôležitejšiu rolu. Na Slovensko sa tento prístup len prediera, vo svete mu už dali meno-vojna o talenty, epizóda dva. Prvá časť globálnej bitky o talenty sa rozpútala pred niekoľkými rokmi. Víťazil v nej ten, kto získal tých najlepších. V druhom pokračovaní sa už nehľadajú najlepší, ale najlepší z najlepších. Teda takí, ktorí dokážu pracovať efektívne a hlavne pochopia hodnotové smerovanie svojho zamestnávateľa.
  Čítať ďalej...
 • Úrady nezisťujú potenciál svojich ľudíRozhovor s vedúcim partnerom a spoluzakladateľom poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group Martinom Krekáčom.
  Čítať ďalej...
 • Firmy musia byť pripravené aj na výmenu srdcaManažérske nástupníctvo je v oblasti manažmentu a ľudského kapitálu jedným z trendov 21. storočia. Popredný analytik globálneho Executive Search poradenstva Joseph Daniel McCool z USA nedávno v Bratislave prirovnal voľbu nového pápeža k procesu vyhľadávania a výberu nového vodcu ktorejkoľvek spoločnosti.
  Čítať ďalej...
 • Firms learn to put employees firstWhen it comes to outsourcing, Slovaks still have a lot to learn. Take human resources. While HR is among those activities that foreign companies outsource the most, many Slovak managers are reluctant to follow suit. Human resource suppliers maintain that companies do best when they can concentrate on their core business, whether it is manufacturing, banking or retail. Payroll, recruitment, employee motivation and training-those are activities best left to experts, say outsourcing experts.
  Čítať ďalej...
 • War rages for best new management talentAccording to human resources (HR) Consulting firms, companies in the West, including Slovakia, will feel a shortage of talented managers in the near future. A recent survey found that half the companies in the Fortune 500 list will lose 50 percent of their management in six to 10 years. Only 25 percent of these firms are confident of replacing those lost. HR experts therefore stress the need to plan ahead.
  Čítať ďalej...
 • Lovci hláv a lobisti sú ako himalájski šerpovia - poznajú terén a pomáhajú ho zdolávaťDôležitou vlastnosťou lídrov 21. storočia sa stáva pokora a smerovanie k pozitívnym hodnotám, správnemu hodnotovému systému, odlišovaniu dobra a zla. Martin Krekáč a Martin Novotný, vedúci partneri a spoluzakladatelia poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group, v rozhovore hovoria aj o tom, ako objavujú správnych ľudí na správne miesta.
  Čítať ďalej...
 • Máme kvalitných manažérovKaždý trh práce možno charakterizovať faktormi, ktoré ho ovplyvňujú. Slovensko je pomerne malým trhom. Dlhoročná absencia centrál zahraničných firiem, ktoré začali vznikať až od samostatnosti SR, tiež urobili svoje. K téme sa vyjadruje aj Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ, a Lucia Stračárová, senior konzultantka poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Pomocná ruka bývalým pracovníkomRozhodnutia spojené s prepúšťaním jednotlivcov alebo celých tímov z pracovného pomeru sú citeľným zásahom do chodu každej organizácie. S cieľom zachovať si obraz seriózneho a starostlivého zamestnávateľa mnohé firmy čoraz častejšie prepúšťaným zamestnancom ponúkajú profesionálnu podporu pri vyrovnávaní sa so stratou zamestnania. Ide o tzv. outplacement. V jeho rámci pracovníkov nachádzajúcich sa v takejto situácii profesionálne podporujú a vedú konzultanti personálnoporadenskej spoločnosti. Vo vyspelých krajinách tento program predstavuje štandardnú službu, vďaka ktorej si firmy budujú imidž. K téme sa vyjadruje aj Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Kouča potrebujú nielen hokejistiHlavnou úlohou koučingu je pomoc a zorientovanie pri hľadaní optimálnej cesty. Guru svetového manažmentu Peter F. Drucker už dávnejšie povedal, že v budúcnosti môže konkurenčnú výhodu garantovať len vysoko kvalifikovaný ľudský kapitál, ktorý sa dokáže neustále zdokonaľovať. Jednou z metód na zabezpečenie dlhodobého rozvoja ľudských zdrojov je koučing. K téme sa vyjadruje Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Hľadanie talentov je vecou celej firmyDlhé roky bolo rozvíjanie talentov v organizáciách predovšetkým náplňou oddelení ľudských zdrojov. V súčasnosti by však rozvoj ľudského kapitálu už nemal spadať len do kompetencie personálneho oddelenia, ale celého podniku. „Dnes je už na zodpovednosti každého zamestnanca, aby si firma našla a získala pre seba čo najlepšie talenty," uviedol v Bratislave Joseph Daniel McCool, viceprezident a šéfredaktor Executive Recruiter News v americkej spoločnosti Kennedy Information Inc. Tohto popredného svetového analytika v oblasti vyhľadávania a výberu manažérov pozvala na Slovensko poradenská skupina AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Povýšenie zároveň znamenalo Monikin pád na dnoMobbing, ktorý možno opísať ako „systematické intrigovanie a ignoranciu väčšiny voči menšine, resp. jednotlivcovi", môže vyvolať nielen fyzické, ale najmä psychické ochorenia, ktoré si nie zriedka vyžadujú odbornú terapeutickú pomoc. Podľa virtuálneho magazínu o ľudských zdrojoch HRweb.sk až 41 percent pracovníkov, ktorí sa stali jeho obeťami, trpí dlhodobými depresiami, vyše 80 percent sa stáva menej produktívnymi z rozličných dôvodov, medzi ktoré patrí napríklad strach, strata koncentrácie či nespavosť, a 31 percent žien a 21 percent mužov trpí následnými stresovými poruchami. Svoje si s mobbingom prežila aj tridsaťpäťročná ekonómka Monika, ktorá sa nedávno rozhodla porozprávať svoj príbeh.
  Čítať ďalej...
 • V boji o manažérov prituhne„Pri vyhľadávaní a výmenách manažérov možno v súčasnosti na celom svete pozorovať veľa nefunkčných prvkov. Týka sa to veľkých i malých krajín a Slovensko z tohto pohľadu nie je výnimkou. Aj preto som sa v mojom vystúpení venoval otázkam spojeným s ľudským kapitálom, ktorými by sa jednotlivé organizácie mali zaoberať skôr, ako začnú plánovať zmeny na top manažérskych postoch, a prínosu poradenských spoločností v tejto oblasti," povedal popredný analytik globálneho poradenstva v Executive Search Joseph Daniel McCool, viceprezident a šéfredaktor Executive Recruiter News v spoločnosti Kennedy Information Inc. v USA. Začiatkom apríla 2005 prezentoval svoje názory a skúsenosti s poradenstvom v Executive Search v Bratislave.
  Čítať ďalej...
 • Ako funguje headhunting?I keď doslovný preklad anglického výrazu headhunting navodzuje predstavu o jeho význame kamsi k polonahým amazonským lovcom lebiek, praví headhunteri chodia v kvalitných oblekoch a vôbec nemajú nepriateľské úmysly. Práve naopak- v centre ich záujmu sú úspešní ľudia, ktorých sa snažia nájsť pre svojich klientov. Headhunting patrí do oblasti personálneho poradenstva a častejšie sa označuje ako Executive Search. Ako rýdzo osobnú službu si ho objednávajú zamestnávatelia, ktorí vedia, že ich najväčším bohatstvom a konkurenčnou výhodou sú kvalitní a schopní ľudia.
  Čítať ďalej...
 • Lovec hláv prichádza možno len razHeadhunterov netreba hľadať, ak je zamestnanec dobrý, nájdu si ho sami. Lovci ľudí oslovujú iba takých zamestnancov, ktorí už niečo dosiahli, majú dobré postavenie vo firme a o odchode z nej zväčša ani neuvažujú. Oslovení sú totiž len tí najlepší odborníci či špecialisti. Úlohou headhuntera je získať takého odborníka pre inú firmu. Tá si ho objednala. Na Slovensku sa headhunteri zaujímajú už aj o IT špecialistov či odborníkov v strojárstve. K téme sa vyjadruje aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Aj americkí manažéri môžu zlyhaťKonzultanti Executive Search sú podobne ako šerpovia v Himalájach vodcami, ktorí poznajú neznámy a ťažký terén a môžu previesť spoločnosti cez ťažké a neznáme terény. Talentovaní slovenskí a európski výkonní manažéri budú mať o pár rokov veľa šancí, aby riadili napríklad americké firmy...
  Čítať ďalej...
 • Ako vyberať manažérov na vedúce postyZačiatkom apríla 2005 sa v Bratislave uskutočnilo The 2005 CEE Executive Search Forum-prestížne podujatie, ktoré je svojím obsahom prvé svojho druhu na Slovensku. Fórum bolo súčasťou CEE konferencie vedúcich partnerov členských spoločností The Amrop Hever Group (TAHG), najväčšej svetovej siete Executive Search spoločností.
  Čítať ďalej...
 • Hladší a rýchlejší nástup na palubuPopredný svetový analytik globálneho poradenstva v Executive Search Joseph Daniel McCool, ktorý bol začiatkom apríla 2005 v Bratislave, okrem iného hovoril aj o tom, že v budúcnosti sa bude väčší dôraz ako dosiaľ venovať udomácneniu vybraného kandidáta v novom prostredí.
  Čítať ďalej...
 • Amrop Hever Group Meets & Holds 2005 Executive Search Forum in SlovakiaExecutive recruiters from The Amrop Hever Group's (TAHG) Central & Eastern European offices recently met in Bratislava, Slovakia during April 7 & 8th for a partner's conference.
  Čítať ďalej...
 • V budúcnosti bude viac Slovákov riadiť americké spoločnostiExecutive Search: Obsadzovanie pozícií na najvyššej úrovni vrcholových a špecializovaných manažérov, členov správnych orgánov a CEO's. Rozhovor s Josephom Danielom McCoolom, celosvetovo uznávaným analytikom z oblasti Executive Search poradenstva.
  Čítať ďalej...
 • Headhunteri s heslom Don't Stop - Go East!Dňa 7. apríla sa v Bratislave uskutoční The 2005 CEE Executive Search Forum-prestížne podujatie, ktoré je svojím obsahom prvé svojho druhu na Slovensku. Fórum bude súčasťou CEE konferencie vedúcich partnerov členských spoločností The Amrop Hever Group (TAHG), najväčšej svetovej siete Executive Search spoločností. Executive Search možno v skratke charakterizovať ako poradenstvo pri obsadzovaní pozícií na najvyššej funkčnej úrovni, to znamená vrcholových a špecializovaných manažérov, členov správnych orgánov, CEO a pod.
  Čítať ďalej...
 • Executive Search - pätnásťročný kapitán personálneho poradenstvaPred pätnástimi rokmi sa aj na Slovensku objavil dovtedy takmer neznámy pojem Executive Search, čiže poradenstvo pri obsadzovaní pracovných pozícií na najvyššej funkčnej úrovni vrcholových a špecializovaných manažérov, členov predstavenstiev a CEO's.
  Čítať ďalej...
 • Od ľudských zdrojov k ľudskému kapitáluAk chceme dostihnúť životnú úroveň najvyspelejších štátov únie, nemôžeme si dovoliť ich tempo a často ani cesty. V súvislosti s napĺňaním cieľov Lisabonskej stratégie pre Slovensko do roku 2010 sa ako jedna zo štyroch hlavných priorít stanovili ľudské zdroje a vzdelávanie. Z pohľadu personálneho poradenstva sa v tejto oblasti ako rozhodujúce javí hľadanie a podpora účinných strategických nástrojov v tých dimenziách a úrovniach ľudských zdrojov, ktoré zabezpečia ich premenu na ľudský kapitál.
  Čítať ďalej...
 • Najlepší nemajú vzory, ale sú vzorom pre inýchNa konferencii MINERVA, kde sa diskutovalo o Lisabonskej stratégii pre Slovensko do roku 2010, sa účastníci zhodli na nevyhnutnosti zvyšovať kvalitu pracovnej sily. „V premene ľudských zdrojov na ľudský kapitál" vidí Martin Krekáč, Co-Founder a Chairman, AJG a Chairman of the Board, EPPP, cestu, ktorá vedie k tomuto cieľu, a dodáva, že „treba hľadať a podporovať účinné strategické nástroje, ktoré ju pomôžu uskutočniť rýchlo, efektívne a dlhodobo".
  Čítať ďalej...
 • Corporate Governance alebo nové princípy v správe spoločnostiV poslednom roku sa v ponuke AJG vyčlenila osobitná skupina služieb nazvaná Services for Boards. Keďže ide o prirodzený odraz celosvetových zmien v zavádzaní nových princípov v oblasti správy spoločnosti (Corporate Governance), možno tieto služby charakterizovať ako špecializovaný typ poradenstva zameraného na tvorbu a fungovanie rôznych typov strategických orgánov organizácií. Zmena vo vnímaní ich poslania a úloh postavila pred Executive Search spoločnosti nové výzvy, pretože ich metodológie a skúsenosti sú pri tomto druhu poradenských riešení jedinečnou zárukou kompetentnosti.
  Čítať ďalej...
 • Manažérskym auditom sa nekončí, ale iba začína...Medzinárodné analýzy, skúsenosti a trendy v oblasti strategického riadenia ukazujú, že kvalita najvyššieho vedenia organizácie, jej manažmentu a všetkých ostatných pracovníkov spolu s vysokou a vyváženou mierou líderstva a rozvoja talentov najvýraznejšou mierou ovplyvňuje celkový úspech a prosperitu. Vlastníctvo excelentného ľudského kapitálu, jeho dôkladné poznanie a múdre riadenie sú v súčasnej globálnej ekonomike jednou z najväčších konkurenčných výhod. Aj z tohto dôvodu je schopnosť ponúknuť komplexné a navzájom nadväzujúce poradenstvo v skutočne širokom zábere-od identifikácie cez hodnotenie až po ďalší rozvoj najkvalitnejších a najperspektívnejšíchmanažérov-jedným z kľúčových faktorov vedúceho postavenia AJG.
  Čítať ďalej...
 • Veľkí diskutujú o myšlienkach, malí hovoria o druhýchPätnásť rokov je polovica života jednej generácie. Presne toľko času prešlo na začiatku roka od založenia spoločnosti Jenewein & Partners. Rovnako dlhé obdobie uplynulo aj od objavenia Executive Search v slovenských podmienkach. Tieto naoko stručné konštatovania sú dostatočným dôvodom na hodnotenie jeho vývoja a súčasného stavu a na hľadanie miesta, ktoré v tomto procese zaujala poradenská skupina AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Za neúspechom fúzií treba hľadať najmä ľudský faktorKresanie nákladov, prevzatie väčšieho trhového podielu, prienik do nových odvetví alebo produktových skupín. A vždy synergia. Fúzie firiem sa začínajú z rôznych dôvodov, končiť môžu rovnako. Neúspešne. Očakávané ciele sa nesplnia, trhová hodnota novej spoločnosti neprevyšuje ani niekoľko rokov od dňa D súčet trhových hodnôt pôvodných spoločností. Podľa poradenských agentúr sa počet neúspešných spojení firiem vo svete pohybuje dlhodobo na úrovni 60 až 75 percent. Najčastejší dôvod-zlyhanie ľudského faktora a manažmentu fúzie. K téme sa vyjadruje aj Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • New Approaches to Corporate GovernanceThe concept of corporate governance has taken on a new meaning in recent years, as established and up-and-coming businesses around the world adjust their leadership strategies in order to cope with new market challenges. Implementation of sound corporate governance principles has become critical to worldwide efforts to stabilize and strengthen global capital markets and protect investors.
  Čítať ďalej...
 • Rodinný podnik: Všetko je inéAj keď marketing slovenských rodinných firiem nemôže pracovať s takým zvučným menom ako napríklad Dell či Heineken, pätnásť rokov po otvorení závor, ktoré bránili súkromnému podnikaniu, získali v štruktúre slovenskej ekonomiky slušné postavenie. „Aj v rodinných podnikoch sa podobne ako všade inde vyskytujú určité nejasnosti a problémy. V ponuke svetových personálnoporadenských spoločností sa preto pred časom štandardizovala nová služba označovaná ako Family Owned Business Services, ktorej cieľom je pomáhať rodinám vyriešiť disharmóniu v rodinných a pracovných záležitostiach, ktorá sa z času na čas prejavuje ako prirodzená súčasť ich spoločnej existencie," hovorí Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Headhunteri predpovedajú: Čoraz viac pôjdeme po zdravotníkoch So zvyšujúcim sa záujmom zahraničných spoločností o Slovensko rastú aj nároky na manažérske pozície. Segmenty s veľkým, no zatiaľ ukrytým potenciálom nazýva Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group, spiacimi krásavicami. Jednou z tých, na ktorých prebudenie nielen headhunteri pred rokmi čakali, bol finančný sektor. Dnes má už z pohľadu agentúr svoj boom, rovnako ako IT, za sebou. Medzi aktuálnymi neprebudenými kráskami vidí zdravotníctvo, kde sa po schválení reformných zákonov zavádzajúcich trhové prostredie pootvorili dvere súkromnému kapitálu.
  Čítať ďalej...
 • Aj riaditeľa možno kúpiť na kľúč Najcennejší sú ľudia, ktorých životopisy sa píšu bez ich vedomia. Výber vhodných adeptov na post generálneho riaditeľa, členov predstavenstiev či najlepších špecialistov je voľba, od ktorej úspešnosti môže závisieť osud firmy. A zodpovedajú tomu aj požiadavky na obsadzovanie týchto postov. Vyžadujú sa kandidáti, ktorí už podobné pozície v porovnateľných spoločnostiach zastávali, prípadne sa v kariére prepracovali najmenej jednu pozíciu pod funkciu, ktorú by mali zastávať. K téme sa vyjadruje aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • V popredí ľudia, kvalita a etikaPo počiatočnom prudkom raste, určitom nedostatku štandardov a niekedy aj profesionálnej etiky, sa trh personálneho poradenstva na Slovensku vykryštalizoval a skonsolidoval.
  Čítať ďalej...
 • Máme lepších lídrov ako stará Európa?Na konferencii MINERVA sa diskutovalo o pripravovanej Lisabonskej stratégii do roku 2010. Účastníci sa zhodli na nevyhnutnosti zvyšovať kvalitu pracovnej sily. Podľa Martina Krekáča, vedúceho partnera a spoluzakladateľa poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group, „v premene ľudských zdrojov na ľudský kapitál musíme hľadať a podporovať účinné strategické nástroje, ktoré tomu pomôžu. Zmeny by mali byť čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a dlhodobé".
  Čítať ďalej...
 • Prepúšťanie na úrovni môže ušetriť česť i majetok firmyZatiaľ čo v Nemecku či vo Francúzsku býva outplacement ponúkaný ako alternatíva k odstupnému, na Slovensku má šancu predovšetkým ako určitý bonus. V prípadoch zo Slovenska, keď dal zamestnávateľ výber medzi outplacementom a odstupným, podľa Martina Krekáča, vedúceho partnera a spoluzakladateľa poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group, jednoznačne víťazí odstupné. „Outplacement by nemal byť nástroj vyrovnania, ale odmena v podobe pomoci, podpory a poďakovanie za vykonanú prácu, lojalitu a zároveň pre zamestnávateľa aj potvrdenie imidžu dobrého zamestnávateľa," dodáva.
  Čítať ďalej...
 • Kto sa ocitol na križovatke, môže skúsiť šťastie indeHoci prehodiť výhybku v kariérovom smerovaní a začať pracovať v príbuznom alebo dokonca v úplne inom sektore či oblasti už nie je také jednoduché ako pred pár rokmi, aj dnes možno v určitých prípadoch „skúsiť šťastie" a začať pracovať niekde úplne inde. Z mnohých prieskumov ako atraktívna a zdanlivo lukratívna oblasť na budovanie kariéry vychádza mediálny a reklamný sektor. V dnešnej časti preto prinášame jeho základnú charakteristiku, platové pomery a očakávané smery ďalšieho rozvoja.
  Čítať ďalej...