• Šikovného človeka nemožno vybrať zo sejfuPri vyhľadávaní a výbere nových zamestnancov nejde len o nájdenie skúseného odborníka, ale aj o jeho optimálne vsadenie do mozaiky pracovných väzieb a medziľudských vzťahov. Poznanie, že zvládnutie tohto procesu nepatrí k prirodzeným schopnostiam každého riaditeľa či majiteľa, však ešte vždy nepatrí ku všeobecne prijímaným pravidlám. O aktuálnej situácii vo finančnom sektore a možných riešeniach píše Jana Krajčovičová, Senior Consultant poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Firmy vidia cestu v dovoze zamestnancovPokračovanie hospodárskeho rastu na Slovensku začína narážať na nedostatok kvalifikovaných pracovných síl predovšetkým vo výrobnom sektore. K aktuálnej téme sa vyjadruje aj poradenská skupina AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • AmCham Human Resources Conference 2006Strategická úloha ľudských zdrojov v dynamicky sa meniacom prostredí bola hlavnou témou 5. ročníka jednodňovej regionálnej AmCham HR Conference, ktorú koncom októbra 2006 v Bratislave zorganizovala Americká obchodná komora v SR. Na konferencii okrem iných domácich a zahraničných odborníkov vystúpil aj Igor Šulík, partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group, ktorý hovoril o úlohe líderstva a manažmente zmien pri rozvoji organizácie.
  Čítať ďalej...
 • Interview with Igor ŠulíkVarious types of organizations deal with the issue of corporate governance. Some would argue that it is a topic mainly for lawyers; however, dealing with issues of governance is also a topic of top executive search consultancies that invest their time and build a valuable knowledge base in this area through their Board Services practices. We spoke about various issues related to the quality of corporate governance and Board performance with Igor Šulík, Partner of Consulting Group AJG-Amrop Jenewein Group, CEE Board Services Practice Group Leader within The Amrop Hever Group, and a member of the European Corporate Governance Institute.
  Čítať ďalej...
 • Programátor z filozofaNajmä v súvislosti s príchodom nových investorov, respektíve s prehodnocovaním či rozširovaním aktivít už zabehaných spoločností, sú v súčasnosti na Slovensku veľmi aktuálnou témou trainee programy. K aktuálnej téme sa pre prílohu Kariéra vyjadruje aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • ...dajte mi ľudí a ja to urobím!V súvislosti s očakávaným prílevom investícií a rozširovaním aktivít súčasných investorov sa začínajú vynárať obavy, že na Slovensku začneme pociťovať nedostatok predovšetkým kvalifikovanej pracovnej sily. Aktuálnu situáciu najmä v automobilovom priemysle komentuje Martin Novotný, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • V popredí manažérsky auditSektor Finančné/profesionálne služby patrí z hľadiska personálneho poradenstva dlhodobo ku kľúčovým oblastiam. Charakteristiky a trendy spolupráce a prepojenosti medzi jednotlivými spoločnosťami a externými poradcami rozoberá Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Správne orgány nie sú len zoznamom prominentovV súvislosti so snahou nájsť vnútorné rezervy vlastného fungovania sa do popredia čoraz častejšie dostáva aj otázka dobrej správy spoločnosti, takzvané Corporate Governance, a jej hlavný nositeľ-správne orgány. O význame a prínose hodnotenia ich výkonov píše Igor Šulík, partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Hodnoty budúcnosti: dôvera a záväzokV sektore Business Advisory sa viac ako na krásu poradenských riešení treba zamerať na ich použiteľnosť a efektívnosť. O charakteristikách a najnovších trendoch v tejto oblasti sa pre prílohu Poradenstvo vyjadril Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Vysokorýchlostný vzťah, SMS-sex... a dôsledkyModerné technológie výrazne ovplyvnili nielen pracovný, ale aj súkromný život. V niečom pozitívne, v niečom negatívne... O moderných technológiách a vzťahoch hovorí psychologička Marcela Hrapková, senior konzultantka poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Pýtať sa na príjem je neslušnéKoľko zarábate? Táto otázka je na Slovensku stále tabu, respektíve väčšina ľudí na ňu neodpovie. Obzvlášť to platí pre šéfov podnikov, či už v súkromných rukách, ale aj so štátnou účasťou. K tejto téme sa pre HN vyjadril aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • When youth is not enough
  Knowing when you need help is the key
  Young people are noted for their enthusiasm, but in the past this quality was often not enough to land them a job if it was not allied with work experience... Every employer who has a job opening hopes to find the perfect employee to fill it. With so much on the line in recruitment decisions, particularly higher up in the food chain, do companies get better results by relying on their own search resources, or by using a human resources firm?
  Čítať ďalej...
 • Aké šance zamestnať sa majú päťdesiatnici
  Čomu sa vyhnúť
  Hoci otázku diskriminácie podľa veku pri hľadaní zamestnania upravuje aj zákon, diskusie na túto tému nie sú zriedkavé. Pri profesionálnom prístupe k vyhľadávaniu a výberu nových zamestnancov sa vek ako kritérium nezohľadňuje-požiadavky sú postavené viac na kvalite, čiže na odbornosti, špeciálnych zručnostiach a osobnosti. K téme sa priamymi vstupmi aj odpoveďou na anketovú otázku vyjadrila aj Eva Slobodová, Senior Consultant poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Interview with Radomír MakoIn the area of Business Advisory, it is more important to focus on the applicability and effectiveness of the solutions rather than their beauty. Even the most successful companies with high-quality human resources sometimes do not have substantial capacity for adopting well-founded decisions. In this situation, their leaders tend to approach external advisors who are expected to provide optimal solutions. To touch upon some of the characteristics and current trends in the area of Business Advisory, Amcham Connection talked to Radomír Mako, Managing Partner of the consulting group AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Stane sa výnimočnosť štandardom?V rámci ankety o absolventoch a ich požiadavkách voči potenciálnym zamestnávateľom, ktorá vyšla ako súčasť štvrťročnej prílohy HN Ľudský kapitál, redakcia oslovila aj Radomíra Maka, Managing Partnera poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Rozpačité návraty mozgovSúčasná mladá generácia využíva všetky príležitosti, a tak pomerne veľa mladých ľudí odchádza študovať za hranice. Ako je to však s ich návratom na Slovensko? Majú dvere otvorené a dokáže štát oceniť ich diplomy, vedomosti a získané zručnosti? K téme spracovanej publicistkou Oľgou Janíkovou sa vyjadruje aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Slová, ktoré zamestnávajú
  Údaje o ľuďoch si overte
  Pri obsadzovaní voľných pracovných miest možno presným a jasne definovaným overovaním pracovných posudkov a referencií odhaliť skutočný obraz jednotlivých kandidátov a okresať prípadné nepravdivé tvrdenia, ktorých cieľom je poškodiť, resp. vylepšiť celkový dojem. Jedným z odborníkov, ktorí sa k tejto zaujímavej téme vyjadrujú, je aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Len Himaláje majú jeden EverestPre prílohu Ako podnikať rozpovedal Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska, krátky príbeh svojej cesty od úplného začiatku až po súčasnosť-veľmi úspešnú kulmináciu a nový východiskový bod k novým teóriám a službám.
  Čítať ďalej...
 • HR firms call on cabinet to keep market flexibleMost Slovak companies that have experience with market economies for a little more than a decade have learned during the past several years that the quality of human resources is one of the most important business assets and a pillar of successful business performance. Managers have discovered that they should not neglect maintaining and developing new talents.
  Čítať ďalej...
 • Nízka motivácia zamestnať sa a vysoké očakávania o kariére či výške platuV rámci ankety o absolventoch, ktorá vyšla ako súčasť špecializovanej prílohy HN Ľudský kapitál, redakcia oslovila aj Martina Krekáča, spoluzakladateľa a vedúceho partnera AJG- Amrop Jenewein Group a prezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska.
  Čítať ďalej...
 • Výborné ingrediencie možno nájsť aj vo vlastnej komoreManažérsky audit je najefektívnejším postupom na poznanie individuálnych manažérskych zdrojov, odhalenie ich potenciálu a na poznanie organizácie ako celku.
  Čítať ďalej...
 • Nový vietor vo vlastníckej politike štátuNa Slovensku ešte vždy existuje pomerne značná časť spoločností významných pre slovenské hospodárstvo, ktoré úplne alebo aspoň sčasti vlastní štát. Otázka ich kvalitnej správy (Corporate Governance) sa preto celkom logicky neustále dostáva do centra pozornosti nielen politikov, ale aj verejnosti. V rubrike Názory a komentáre sa k téme bližšie vyjadruje Igor Šulík, partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • TÉMA: Odlev mozgovNiekoľkostranová téma Odlev mozgov sa niekoľkými článkami z viacerých pohľadov venuje výrazu „únik mozgov", ktorý sa používa od polovice 20. storočia. Skúsenosťami poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group získanými v tejto oblasti prispel aj jej vedúci partner a spoluzakladateľ Martin Krekáč, podľa ktorého v niektorých sektoroch možno v súčasnosti pozorovať tendenciu priťahovať zahraničných Slovákov späť do vlasti.
  Čítať ďalej...
 • Starať sa o ľudí môžu pomôcť aj iníOutsourcing personálnych činností je jedným zo spôsobov ako ich efektívne zabezpečiť a súčasne si vytvoriť priestor a uvoľniť kapacity na rozvoj strategických činností a úloh. Podľa odhadov sa v Európe do roku 2008 zvýši podiel outsourcingu personálnych činností o 26 percent. O ďalších výhodách a aktuálnej situácii na slovenskom trhu pri využívaní služieb externých spoločností v tejto oblasti hovoril aj Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG- Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Aké tajné šifry máte v pracovnom posudkuUkázať sa v čo najlepšom svetle pred potenciálnym zamestnávateľom je snahou všetkých uchádzačov o voľné pracovné miesto. Veľa informácií dokáže poskytnúť pracovný posudok a referencie, avšak pri profesionálnom prístupe k procesu výberu a vyhľadávania ide o zdroje, ktoré treba overiť jasne definovanými a overenými postupmi. K téme sa vyjadruje aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Automaticky služobné auto a telefón? Zabudnite!Snaha nájsť na trhu práce čo najlepších ľudí, udržať si ich čo najdlhšie a motivovať ich k čo najväčším výkonom núti organizácie myslieť čoraz viac na systém benefitov, ich tvorbu, nastavovanie a prípadnú reštrukturalizáciu. Tejto téme sa vo svojom článku venuje Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Firms hoarding HR tasksHR outsourcing in Slovakia has been shaped by the position of HR departments in companies in the country. Until the fall of communism in 1989, HR departments tended to be focused on administration, and human capital was not seen as an important part of a company's resources, according to Martin Krekáč, Co-Founder and Chairman, AJG- Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Unavení? Ročná dovolenka to napravíPojem sabbatical prišiel na Slovensko z Ameriky a znamená oddych od práce na tri až dvanásť mesiacov. O dlhšie trvajúcom pracovnom voľne hovoril na základe osobných skúseností i na základe pohľadu personálneho poradcu Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Výška platov vo firmách odráža rozdiely v regiónochFirmy podnikajúce na Slovensku platia najlepšie špecialistov a ľudí vhodných na manažérske pozície. Plat, ktorý im ponúknu, závisí nielen od praxe, ale aj od regiónu, v ktorom si nájdu prácu. Podrobnú sondu do aktuálnych platových pomerov na Slovensku obohatil postrehmi a konkrétnymi údajmi aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Investície do ľudí sa vyplácajúTrh práce na Slovensku prechádza dynamickým vývojom. Generačná výmena sa ešte neskončila, a tak v mnohých prípadoch treba brať do úvahy určité špecifiká jednotlivých skupín zamestnancov-napríklad z hľadiska mobility, motivácie, lojality a pod. HN sa na túto tému bližšie porozprávali s Martinom Novotným, vedúcim partnerom a spoluzakladateľom poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Rovnaké šance na prácu pre všetkýchV súčasnosti už na slovenskom trhu práce v drvivej väčšine prípadov nemožno hovoriť o otvorenej diskriminácii jednotlivých kandidátov na základe veku, pohlavia, etnického pôvodu a pod. O určitých špecifikách výberového procesu a prirodzenom záujme zamestnávateľov vybrať si najlepších a najvhodnejších uchádzačov pre prílohu Kariéra hovoril Martin Novotný, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Výnimočných ľudí bude vždy máloĽudský kapitál na Slovensku prešiel za posledné roky mnohými zmenami, ktoré vyvolali v prvom rade ekonomické reformy a prílev zahraničných investícií. O zmenách a najmä o tom, na čo treba upriamiť pozornosť v najbližšej budúcnosti, sa Hospodárske noviny v prílohe Ľudský kapitál rozprávali s Martinom Krekáčom, spoluzakladateľom a vedúcim partnerom poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group a prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska.
  Čítať ďalej...
 • Zahraničné firmy u nás riadia SlováciJedným z trendov prirodzeného vývoja slovenskej ekonomiky je fakt, že pobočky, dcérske firmy, prípadne nové závody, ktoré na Slovensku vybudovali zahraniční investori, čoraz častejšie riadia domáci manažéri. Pre Hospodárske noviny o tomto posune v personálnej politike hovoril Martin Novotný, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Rovnoprávnosť v práci? ZABUDNITE!Obľúbený ženský magazín sa venoval hojne diskutovanej téme rovnoprávnosti mužov a žien vo svete práce. Odborný pohľad podložený viacročnými skúsenosťami na rozprávanie pri okrúhlom stole vniesla aj Alexandra Lichvárová, senior konzultantka poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.
  Čítať ďalej...
 • Dobrú správu potrebujú organizácie v súkromnom i vo verejnom sektoreO Corporate Governance, čiže dobrej správe spoločnosti sa vo svete hovorí už dlhšie. Avšak dobré princípy, transparentnosť a prítomnosť nezávislých členov správnych orgánov (správna rada v anglo-americkom modeli a predstavenstvo a dozorná rada v kontinentálnom modeli) neboli vždy v centre záujmu. Bližšie o tom hovorí Igor Šulík, partner poradenskej skupiny AJG- Amrop Jenewein Group a líder iniciatívy pre Corporate Governance pri think tanku EPPP- Európske partnerstvo pre personálnu politiku.
  Čítať ďalej...
 • Leaders are motors of successThere is and will always be a substantial shortage of people whose words and deeds decide whether a region or a country joins the winner's circle or lags behind with those defeated. Although managers in general should possess certain leadership qualities, the most successful companies hunt for Premium leaders who, along with the general management experience and qualification are also able to offer visions and successful strategies for the future development of their company.
  Čítať ďalej...
 • Nový partner poradenskej skupiny Amrop Jenewein GroupNovým partnerom integrovanej poradenskej skupiny zameranej na oblasť ľudského kapitálu a európskych záležitostí AJG- Amrop Jenewein Group sa stal Igor Šulík (31). Tím partnerov sa tak rozšíril na sedem členov. I. Šulík zodpovedá za oblasť poradenských riešení realizovaných na strategickej úrovni správy spoločností v rámci tzv. Services for Boards.
  Čítať ďalej...
 • Nemotivovaný je bývalý zamestnanec Za fluktuanta sa v súčasnosti považuje ten, kto si nedokáže systematicky budovať kariéru, človek bez lojality k zamestnávateľovi, ktorého hlavnou motiváciou je zabezpečiť si existenciu. Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group však pripomína, že nie všetky príčiny zmeny zamestnania možno označiť za fluktuačné správanie. Zároveň spomína viaceré motivačné politiky.
  Čítať ďalej...
 • Manažéri v pohybeIgor Šulík (31) sa od januára stal novým partnerom AJG-Amrop Jenewein Group (integrovanej poradenskej skupiny zameranej na oblasť ľudského kapitálu a európskych záležitostí). Týmto sa tím partnerov AJG rozširuje na sedem členov, pričom Šulík zodpovedá za poradenské riešenia na strategickej úrovni správy spoločností v rámci tzv. Services for Boards.
  Čítať ďalej...
 • Investorom začínajú chýbať expertiBoom automobilového priemyslu na Slovensku priniesol prvý vážny problém: na trhu práce nie je dosť voľných ľudí kvalifikovaných na prácu s modernými technológiami či riadenie. Automobilky a ich dodávatelia už spolupracujú so školami, na obmenu generácií si však budú musieť počkať.
  Čítať ďalej...
 • Večný súboj mladých so staršími (II)Otázka generačných priepastí (označujú ich predovšetkým ako komunikačné nedorozumenia alebo neschopnosť jednoducho, rýchlo a jasne sa dohovoriť) je rovnako ako vo vyspelých západných ekonomikách aktuálna aj vo všetkých postkomunistických krajinách vrátane Slovenska.
  Čítať ďalej...