• Brain Awareness WeekAmrop Slovakia je partnerom celosvetovej akcie Brain Awareness Week, ktorá je spoločnou iniciatívou medzinárodnej organizácie Society for Neuroscience a neziskovej organizácie The Dana Alliance for Brain Initiatives.
  Čítať ďalej...
 • Projekt Uni2010/Rozbehni sa!Amrop Slovakia vníma ako povinnosť participovať na rozvoji mladých ľudí a talentov a budovaní znalostnej spoločnosti. Aj z tohto dôvodu dlhodobo odborne i priamo podporuje nezávislú a neziskovú organizáciu Uni2010 a jej nosný projekt Rozbehni sa!.
  Čítať ďalej...
 • Najlepšia ročná správaV snahe o presadzovanie princípov Corporate Governance, teda dobrej správy spoločností, Amrop Slovakia aktívne podporuje súťaž Najlepšia ročná správa.
  Čítať ďalej...
 • Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO)Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) vďaka aktivitám a vysokému kreditu získalo dlhodobú podporu poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia.
  Čítať ďalej...
 • Vydavateľstvo Eastone BooksAmrop Slovakia podporuje myšlienku Ľudský potenciál nemá hraníc, a tak sa stala partnerom edície Open Mind vydavateľstva Eastone Books.
  Čítať ďalej...