V spoločnosti pôsobí od roku 2020 na pozícii Research Consultant predovšetkým pre projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Primárnou náplňou jej práce je aktívne vyhľadávanie a spracúvanie údajov o relevantnom trhu, následná analýza a aktívne oslovovanie potenciálnych kandidátov.

Od nástupu na pracovný trh rozvíjala svoje zručnosti predovšetkým v oblasti Consumer & Retail. Naberaním skúseností na rôznych pozíciách v tomto prostredí získala silnú pracovnú etiku. Verí, že kľúčom k úspechu je odhodlanie, nadšený prístup a tímová práca. Tento postoj Patrícia uplatňuje aj v praxi, nakoľko zároveň študuje na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor Marketingová komunikácia.