K skupine Jenewein Group sa pripojil v januári 2020. Z pozície Client Partner sa venuje vyhľadávaniu lídrov na úrovni vrcholového manažmentu (Executive Search) so špecifickým zameraním na súkromne vlastnené a rodinné firmy (Private & Family Companies). V rámci česko-slovenskej platformy Jenewein.private sa orientuje na vytváranie a udržiavanie dlhodobých partnerstiev s majiteľmi významných súkromne vlastnených a rodinných firiem, ktorým pomáha pri vyhľadávaní a výbere vhodných a skúsených kandidátov na obsadenie kľúčových pozícií vo vrcholovom manažmente s dôrazom na špecifický ekosystém tohto prostredia s jeho osobitými internými vzťahmi, prepojeniami a pravidlami fungovania. Ako nezávislý poradca spolu s ďalšími členmi tímu asistuje rodinám a akcionárom pri správnych rozhodnutiach nielen v otázkach líderstva, nástupníctva, organizácie, správy a riadenia spoločnosti, ale aj v ďalších dôležitých témach.

Z hľadiska sektorovej špecializácie sú jeho doménou najmä projekty v oblasti priemyselnej výroby so špecifickým zameraním na segment automobilového priemyslu. Na základe hlbokej skúsenosti v tomto sektore je členom globálnej Amrop Practice Group Industrial. Spolupracuje s mnohými významnými domácimi a svetovými spoločnosťami, ktorým radí v otázkach potreby nových lídrov so skúsenosťami s prienikom nových technológií. Ide napríklad o oblasti ako ekologické druhy pohonov a materiálov v rámci udržateľnosti prostredia, automatizovaná jazda, bezpečnosť či digitalizácia.

Rastislav Mackanič svoju kariéru začal v Americkej obchodnej komore na Slovensku, kde mal na starosti nábor nových členov a služby členskej základni, koordináciu pracovných skupín, oficiálnu komunikáciu so štátnymi orgánmi a s podnikateľským prostredím a financie kancelárie. Následne sa začal venovať vyhľadávaniu a výberu vrcholového manažmentu a špecialistov. Počas viac ako pätnástich rokov pôsobenia v inej globálnej poradenskej spoločnosti pracoval na stovkách Executive Search projektov na Slovensku, v Českej republike a ďalších krajinách Európskej únie, pričom zastával niekoľko manažérskych postov. Venoval sa poradenským riešeniam zameraným na obsadenie pozícií na úrovni B a B-1 naprieč všetkými sektormi trhu s dôrazom na automobilový priemysel.

Je absolventom City University of Seattle v Bratislave so špecializáciou na obchodný manažment a administratívu.