Rastislavova profesijná kariéra sa začala v roku 1992 po absolvovaní Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline v oblasti marketingu. Pôsobil v spoločnosti Slovenská pošta ako riaditeľ marketingu a vo finančnej skupine J&T Finance Group ako marketingový manažér. Venoval sa riadeniu marketingových a predajných aktivít, prieskumov trhu, spracovaniu marketingových plánov, tvorbe marketingových informačných systémov a propagačných aktivít. Pripravoval a realizoval tréningové programy v oblasti marketingu.

V roku 1998 sa začal venovať poradenstvu v oblasti ľudského kapitálu v globálnej spoločnosti zameriavajúcej sa na organizačné poradenstvo, kde pôsobil ako senior konzultant. Zaoberal sa prieskumami odmeňovania a tvorbou systémov odmeňovania, zavádzaním systémov riadenia výkonnosti a rozvojom ľudských zdrojov na základe spôsobilostí. Pripravoval a realizoval tréningové programy v oblasti rozvoja manažérskych zručností s cieľom zvyšovania výkonnosti tímov.

Od roku 2007, keď založil vlastný konzultačný biznis, spolupracuje s Amropom. Je efektívnym partnerom našich klientov, ktorým pomáha tvoriť politiky a štruktúry odmeňovania a systemizácie pracovných pozícií, implementuje systémy riadenia výkonnosti, venuje sa rozvoju manažérov, realizuje prieskumy spokojnosti a efektívnosti organizácií. Prácu s klientmi realizuje formou projektov, tréningov, e-learningu, workshopov alebo koučingu. Vystupoval na niekoľkých konferenciách a je autorom článkov vo viacerých odborných publikáciách v oblasti odmeňovania, riadenia výkonnosti a rozvoja manažérov.