Robert v roku 1997 ukončil štúdium psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Má za sebou viacročné pracovné skúsenosti v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v sektore telekomunikácie a financie/bankovníctvo. V tomto období sa dôležitou mierou podieľal na príprave a následnom implementovaní systému hodnotenia pracovného výkonu manažérskych tímov, čo zahŕňalo niekoľko desiatok workshopov o spôsobe ako stanovovať ciele, rozvíjať zamestnancov a hodnotiť ich pracovný výkon na všetkých riadiacich úrovniach.

Má bohaté skúsenosti s prípravou, moderovaním a hodnotením prostredníctvom Assessment a Development Center. Pripravoval systémy spätnej väzby na pracovný výkon a hodnotenia kompetencií, najmä 360° hodnotenie. Jeho ďalšou špecializáciou je psychologická diagnostika vhodnosti kandidátov najmä na obchodnícke a manažérske pozície.

Vedomosti a zručnosti si popri praxi rozširoval na viacerých odborných seminároch zameraných na psychológiu práce a psychoterapiu. Okrem toho absolvoval tréning lektorských zručností a od roku 2004 sám pripravuje a realizuje tréningové programy ako nezávislý lektor a kouč. Venuje sa príprave a realizácii teambuildingov a tréningov zameraných na komunikáciu, problémové typy klientov, vyjednávanie, vymáhanie pohľadávok, osobnú efektivitu, manažment času, riešenie konfliktov, vedenie ľudí, delegovanie, tvorivosť, tímové riešenie úloh a problémov.

V roku 2007 založil vlastný konzultačný biznis, pričom počas posledných rokov spolupracuje s Amropom. Jeho bohaté skúsenosti využívame pri realizácii na mieru šitých poradenských riešení pre našich klientov. Formou tréningov, workshopov alebo koučingu ich podporujeme predovšetkým pri rozvoji podnikania, zvyšovaní výkonnosti a zlepšovaní vnútrofiremnej spolupráce a komunikácie. Na individuálnej úrovni pomáhame rozvíjať manažérske a iné mäkké zručnosti členov stredného a vyššieho manažmentu.