TREND: Udržme domáce firmy v rukách slovenských rodín
Keďže Amrop už takmer tridsať rokov žije príbehmi rodinných firiem, intenzívne sa v rámci poradenského portfólia venuje podpore slovenských rodinných podnikov a zlepšovaniu priestoru a podmienok na ich podnikanie a rozvoj. Aj preto sa opäť stal partnerom ďalšieho z radu podujatí organizovaných pod hlavičkou TREND Fórum. Uskutočnilo sa 30. novembra 2018 vo Zvolene a pod názvom Udržme domáce firmy v rukách slovenských rodín sa nosnou časťou programu stali dve hlavné témy: Istoty hľadania nových lídrov rodinných podnikov a Ako udržať firmu v rukách rodiny v dobrej kondícii naozaj dlhodobo.

Viac informácií…Trend: Amrop opäť odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
S ambíciou pomôcť slovenským rodinným podnikom a zlepšiť priestor a podmienky na ich podnikanie a rozvoj Amrop dlhodobo podporuje a rozvíja tému Rodinné podnikanie. Je známe, že poradenstvu určenému lokálnym a rodinným firmám sa Amrop ako súčasť Jenewein Group venuje od svojho vzniku v roku 1990 po vzore Rakúska, kde má značka Jenewein svoje korene. Dlhoročné skúsenosti nášho expertného tímu sme uplatnili viackrát ako partneri rôznych podujatí, seminárov či štúdií. Už takmer pravidelne sme odborným partnerom seriálu týždenníka Trend Rodinné firmy, v ktorom sa redakcia vždy v desiatich vydaniach venuje príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a súvisiacim aktuálnym otázkam.

Trend 43/2018 (10. časť)…
Trend 42/2018 (9. časť)…
Trend 41/2018 (8. časť)…
Trend 40/2018 (7. časť)…
Trend 39/2018 (6. časť)…
Trend 38/2018 (5. časť)…
Trend 37/2018 (4. časť)…
Trend 36/2018 (3. časť)…
Trend 35/2018 (2. časť)…
Ako zachrániť rodinné firmy…
Trend 34/2018 (1. časť)…Keď HR nerobí HR
Amrop spolu so Západoslovenským regionálnym klubom HRcomm – Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov zorganizoval podujatie s názvom Keď HR nerobí HR. Uskutočnilo sa 20. júna 2018 na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Odborní garanti s pozvanými hosťami z rodinných firiem – Luciou Plačkovou, HR manažérkou, potraviny Malina a Elou Homolovou, spolumajiteľkou v druhej generácii, spoločnosť Homola, hľadali odpovede na otázky: Ako je to s HR v malých a rodinných firmách?, Kto robí personalistiku, mzdy, nábor a vzdelávanie, keď firme šéfuje hlava rodiny?, Kedy je ten správny čas a aká je tá správna veľkosť firmy na nastavenie HR procesov? a Ako to je v našej firme? – best practices z reálneho života rodinnej firmy.

Viac informácií…
Pozvánka…
Fotografie…Amrop partnerom Ceny Petra Slavomíra Kompiša pre rodinné podniky
Udeľovanie Ceny Petra Slavomíra Kompiša je projekt denníka Hospodárske noviny. Vznikol s ambíciou poukázať na slovenské rodinné podniky, ktoré pokračujú v tradícii svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Zároveň je prestížou a zadosťučinením tvrdej práce a budovania rodinných podnikov na úroveň, ktorá im prináleží. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení druhého ročníka sa uskutočnilo 29. mája 2018 v hoteli Château Gbeľany. Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín a zároveň zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorcom peňažníckej terminológie. Aj tento rok sa o priazeň poroty i čitateľov Hospodárskych novín uchádzalo desať finalistov z rôznych krajov Slovenska.

Viac informácií…Trend: Pestré cesty k naozaj dobrému rodinnému podnikaniu
Keďže Amrop už takmer tridsať rokov žije príbehmi rodinných firiem, intenzívne sa v rámci poradenského portfólia venuje podpore slovenských rodinných podnikov a zlepšovaniu priestoru a podmienok na ich podnikanie a rozvoj. Aj preto sa opäť stal podporovateľom a spolutvorcom témy Rodinné podnikanie, ktorú už po štvrtý raz v podobe desaťdielneho seriálu tvoreného odbornými článkami a príbehmi úspešných rodinných firiem uverejnil týždenník Trend. Okrem toho sa Amrop stal partnerom ďalšieho z radu podujatí organizovaných pod hlavičkou TREND Fórum. Uskutočnilo sa 1. decembra 2017 vo Zvolene a pod názvom Pestré cesty k naozaj dobrému rodinnému podnikaniu bol program venovaný dvom hlavným témam: Nové tváre pre budúcnosť rodinnej firmy a Prevod rodinného majetku s istotou a bez sporov.

Viac informácií…
Pozvánka…
Závery a odporúčania 1…
Seriál Rodinné firmy IV a jeho partneri…
Trend 6/2018 (10. časť)…
Trend 5/2018 (9. časť)…
Múdrym rozhodovaním k prosperite…
Trend 4/2018 (8. časť)…
Trend 3/2018 (7. časť)…
Trend 2/2018 (6. časť)…
Systém verzus ľudia…
Trend 1/2018 (5. časť)…
Trend 50/2017 (4. časť)…
Trend 49/2017 (3. časť)…
Trend 48/2017 (2. časť)…
Strategický prístup k získavaniu talentov…
Trend 47/2017 (1. časť)…Amrop partnerom Ceny Petra Slavomíra Kompiša pre rodinné podniky
Udeľovanie Ceny Petra Slavomíra Kompiša je projekt denníka Hospodárske noviny. Vznikol s ambíciou poukázať na slovenské rodinné podniky, ktoré pokračujú v tradícii svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo 30. marca 2017 v Gbeľanoch, pričom jedným z partnerov slávnostného večera organizovaného v rámci pravidelných stretnutí HNClubu sa stala aj poradenská spoločnosť Amrop. Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín a zároveň zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorcom peňažníckej terminológie. V prvom ročníku sa o priazeň poroty i čitateľov Hospodárskych novín uchádzalo desať finalistov z rôznych krajov Slovenska.

Viac informácií…Trend: Amrop odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
S ambíciou pomôcť slovenským rodinným podnikom a zlepšiť priestor a podmienky na ich podnikanie a rozvoj Amrop dlhodobo podporuje tému Rodinné podnikanie. Poradenstvu určenému lokálnym firmám sa Amrop ako súčasť Jenewein Group venuje od svojho vzniku v roku 1990 po vzore Rakúska, kde má značka Jenewein svoje korene. Dlhoročné skúsenosti vlastného tímu špičkových expertov sa uplatnili aj vlani v decembri pri organizovaní podujatia Ako udržať a zveľadiť firmu v rukách rodiny. Okrem tohto úspešného podujatia týždenník Trend na prelome rokov zaradil do redakčného plánu seriál Rodinné firmy II, v ktorom sa podobne ako v prvej sérii v desiatich pokračovaniach venoval príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a súvisiacim aktuálnym otázkam. Súčasťou niekoľkých pokračovaní seriálu sa stali aj témy zo širokého portfólia slovenského Amropu.

Seriál a jeho partneri…
Kvarteto rád z Amropu (Najlepšie rady na rozvoj rodinných firiem)…
Trend 4/2017 (10. časť)…
Trend 3/2017 (9. časť – Amrop súčasťou diskusného fóra Ako udržať a zveľadiť…)…
Trend 2/2017 (8. časť)…
Sebareflexia majiteľa je pre rozvoj rodinného podniku nevyhnutná…
Trend 1/2017 (7. časť)…
Rodinné podnikanie a tri kľúčové dohody…
Trend 50-51/2016 (6. časť)…
Trend 49/2016 (5. časť)…
Trend 48/2016 (4. časť)…
Trend 47/2016 (3. časť)…
Trend 46/2016 (2. časť)…
Trend 45/2016 (1. časť)…Ako udržať a zveľadiť firmu v rukách rodiny
Podniky v rukách slovenských rodín sú kľúčovou súčasťou nášho hospodárstva. Pretože domáci podnikateľ presunie svoj biznis od zahraničia za nižšími mzdami či mäkšími ekologickými normami s oveľa menšou pravdepodobnosťou ako zahraničný investor či investičný fond. S ambíciou podporiť slovenské rodinné podniky a zlepšiť priestor a podmienky na ich podnikanie a rozvoj sa Amrop opäť stal podporovateľom témy Rodinné podnikanie a partnerom ďalšieho z radu podujatí organizovaných pod hlavičkou TREND Fórum. Uskutočnilo sa 2. decembra 2016 v hoteli Kaskády v Sliači-Sielnici a pod názvom Ako udržať a zveľadiť firmu v rukách rodiny sa venovalo dvom hlavným témam: Zabezpečenie nástupníctva vo vedení firmy a Prevod majetku na novú generáciu.

Viac informácií…
Pozvánka…
Videozáznam…Business Leaders Club: Rodinné firmy
Hlavnou témou tohtoročnej májovej konferencie Business Leaders Club, ktorú magazín Forbes na Slovensku ako organizátor pravidelne venuje rodinnému podnikaniu, sa stalo Nástupníctvo v rodinných firmách. Uskutočnila sa 10. mája 2016 v Grand Hoteli River Park v Bratislave. Účastníci, priatelia a predplatitelia časopisu diskutovali o tom, ako v rodinnom podniku úspešne zvládnuť zmenu a zabezpečiť kontinuitu biznisu, kedy treba firmu odovzdať ďalšej generácii a ako riadiť proces odovzdania. Nastupujúce generácie prezradili, čo nové prinášajú do fungovania rodinnej firmy, ich pohľad na biznis a vízie do budúcnosti. Amrop s dlhodobou skúsenosťou v oblasti poradenstva pre rodinné podniky sa stal partnerom podujatia.

Leták…Trend: Amrop odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
Rodinné podnikanie na Slovensku naberá na vážnosti. Počtom podnikov už ekonomike dominuje a začína byť serióznym partnerom aj z pohľadu zástupcu zamestnancov. V snahe prispieť k rozvoju tejto oblasti týždenník Trend zaradil do redakčného plánu seriál Rodinné firmy, v ktorom sa v desiatich pokračovaniach plánuje venovať príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a témam, ktoré sú v oblasti rodinného podnikania v súčasnosti najviac aktuálne. Aj preto sa jedným z troch odborných partnerov tohto projektu stala poradenská spoločnosť Amrop. Súčasťou piatich pokračovaní seriálu bude jedna z odborných tém zo širokého portfólia slovenského Amropu spracovaná príslušným špecialistom z Family Business Practice.

Seriál a jeho partneri…
Trend 24/2016 (10. časť)…
O čom všetkom treba hovoriť…
Trend 23/2016 (9. časť)…
Trend 22/2016 (8. časť)…
Management Buy-In…
Trend 21/2016 (7. časť)…
Dôvera a lojalita sú základ…
Trend 20/2016 (6. časť)…
Nástupníctvo – interne či externe?…
Trend 19/2016 (5. časť)…
Trend 18/2016 (4. časť)…
Trend 17/2016 (3. časť)…
Špecifiká vzťahov vlastník – manažér – rodina…
Trend 16/2016 (2. časť)…
Trend 15/2016 (1. časť)……takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Gbeľany
Family Business Practice slovenského Amropu spolu s RSM TACOMA Family Office v piatok 18. marca 2016 po úspešných vlaňajších stretnutiach vo Vrakúni a v Malej Ide zorganizovala v poradí tretí odborný seminár s nezmeneným názvom …takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori tentoraz takmer tridsiatku hostí privítali v príjemne zrekonštruovanom kaštieli v Gbeľanoch, kde vytvorili skutočne optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. Odborný program už tradične obsahoval témy ako ochrana rodinného majetku, rodinná ústava a rodinné vzťahy či vytvorenie a správa rodinného holdingu. Amrop hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahov medzi majiteľom a externým manažérom. Pri voľnej diskusii a následných rozhovoroch účastníci ocenili aktuálnosť a príťažlivosť zvolených tém, a tak vo viacerých prípadoch prejavili záujem pokračovať v diskusii o konkrétnych individuálnych riešeniach. Úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a príjemné prostredie.

Pozvánka…
Fotogaléria……takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Malá Ida
Po mimoriadne priaznivej odozve od hostí júnového stretnutia sa Family Business Practice slovenského Amropu spolu s RSM TACOMA Family Office v piatok 6. novembra 2015 presunula na východ Slovenska. V Hoteli Slamený Dom*** v Malej Ide zorganizovala odborný seminár s rovnako zaujímavým názvom …takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori opäť vytvorili optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. V rámci odborného programu sa prednášajúci venovali ochrane rodinného majetku, rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu a správe rodinného holdingu. Amrop hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu, o nastavení vzťahu medzi majiteľom a externým manažérom a o odchode majiteľa do roly poradcu a stratéga, prípadne hľadaní nových príležitostí mimo firmy. Na stretnutí sa zúčastnil Martin Krekáč, chairman a majiteľ Jenewein Group, ktorý sa zapojil do voľnej diskusie a následných rozhovorov. Účastníci ocenili aktuálnosť tém, a tak vo viacerých prípadoch budú pokračovať v diskusii o konkrétnych individuálnych riešeniach. Úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a príjemné prostredie.

Pozvánka…
Fotografia…
Fotografia 1……takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Vrakúň
Family Business Practice slovenského Amropu spolu so spoločnosťou RSM TACOMA Family Office v piatok 5. júna 2015 zorganizovala odborný seminár so zaujímavým názvom …takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori v exkluzívnom prostredí Hotela Amade Chateau**** vo Vrakúni vytvorili optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. V rámci odborného programu sa prednášajúci venovali napríklad ochrane rodinného majetku, rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu a správe rodinného holdingu. Amrop hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu, o nastavení vzťahu medzi majiteľom a externým manažérom a o odchode majiteľa do roly poradcu a stratéga. Hlavný program pokračoval voľnou diskusiou a stretnutiami v dôvernej atmosfére, pričom úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a možnosti na relax a oddych.

Pozvánka…
Program…
Obsah podujatia v skratke…Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine
S cieľom rozprúdiť odbornú diskusiu o rodinných podnikoch, legislatívnych nedostatkoch vo vzťahu k rodinnému podnikaniu i v oblasti vnútorného nastavenia rodiny v prospech rodinného podnikania poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Amrop a so Slovak Business Agency zrealizoval kvalitatívny prieskum a jeho závery spracoval do štúdie Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine.