Jenewein.private partnerom 2. ročníka Medzinárodného kongresu rodinných firiem
V stredu 8. septembra 2021 sa v kaštieli Studené uskutočnil 2. ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem určený pre všetkých majiteľov, nástupcov, členov podnikateľských rodín i manažérov pracujúcich v rodinnej firme. Organizátor – Inštitút Rodinného Businessu (IRB) ho pripravil na tému Silná rodina – Silná firma. Ako poradcovia, ktorí majú blízko k rodinnému podnikaniu, sme sa opäť stali jedným z tematických partnerov kongresu, tento rok prostredníctvom Jenewein.private platformy s vlastným workshopom s názvom Inovácie a rodinná firma – jedinečné spojenie. Ako z toho profitovať?. Jeho lektorom bol Ján Uriga, skúsený expert na riadenie zmien v organizáciách cez inovácie a firemnú kultúru. Na kongrese rodinných firiem sme si užili viac ako rodinnú atmosféru. Tešíme sa zo stretnutia s úspešnými podnikateľskými rodinami, z ktorých mnohé sú našimi klientmi.

Viac informácií a program…
Fotogaléria…
Video…

Myšlienky z kongresu v týždenníku Trend 38/2021:
Inovácie hýbu svetom. Ak chcú rodinné firmy prežiť, musia sa prispôsobiť…
Zverenské fondy sú na stole. Rodinným firmám uľahčia medzigeneračnú výmenu…
Podnikatelia volia radikálnu možnosť. Svojim deťom odmietajú darovať firmu a radšej ju predajú…Trend: Amrop Jenewein opäť odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
Amrop Jenewein silou svojej značky podporil aj tohtoročný jarný seriál Rodinné firmy v týždenníku Trend. V jeho rámci redakcia predstavila úspešné podnikateľské a rodinné príbehy i riešenia vedúce k úspechu rodinných firiem najmä v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a nevyhnutnou prípravou na ďalšie kritické scenáre. Zhodnotenie dopadov na prostredie rodinných firiem a odbornú prezentáciu účinných nástrojov a riešení na pomoc a rozvoj rodinného podnikania priniesli v redakčnom rozhovore Amrop Jenewein Client Partner Rastislav Mackanič a Michal Kukula, Managing Partner z nebotra consulting, obaja zakladajúci členovia združenia Partneri Rodinných Firiem (PRF), ktorého členmi sú aj ďalší experti pôsobiaci v skupine Jenewein Group.

Trend 21/2021 (5. časť)…
Stabilita rodiny a ochrana majetku sú predpokladom zachovania rodinných hodnôt… (rozhovor s expertmi združenia PRF Erikou Matwij a Martinom Kiňom, Trend 21/2021)…
Trend 20/2021 (4. časť)…
Trend 19/2021 (3. časť)…
Pandémia zvýraznila slabiny rodinných firiem… (rozhovor s R. Mackaničom a M. Kukulom, Trend 19/2021)…
Trend 18/2021 (2. časť)…
Trend 17/2021 (1. časť)…Trend: Úspech v podnikaní je drina, ale dá sa mu pomôcť
Na Slovensku máme za uplynulých tridsať rokov pomerne veľa úspešných podnikateľských príbehov. Ich spoločnou črtou je súhra vízie, dôvery v ponúkaný produkt alebo službu a vytrvalosť. O všeobecne platnom recepte na úspech sa hovoriť nedá, experti zo združenia Partneri Rodinných Firiem (PRF) však v rozhovore pre Trend rozprávali o princípoch úspechu v podnikaní. Interview s expertmi združenia Erikou Matwij (Human Inside), Michalom Kukulom (nebotra consulting) a Rastislavom Mackaničom (Amrop Jenewein) vyšlo v rámci seriálu Rodinné firmy, ktorého odborným partnerom je aj Amrop Jenewein.

Viac informácií…Trend: Amrop Jenewein odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
Amrop Jenewein zotrváva v osvedčenom partnerstve a opäť spojil silu svojej značky so seriálom Rodinné firmy – aj s jeho v poradí deviatou sériou, ktorej päť častí na sklonku roka uverejňuje týždenník Trend. Toto spojenie má silné pozadie – je známe, že skupina Jenewein Group, ktorej je slovenský Amrop súčasťou, od samého začiatku vlastného (rodinného) podnikania v poradenských službách sprevádza úspešné podnikateľské rodiny pri strategickom rozhodovaní a pomáha im v kľúčových momentoch podnikania. Táto dlhoročná skúsenosť sa premietla aj do partnerstva so seriálom Rodinné firmy, v ktorom Trend predstavuje úspešné podnikateľské a rodinné príbehy i riešenia vedúce k úspechu rodinných firiem. Do odbornej spolupráce sme opäť vstúpili aj s členmi združenia Partneri Rodinných Firiem (PRF).

Úspech v podnikaní je drina, ale dá sa mu pomôcť… (5. časť, rozhovor s expertmi PRF, Trend 47/2020)…
Trend 47/2020 (5. časť)…
Trend 46/2020 (4. časť)…
Trend 45/2020 (3. časť)…
Niektoré firmy skresali v dôsledku krízy výdavky na marketing o 50 až 90 percent… (2. časť, rozhovor s expertmi PRF, Trend 44/2020)…
Trend 44/2020 (2. časť)…
Trend 43/2020 (1. časť)…Amrop Jenewein na 1. ročníku kongresu rodinných firiem
Prvý ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem sa z pôvodného marcového termínu ešte na jar tohto roka pre pandémiu ochorenia COVID-19 preložil na 9. september 2020. Pre mimoriadnu situáciu sa organizátor, ktorým je Inštitút Rodinného Businessu, v snahe správať sa zodpovedne k účastníkom, partnerom i sebe samému rozhodol o jeho presune do on-line prostredia. Hlavným mottom zostalo heslo V stávke je viac ako biznis, minimálne zmeny zasiahli aj naplánovaný program – vďaka moderným technológiám sa uskutočnili všetky workshopy a napriek absencii osobných stretnutí sa vytvoril priestor aj na networking. Amrop Jenewein ako súčasť Jenewein Group s viac ako tridsaťročnou rodinnou tradíciou a jeden z pionierov poradenstva v oblasti rodinného podnikania sa od začiatku stal jedným z tematických partnerov podujatia s vlastným workshopom. Jeho obsahom bolo hľadanie odpovede na otázku Komu zveriť vedenie rodinnej firmy? a kostrou tri hlavné okruhy. Na začiatku sa prihlásení účastníci dozvedeli, ako vyberať vhodných adeptov do vedenia rodinnej firmy. Igor Šulík a Matej Taliga opísali výhody, ale aj nástrahy, keď sa vedenia firmy ujmú členovia rodiny alebo niekto, kto členom rodiny nie je, resp. ich kombinácia. A do tretice priblížili, ako môže fungovať prepojenie troch pilierov ekosystému rodiny a jej rodinnej firmy: RODINA – VLASTNÍCI – MANAŽÉRI.

Viac informácií…
Workshop Amrop Jenewein…Bariéry rodinného podnikania na Slovensku
S cieľom na základe analýzy zhrnúť odporúčania vedúce k zmierneniu bariér, s ktorými sa v súčasnosti stretávajú rodinné podniky na Slovensku, pripravila Slovak Business Agency štúdiu Bariéry rodinného podnikania na Slovensku. Takmer osemdesiatstranová publikácia má šesť kapitol, v ktorých sa autori venujú manažmentu rodinných podnikov, generačnej výmene, majetkovému nástupníctvu, deleniu rodinného podniku a pod. Na dosiahnutie cieľa okrem teoretických podkladov využili aj rozhovory so zástupcami rodinných ponikov a s odborníkmi poskytujúcimi poradenské služby rodinným podnikom. Záverečné kapitoly obsahujú závery a odporúčania nielen pre rodinné podniky, ale aj pre tvorcov hospodárskej politiky v oblasti rodinného podnikania.

Viac informácií…Forbes: Mnoho rodinných firiem nemá premyslený plán a na náhlu krízu reagujú spontánne. Väčšinou nesprávne…
Mnoho firiem si uvedomí nedostatočnú pripravenosť, až keď kríza nastane. Preto je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako sa na kritické obdobia čo najlepšie pripraviť včas a aj tieto aspekty zahrnúť do strategického plánovania. Aj o tomto hovoria zakladajúci členovia združenia Partneri Rodinných Firiem Michal Kukula, Managing Partner z nebotra consulting a Rastislav Mackanič, Client Partner z Amrop Jenewein v rozhovore pre Forbes Slovensko. Združenie Partneri Rodinných Firiem je partnerom špeciálneho júnového vydania zameraného na tému Rodinné firmy.

Viac informácií…
Plná verzia…Forbes: Združenie PRF v júnovom vydaní uvádza tému Rodinné firmy
Mnohé rodinné firmy prežívajú náročné obdobie, počas ktorého musia riešiť nielen každodenné povinnosti a často nečakané výzvy, ale aj budúcnosť. Aj táto skutočnosť sa celkom určite odzrkadlila v tohtoročnom rebríčku najväčších rodinných firiem, ktorý pravidelne zostavuje mesačník Forbes Slovensko. Slávnostné vyhlásenie výsledkov je pre pandémiu odložené na jeseň, avšak júnové vydanie časopisu zostalo rodinnému podnikaniu verné. Teší nás to o to viac, že partnerom tejto témy sa stalo združenie Partneri Rodinných Firiem. Sekciu Rodinné firmy predstavujúcu inšpiratívne príbehy rodinných podnikov či prehľad toho, s akými problémami sa v súčasnosti boria, otvára rozhovor s Michalom Kukulom z nebotra consulting a Rastislavom Mackaničom z Amrop Jenewein. Obaja zakladajúci členovia združenia sa zhodujú v tom, že mnoho rodinných firiem nemá premyslený plán a na náhlu krízu reagujú spontánne.

Forbes 6/2020 (Sekcia Rodinné firmy)…
Mnoho rodinných firiem nemá premyslený plán a na náhlu krízu reagujú spontánne. Väčšinou nesprávne… (rozhovor s M. Kukulom a R. Mackaničom, Forbes 6/2020)…
Jenewein.private…Trend: Aj rodinné firmy potrebujú lídrov
Vo svojej poradenskej praxi sa poradcovia venujúci sa rodinnému podnikaniu často stretávajú s podceňovaním prípravy na nástupníctvo. Jednu z chýb je to, že lídri podnikateľských rodín sa snažia nájsť samých seba, len v mladšom vydaní. Managing Leadership Partner Amrop Jenewein Igor Šulík v spoločnom rozhovore s majiteľkou a CEO spoločnosti Human Inside Erikou Matwij pre týždenník Trend rozprával nielen o rodinných firmách, ale aj o lídroch a nových trendoch v leadership manažmente. Rozhovor je súčasťou seriálu Rodinné firmy, ktorého partnerom je Amrop Jenewein.

Viac informácií…Trend: Kríza neúprosne preverí kvalitu riadenia firiem
Súčasná kríza, ktorej hĺbku ešte nepoznáme, zasiahne všetkých – rodinné firmy nevynímajúc. Kľúčové pre ne bude nájsť rovnováhu medzi krátkodobými opatreniami a dlhodobou perspektívou. O poučení, preventívnych opatreniach a nevyhnutnosti rozvíjať stratégiu pre krízové situácie v týždenníku Trend hovorí Matej Taliga, COO & Private Client Partner Jenewein Group a Michal Kukula, Managing Partner z nebotra consulting. Rozhovor otvára nový seriál Rodinné firmy, ktorého partnerom je Amrop Jenewein.

Viac informácií…Trend: Amrop Jenewein opäť odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
Amrop Jenewein opäť spojil silu svojej značky so seriálom Rodinné firmy – jeho ôsmu sériu v piatich pokračovaniach uverejňuje týždenník Trend. Jenewein Group, ktorej je slovenský Amrop súčasťou, od samého začiatku vlastného (rodinného) podnikania v poradenských službách sprevádza úspešné podnikateľské rodiny vo chvíľach ich strategického rozhodovania a pomáha im v kľúčových momentoch podnikania. Cez česko-slovenskú platformu Jenewein.private im poskytujeme servis a podporu v štandarde špecializovaného Family Office, v rámci ktorého sa opierame o odborné znalosti vo viacerých témach. Táto dlhoročná skúsenosť sa premietla aj do seriálu Rodinné firmy, v ktorom Trend predstavuje úspešné podnikateľské a rodinné príbehy i riešenia vedúce k úspechu rodinných firiem. V tohtoročnej jarnej sérii sme do odbornej spolupráce vstúpili so spoločnosťou nebotra consulting. Okrem prijatia pozvania na účasť v dvoch redakčných rozhovoroch sme v rámci spolupráce predstavili združenie Partneri Rodinných Firiem (PRF), ktorého zakladajúcimi členmi sú aj Matej Taliga, Tomáš Bereta a Rastislav Mackanič z Jenewein Group.

Trend 20/2020 (5. časť)…
Aj rodinné firmy potrebujú lídrov… (rozhovor s I. Šulíkom, Trend 19/2020)
Trend 19/2020 (4. časť)…
Trend 18/2020 (3. časť)…
Trend 17/2020 (2. časť)…
Kríza neúprosne preverí kvalitu riadenia firiem… (rozhovor s M. Taligom, Trend 16/2020)
Trend 16/2020 (1. časť)…InStore: Vybudoval som úspešnú rodinnú firmu…, komu ju zverím?
Politické zmeny z konca minulého storočia priniesli nielen slobodu, ale pre mnohých ľudí aj nové príležitosti na podnikanie a budovanie vlastných firiem. Väčšinu skúseností a poznatkov sme získavali takpovediac „za pochodu“, avšak mnohým sa podarilo vybudovať úspešné rodinné firmy, ktoré tvoria jeden z dôležitých pilierov ekonomiky. Veľa majiteľov a lídrov rodinných firiem z prvej generácie však v poslednom čase prichádza do veku, keď sa vážne zamýšľajú nad rôznymi otázkami… Na mnohé z nich, najmä tie, ktoré sa týkajú manažmentu talentu a rodinnej ústavy, odpovedá v článku pre InStore Rastislav Mackanič, Amrop Jenewein Client Partner.

Viac informácií…Amrop Jenewein na 1. ročníku kongresu rodinných firiem
Prvý ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem sa z pôvodného termínu na konci marca tohto roku prekladá na 9. september 2020. Uskutoční sa v Bratislave pod mottom V stávke je viac ako biznis, organizátorom je Inštitút Rodinného Businessu. Amrop Jenewein ako súčasť Jenewein Group s viac ako tridsaťročnou rodinnou tradíciou a jeden z pionierov poradenstva v oblasti rodinného podnikania bude jedným z tematických partnerov podujatia s vlastným workshopom. Jeho obsahom bude hľadanie odpovede na otázku Komu zveriť vedenie rodinnej firmy? a kostrou tri hlavné okruhy. Na začiatku si spoločne ukážeme ako vyberať vhodných adeptov do vedenia rodinnej firmy. Opíšeme výhody, ale aj nástrahy, keď sa vedenia firmy ujmú členovia rodiny alebo niekto, kto členom rodiny nie je, resp. ich kombinácia. A do tretice priblížime, ako môže fungovať prepojenie troch pilierov ekosystému rodiny a jej rodinnej firmy: RODINA – VLASTNÍCI – MANAŽÉRI.

Viac informácií…Jenewein Group strategickým partnerom platformy pre rodinné podniky
Jedným zo strategických partnerov, s ktorými sa spojilo Združenie podnikateľov Slovenska pri tvorbe konceptu a založení platformy pre rodinné podniky, je poradenská skupina Jenewein Group. Víziou tejto spoločnej aktivity, ktorú oficiálne predstavili na tlačovej konferencii 15. januára 2020 v Bratislave, je stať sa v oblasti rodinného podnikania dôveryhodným, transparentným a dlhodobým partnerom pre všetky rodinné firmy na slovenskom trhu, a tak podčiarknuť význam rodinného podnikania. Jenewein Group ako súkromne vlastnená česko-slovenská skupina má svojimi hodnotami veľmi blízko k rodinným firmám. To nás stavia do pozície rovnocenného partnera chápajúceho výzvy, ktorým čelia rodinné a privátne firmy v oblasti riadenia a organizácie. V rámci dlhodobých partnerstiev založených na lojalite a dôvere napomáhame k ich úspešnému rozvoju a napredovaniu. Na tlačovej konferencii sa za Jenewein Group zúčastnil Martin Krekáč, zakladajúci partner a chairman, ktorú skupinu v platforme Združenia podnikateľov Slovenska pre rodinné podniky zastupuje. Martin Krekáč sa téme rodinné podnikanie ako poradca, gestor a propagátor venuje od založenia Jenewein Group v roku 1990, pričom stojí aj za vznikom česko-slovenskej platformy Jenewein.private a vyprofilovaní Amrop Jenewein špecializácie zameranej na Private & Family Companies.

Tlačová informácia…Trend: Jenewein Group odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
Rodinné podniky tvoria takmer v každej krajine dôležitú časť hospodárstva, čo platí naprieč všetkými priemyselnými odvetviami a sektormi. V Jenewein Group aj cez vlastnú rodinnú skúsenosť rozumieme špecifikám rodinného podnikania. Poradenstvu určenému súkromným a rodinným firmám sa venujeme od svojho vzniku v roku 1990, pričom jedinečné portfólio služieb v tejto oblasti spájame v česko-slovenskej platforme Jenewein.private. Bohaté skúsenosti nášho expertného tímu sme uplatnili viackrát ako partneri rôznych podujatí, seminárov či štúdií. Už takmer pravidelne sme odborným partnerom seriálu týždenníka Trend Rodinné firmy venovanému príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a súvisiacim aktuálnym otázkam. V tohoročnej jesennej sérii sme do odbornej spolupráce vstúpili so spoločnosťami ČSOB Advisory, nebotra a Ružička and Partners, pričom za Jenewein Group sme okrem predstavenia platformy Jenewein.private autorsky spracovali aj niekoľko tém.

Family Governance – aby rodina a jej podnikanie fungovali v súlade (M. Taliga, 50-51/2019)…
Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu (M. Krekáč, online)…
Budúcnosť Family Offices je tu už dnes (M. Taliga, Trend 46/2019)…
Senior Leadership Advisory for Family Businesses & Offices… (Trend 44/2019)…
Zodpovedným vlastníctvom k zodpovednému podnikaniu (I. Šulík, Trend 43/2019)…Matej Taliga o rodinnom podnikaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Pracovať so študentmi nás nielen baví, ale aj zaväzuje. Sme radi, ak je naša spolupráca obojstranne inšpirujúca. Taká bola aj prednáška Mateja Taligu, COO & Private Client Partnera na Ekonomickej univerzite v Bratislave, s ktorou predstúpil pred študentov tretieho ročníka v rámci predmetu Rodinné podnikanie. Pre Mateja šlo o stretnutie, ktoré si cení viac ako iné, nakoľko Ekonomická univerzita v Bratislave je jeho materskou univerzitou.Trend: Udržme domáce firmy v rukách slovenských rodín
Keďže Amrop už takmer tridsať rokov žije príbehmi rodinných firiem, intenzívne sa v rámci poradenského portfólia venuje podpore slovenských rodinných podnikov a zlepšovaniu priestoru a podmienok na ich podnikanie a rozvoj. Aj preto sa opäť stal partnerom ďalšieho z radu podujatí organizovaných pod hlavičkou TREND Fórum. Uskutočnilo sa 30. novembra 2018 vo Zvolene a pod názvom Udržme domáce firmy v rukách slovenských rodín sa nosnou časťou programu stali dve hlavné témy: Istoty hľadania nových lídrov rodinných podnikov a Ako udržať firmu v rukách rodiny v dobrej kondícii naozaj dlhodobo.

Viac informácií…Trend: Amrop opäť odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
S ambíciou pomôcť slovenským rodinným podnikom a zlepšiť priestor a podmienky na ich podnikanie a rozvoj Amrop dlhodobo podporuje a rozvíja tému Rodinné podnikanie. Je známe, že poradenstvu určenému lokálnym a rodinným firmám sa Amrop ako súčasť Jenewein Group venuje od svojho vzniku v roku 1990 po vzore Rakúska, kde má značka Jenewein svoje korene. Dlhoročné skúsenosti nášho expertného tímu sme uplatnili viackrát ako partneri rôznych podujatí, seminárov či štúdií. Už takmer pravidelne sme odborným partnerom seriálu týždenníka Trend Rodinné firmy, v ktorom sa redakcia vždy v desiatich vydaniach venuje príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a súvisiacim aktuálnym otázkam.

Trend 43/2018 (10. časť)…
Trend 42/2018 (9. časť)…
Trend 41/2018 (8. časť)…
Trend 40/2018 (7. časť)…
Trend 39/2018 (6. časť)…
Trend 38/2018 (5. časť)…
Trend 37/2018 (4. časť)…
Trend 36/2018 (3. časť)…
Trend 35/2018 (2. časť)…
Ako zachrániť rodinné firmy…
Trend 34/2018 (1. časť)…Keď HR nerobí HR
Amrop spolu so Západoslovenským regionálnym klubom HRcomm – Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov zorganizoval podujatie s názvom Keď HR nerobí HR. Uskutočnilo sa 20. júna 2018 na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Odborní garanti s pozvanými hosťami z rodinných firiem – Luciou Plačkovou, HR manažérkou, potraviny Malina a Elou Homolovou, spolumajiteľkou v druhej generácii, spoločnosť Homola, hľadali odpovede na otázky: Ako je to s HR v malých a rodinných firmách?, Kto robí personalistiku, mzdy, nábor a vzdelávanie, keď firme šéfuje hlava rodiny?, Kedy je ten správny čas a aká je tá správna veľkosť firmy na nastavenie HR procesov? a Ako to je v našej firme? – best practices z reálneho života rodinnej firmy.

Viac informácií…
Pozvánka…
Fotografie…Amrop partnerom Ceny Petra Slavomíra Kompiša pre rodinné podniky
Udeľovanie Ceny Petra Slavomíra Kompiša je projekt denníka Hospodárske noviny. Vznikol s ambíciou poukázať na slovenské rodinné podniky, ktoré pokračujú v tradícii svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Zároveň je prestížou a zadosťučinením tvrdej práce a budovania rodinných podnikov na úroveň, ktorá im prináleží. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení druhého ročníka sa uskutočnilo 29. mája 2018 v hoteli Château Gbeľany. Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín a zároveň zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorcom peňažníckej terminológie. Aj tento rok sa o priazeň poroty i čitateľov Hospodárskych novín uchádzalo desať finalistov z rôznych krajov Slovenska.

Viac informácií…Trend: Pestré cesty k naozaj dobrému rodinnému podnikaniu
Keďže Amrop už takmer tridsať rokov žije príbehmi rodinných firiem, intenzívne sa v rámci poradenského portfólia venuje podpore slovenských rodinných podnikov a zlepšovaniu priestoru a podmienok na ich podnikanie a rozvoj. Aj preto sa opäť stal podporovateľom a spolutvorcom témy Rodinné podnikanie, ktorú už po štvrtý raz v podobe desaťdielneho seriálu tvoreného odbornými článkami a príbehmi úspešných rodinných firiem uverejnil týždenník Trend. Okrem toho sa Amrop stal partnerom ďalšieho z radu podujatí organizovaných pod hlavičkou TREND Fórum. Uskutočnilo sa 1. decembra 2017 vo Zvolene a pod názvom Pestré cesty k naozaj dobrému rodinnému podnikaniu bol program venovaný dvom hlavným témam: Nové tváre pre budúcnosť rodinnej firmy a Prevod rodinného majetku s istotou a bez sporov.

Viac informácií…
Pozvánka…
Závery a odporúčania 1…
Seriál Rodinné firmy IV a jeho partneri…
Trend 6/2018 (10. časť)…
Trend 5/2018 (9. časť)…
Múdrym rozhodovaním k prosperite…
Trend 4/2018 (8. časť)…
Trend 3/2018 (7. časť)…
Trend 2/2018 (6. časť)…
Systém verzus ľudia…
Trend 1/2018 (5. časť)…
Trend 50/2017 (4. časť)…
Trend 49/2017 (3. časť)…
Trend 48/2017 (2. časť)…
Strategický prístup k získavaniu talentov…
Trend 47/2017 (1. časť)…Amrop partnerom Ceny Petra Slavomíra Kompiša pre rodinné podniky
Udeľovanie Ceny Petra Slavomíra Kompiša je projekt denníka Hospodárske noviny. Vznikol s ambíciou poukázať na slovenské rodinné podniky, ktoré pokračujú v tradícii svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo 30. marca 2017 v Gbeľanoch, pričom jedným z partnerov slávnostného večera organizovaného v rámci pravidelných stretnutí HNClubu sa stala aj poradenská spoločnosť Amrop. Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín a zároveň zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorcom peňažníckej terminológie. V prvom ročníku sa o priazeň poroty i čitateľov Hospodárskych novín uchádzalo desať finalistov z rôznych krajov Slovenska.

Viac informácií…Trend: Amrop odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
S ambíciou pomôcť slovenským rodinným podnikom a zlepšiť priestor a podmienky na ich podnikanie a rozvoj Amrop dlhodobo podporuje tému Rodinné podnikanie. Poradenstvu určenému lokálnym firmám sa Amrop ako súčasť Jenewein Group venuje od svojho vzniku v roku 1990 po vzore Rakúska, kde má značka Jenewein svoje korene. Dlhoročné skúsenosti vlastného tímu špičkových expertov sa uplatnili aj vlani v decembri pri organizovaní podujatia Ako udržať a zveľadiť firmu v rukách rodiny. Okrem tohto úspešného podujatia týždenník Trend na prelome rokov zaradil do redakčného plánu seriál Rodinné firmy II, v ktorom sa podobne ako v prvej sérii v desiatich pokračovaniach venoval príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a súvisiacim aktuálnym otázkam. Súčasťou niekoľkých pokračovaní seriálu sa stali aj témy zo širokého portfólia slovenského Amropu.

Seriál a jeho partneri…
Kvarteto rád z Amropu (Najlepšie rady na rozvoj rodinných firiem)…
Trend 4/2017 (10. časť)…
Trend 3/2017 (9. časť – Amrop súčasťou diskusného fóra Ako udržať a zveľadiť…)…
Trend 2/2017 (8. časť)…
Sebareflexia majiteľa je pre rozvoj rodinného podniku nevyhnutná…
Trend 1/2017 (7. časť)…
Rodinné podnikanie a tri kľúčové dohody…
Trend 50-51/2016 (6. časť)…
Trend 49/2016 (5. časť)…
Trend 48/2016 (4. časť)…
Trend 47/2016 (3. časť)…
Trend 46/2016 (2. časť)…
Trend 45/2016 (1. časť)…Ako udržať a zveľadiť firmu v rukách rodiny
Podniky v rukách slovenských rodín sú kľúčovou súčasťou nášho hospodárstva. Pretože domáci podnikateľ presunie svoj biznis od zahraničia za nižšími mzdami či mäkšími ekologickými normami s oveľa menšou pravdepodobnosťou ako zahraničný investor či investičný fond. S ambíciou podporiť slovenské rodinné podniky a zlepšiť priestor a podmienky na ich podnikanie a rozvoj sa Amrop opäť stal podporovateľom témy Rodinné podnikanie a partnerom ďalšieho z radu podujatí organizovaných pod hlavičkou TREND Fórum. Uskutočnilo sa 2. decembra 2016 v hoteli Kaskády v Sliači-Sielnici a pod názvom Ako udržať a zveľadiť firmu v rukách rodiny sa venovalo dvom hlavným témam: Zabezpečenie nástupníctva vo vedení firmy a Prevod majetku na novú generáciu.

Viac informácií…
Pozvánka…
Videozáznam…Business Leaders Club: Rodinné firmy
Hlavnou témou tohtoročnej májovej konferencie Business Leaders Club, ktorú magazín Forbes na Slovensku ako organizátor pravidelne venuje rodinnému podnikaniu, sa stalo Nástupníctvo v rodinných firmách. Uskutočnila sa 10. mája 2016 v Grand Hoteli River Park v Bratislave. Účastníci, priatelia a predplatitelia časopisu diskutovali o tom, ako v rodinnom podniku úspešne zvládnuť zmenu a zabezpečiť kontinuitu biznisu, kedy treba firmu odovzdať ďalšej generácii a ako riadiť proces odovzdania. Nastupujúce generácie prezradili, čo nové prinášajú do fungovania rodinnej firmy, ich pohľad na biznis a vízie do budúcnosti. Amrop s dlhodobou skúsenosťou v oblasti poradenstva pre rodinné podniky sa stal partnerom podujatia.

Leták…Trend: Amrop odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
Rodinné podnikanie na Slovensku naberá na vážnosti. Počtom podnikov už ekonomike dominuje a začína byť serióznym partnerom aj z pohľadu zástupcu zamestnancov. V snahe prispieť k rozvoju tejto oblasti týždenník Trend zaradil do redakčného plánu seriál Rodinné firmy, v ktorom sa v desiatich pokračovaniach plánuje venovať príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a témam, ktoré sú v oblasti rodinného podnikania v súčasnosti najviac aktuálne. Aj preto sa jedným z troch odborných partnerov tohto projektu stala poradenská spoločnosť Amrop. Súčasťou piatich pokračovaní seriálu bude jedna z odborných tém zo širokého portfólia slovenského Amropu spracovaná príslušným špecialistom z Family Business Practice.

Seriál a jeho partneri…
Trend 24/2016 (10. časť)…
O čom všetkom treba hovoriť…
Trend 23/2016 (9. časť)…
Trend 22/2016 (8. časť)…
Management Buy-In…
Trend 21/2016 (7. časť)…
Dôvera a lojalita sú základ…
Trend 20/2016 (6. časť)…
Nástupníctvo – interne či externe?…
Trend 19/2016 (5. časť)…
Trend 18/2016 (4. časť)…
Trend 17/2016 (3. časť)…
Špecifiká vzťahov vlastník – manažér – rodina…
Trend 16/2016 (2. časť)…
Trend 15/2016 (1. časť)……takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Gbeľany
Family Business Practice slovenského Amropu spolu s RSM TACOMA Family Office v piatok 18. marca 2016 po úspešných vlaňajších stretnutiach vo Vrakúni a v Malej Ide zorganizovala v poradí tretí odborný seminár s nezmeneným názvom …takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori tentoraz takmer tridsiatku hostí privítali v príjemne zrekonštruovanom kaštieli v Gbeľanoch, kde vytvorili skutočne optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. Odborný program už tradične obsahoval témy ako ochrana rodinného majetku, rodinná ústava a rodinné vzťahy či vytvorenie a správa rodinného holdingu. Amrop hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahov medzi majiteľom a externým manažérom. Pri voľnej diskusii a následných rozhovoroch účastníci ocenili aktuálnosť a príťažlivosť zvolených tém, a tak vo viacerých prípadoch prejavili záujem pokračovať v diskusii o konkrétnych individuálnych riešeniach. Úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a príjemné prostredie.

Pozvánka…
Fotogaléria……takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Malá Ida
Po mimoriadne priaznivej odozve od hostí júnového stretnutia sa Family Business Practice slovenského Amropu spolu s RSM TACOMA Family Office v piatok 6. novembra 2015 presunula na východ Slovenska. V Hoteli Slamený Dom*** v Malej Ide zorganizovala odborný seminár s rovnako zaujímavým názvom …takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori opäť vytvorili optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. V rámci odborného programu sa prednášajúci venovali ochrane rodinného majetku, rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu a správe rodinného holdingu. Amrop hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu, o nastavení vzťahu medzi majiteľom a externým manažérom a o odchode majiteľa do roly poradcu a stratéga, prípadne hľadaní nových príležitostí mimo firmy. Na stretnutí sa zúčastnil Martin Krekáč, chairman a majiteľ Jenewein Group, ktorý sa zapojil do voľnej diskusie a následných rozhovorov. Účastníci ocenili aktuálnosť tém, a tak vo viacerých prípadoch budú pokračovať v diskusii o konkrétnych individuálnych riešeniach. Úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a príjemné prostredie.

Pozvánka…
Fotografia…
Fotografia 1……takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Vrakúň
Family Business Practice slovenského Amropu spolu so spoločnosťou RSM TACOMA Family Office v piatok 5. júna 2015 zorganizovala odborný seminár so zaujímavým názvom …takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori v exkluzívnom prostredí Hotela Amade Chateau**** vo Vrakúni vytvorili optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. V rámci odborného programu sa prednášajúci venovali napríklad ochrane rodinného majetku, rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu a správe rodinného holdingu. Amrop hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu, o nastavení vzťahu medzi majiteľom a externým manažérom a o odchode majiteľa do roly poradcu a stratéga. Hlavný program pokračoval voľnou diskusiou a stretnutiami v dôvernej atmosfére, pričom úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a možnosti na relax a oddych.

Pozvánka…
Program…
Obsah podujatia v skratke…Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine
S cieľom rozprúdiť odbornú diskusiu o rodinných podnikoch, legislatívnych nedostatkoch vo vzťahu k rodinnému podnikaniu i v oblasti vnútorného nastavenia rodiny v prospech rodinného podnikania poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Amrop a so Slovak Business Agency zrealizoval kvalitatívny prieskum a jeho závery spracoval do štúdie Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine.