Keď HR nerobí HR
Amrop spolu so Západoslovenským regionálnym klubom HRcomm – Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov zorganizoval podujatie s názvom Keď HR nerobí HR. Uskutočnilo sa 20. júna 2018 na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Odborní garanti, ktorými boli Zuzana Boorová, vedúca Západoslovenského regionálneho klubu HRcomm a Mario Fondati, Managing Client Partner z Amropu, s pozvanými hosťami z rodinných firiem – Luciou Plačkovou, HR manažérkou, potraviny Malina a Elou Homolovou, spolumajiteľkou v druhej generácii, spoločnosť Homola, hľadali odpovede na otázky: Ako je to s HR v malých a rodinných firmách?, Kto robí personalistiku, mzdy, nábor a vzdelávanie, keď firme šéfuje hlava rodiny?, Kedy je ten správny čas a aká je tá správna veľkosť firmy na nastavenie HR procesov? a Ako to je v našej firme? – best practices z reálneho života rodinnej firmy.

Viac informácií…
Pozvánka…
Fotografie…Mario Fondati porotcom Ceny Petra Slavomíra Kompiša pre rodinné podniky
Mario Fondati, Managing Client Partner a garant spolupráce s lokálnymi a rodinnými podnikmi v Amrope sa opäť stal členom poroty, ktorá rozhodovala o tohtoročných držiteľoch Ceny Petra Slavomíra Kompiša. Projekt denníka Hospodárske noviny vznikol s ambíciou poukázať na slovenské rodinné podniky, ktoré pokračujú v tradícii svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Zároveň je prestížou a zadosťučinením tvrdej práce a budovania rodinných podnikov na úroveň, ktorá im prináleží. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení druhého ročníka sa uskutočnilo 29. mája 2018 v hoteli Château Gbeľany. Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín a zároveň zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorcom peňažníckej terminológie. Aj tento rok sa o priazeň poroty i čitateľov Hospodárskych novín uchádzalo desať finalistov z rôznych krajov Slovenska.

Viac informácií…Trend: Pestré cesty k naozaj dobrému rodinnému podnikaniu
Keďže Amrop už takmer tridsať rokov žije príbehmi rodinných firiem, intenzívne sa v rámci poradenského portfólia venuje podpore slovenských rodinných podnikov a zlepšovaniu priestoru a podmienok na ich podnikanie a rozvoj. Aj preto sa opäť stal podporovateľom a spolutvorcom témy Rodinné podnikanie, ktorú už po štvrtý raz v podobe desaťdielneho seriálu tvoreného odbornými článkami a príbehmi úspešných rodinných firiem uverejnil týždenník Trend. Okrem toho sa Amrop stal partnerom ďalšieho z radu podujatí organizovaných pod hlavičkou TREND Fórum. Uskutočnilo sa 1. decembra 2017 vo Zvolene a pod názvom Pestré cesty k naozaj dobrému rodinnému podnikaniu bol program venovaný dvom hlavným témam: Nové tváre pre budúcnosť rodinnej firmy a Prevod rodinného majetku s istotou a bez sporov. V rámci prvého bloku vystúpil aj Mario Fondati, Managing Client Partner a garant rodinného podnikania v Amrope.

Viac informácií…
Pozvánka…
Závery a odporúčania 1…
Seriál Rodinné firmy IV a jeho partneri…
Trend 6/2018 (10. časť)…
Trend 5/2018 (9. časť)…
Stĺpček Igora Šulíka (Múdrym rozhodovaním k prosperite)…
Trend 4/2018 (8. časť)…
Trend 3/2018 (7. časť)…
Trend 2/2018 (6. časť)…
Stĺpček Maria Fondatiho (Systém verzus ľudia)…
Trend 1/2018 (5. časť)…
Trend 50/2017 (4. časť)…
Trend 49/2017 (3. časť)…
Trend 48/2017 (2. časť)…
Stĺpček Ladislavy Molnárovej (Strategický prístup k získavaniu talentov)…
Trend 47/2017 (1. časť)…Amrop partnerom Ceny Petra Slavomíra Kompiša pre rodinné podniky
Mario Fondati, partner a garant spolupráce s lokálnymi a rodinnými podnikmi v Amrope sa pre viacročné skúsenosti v oblasti Family Business stal členom poroty, ktorá rozhodla o prvých držiteľoch Ceny Petra Slavomíra Kompiša. Projekt denníka Hospodárske noviny vznikol s ambíciou poukázať na slovenské rodinné podniky, ktoré pokračujú v tradícii svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo 30. marca 2017 v Gbeľanoch, pričom jedným z partnerov slávnostného večera organizovaného v rámci pravidelných stretnutí HNClubu sa stala aj poradenská spoločnosť Amrop. Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín a zároveň zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorcom peňažníckej terminológie. V prvom ročníku sa o priazeň poroty i čitateľov Hospodárskych novín uchádzalo desať finalistov z rôznych krajov Slovenska.

Viac informácií…Trend: Amrop odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
S ambíciou pomôcť slovenským rodinným podnikom a zlepšiť priestor a podmienky na ich podnikanie a rozvoj Amrop dlhodobo podporuje tému Rodinné podnikanie. Poradenstvu určenému lokálnym firmám sa Amrop ako súčasť Jenewein Group venuje od svojho vzniku v roku 1990 po vzore Rakúska, kde má značka Jenewein svoje korene. Dlhoročné skúsenosti vlastného tímu špičkových expertov sa uplatnili aj vlani v decembri pri organizovaní podujatia Ako udržať a zveľadiť firmu v rukách rodiny. Uskutočnilo sa pod hlavičkou TREND Fórum a vystúpil na ňom aj Mario Fondati, partner a garant spolupráce s lokálnymi a rodinnými podnikmi v Amrope. Okrem tohto úspešného podujatia týždenník Trend na prelome rokov zaradil do redakčného plánu seriál Rodinné firmy II, v ktorom sa podobne ako v prvej sérii v desiatich pokračovaniach venoval príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a súvisiacim aktuálnym otázkam. Súčasťou niekoľkých pokračovaní seriálu sa stali aj témy zo širokého portfólia slovenského Amropu spracované špecialistami z Family Business Practice – okrem Maria Fondatiho sa k autorom zaradil aj Marek Hradílek.

Seriál a jeho partneri…
Kvarteto rád M. Fondatiho (Najlepšie rady na rozvoj rodinných firiem)…
Trend 4/2017 (10. časť)…
Trend 3/2017 (9. časť – M. Fondati na diskusom fóre Ako udržať a zveľadiť…)…
Trend 2/2017 (8. časť)…
Stĺpček M. Fondatiho (Sebareflexia majiteľa je pre rozvoj rodinného podniku nevyhnutná)…
Trend 1/2017 (7. časť)…
Stĺpček M. Hradílka (Rodinné podnikanie a tri kľúčové dohody)…
Trend 50-51/2016 (6. časť)…
Trend 49/2016 (5. časť)…
Trend 48/2016 (4. časť)…
Trend 47/2016 (3. časť)…
Trend 46/2016 (2. časť)…
Trend 45/2016 (1. časť)…Ako udržať a zveľadiť firmu v rukách rodiny
Podniky v rukách slovenských rodín sú kľúčovou súčasťou nášho hospodárstva. Pretože domáci podnikateľ presunie svoj biznis od zahraničia za nižšími mzdami či mäkšími ekologickými normami s oveľa menšou pravdepodobnosťou ako zahraničný investor či investičný fond. S ambíciou podporiť slovenské rodinné podniky a zlepšiť priestor a podmienky na ich podnikanie a rozvoj sa Amrop opäť stal podporovateľom témy Rodinné podnikanie a partnerom ďalšieho z radu podujatí organizovaných pod hlavičkou TREND Fórum. Uskutočnilo sa 2. decembra 2016 v hoteli Kaskády v Sliači-Sielnici a pod názvom Ako udržať a zveľadiť firmu v rukách rodiny sa venovalo dvom hlavným témam: Zabezpečenie nástupníctva vo vedení firmy a Prevod majetku na novú generáciu. V rámci prvého bloku vystúpil aj Mario Fondati, partner a garant spolupráce s lokálnymi a rodinnými podnikmi v Amrope.

Viac informácií…
Pozvánka…
Videozáznam…Business Leaders Club: Rodinné firmy
Hlavnou témou tohtoročnej májovej konferencie Business Leaders Club, ktorú magazín Forbes na Slovensku ako organizátor pravidelne venuje rodinnému podnikaniu, sa stalo Nástupníctvo v rodinných firmách. Uskutočnila sa 10. mája 2016 v Grand Hoteli River Park v Bratislave. Účastníci, priatelia a predplatitelia časopisu diskutovali o tom, ako v rodinnom podniku úspešne zvládnuť zmenu a zabezpečiť kontinuitu biznisu, kedy treba firmu odovzdať ďalšej generácii a ako riadiť proces odovzdania. Nastupujúce generácie prezradili, čo nové prinášajú do fungovania rodinnej firmy, ich pohľad na biznis a vízie do budúcnosti. Amrop s dlhodobou skúsenosťou v oblasti Family Business poradenstva sa stal partnerom podujatia a Mario Fondati, partner a garant spolupráce s lokálnymi a rodinnými podnikmi v Amrope bol jedným z prednášateľov, ktorých vystúpenia sa stali kostrou odborného programu konferencie.

Leták…Trend: Amrop odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
Rodinné podnikanie na Slovensku naberá na vážnosti. Počtom podnikov už ekonomike dominuje a začína byť serióznym partnerom aj z pohľadu zástupcu zamestnancov. V snahe prispieť k rozvoju tejto oblasti týždenník Trend zaradil do redakčného plánu seriál Rodinné firmy, v ktorom sa v desiatich pokračovaniach plánuje venovať príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a témam, ktoré sú v oblasti rodinného podnikania v súčasnosti najviac aktuálne. Aj preto sa jedným z troch odborných partnerov tohto projektu stala poradenská spoločnosť Amrop. Súčasťou piatich pokračovaní seriálu bude jedna z odborných tém zo širokého portfólia slovenského Amropu spracovaná príslušným špecialistom z Family Business Practice.

Seriál a jeho partneri…
Trend 24/2016 (10. časť)…
Stĺpček M. Fondatiho (O čom všetkom treba hovoriť)…
Trend 23/2016 (9. časť)…
Trend 22/2016 (8. časť)…
Stĺpček M. Hradílka (Management Buy-In)…
Trend 21/2016 (7. časť)…
Stĺpček M. Fondatiho (Dôvera a lojalita sú základ)…
Trend 20/2016 (6. časť)…
Stĺpček M. Fondatiho (Nástupníctvo – interne či externe?)…
Trend 19/2016 (5. časť)…
Trend 18/2016 (4. časť)…
Trend 17/2016 (3. časť)…
Stĺpček M. Fondatiho (Špecifiká vzťahov vlastník – manažér – rodina)…
Trend 16/2016 (2. časť)…
Trend 15/2016 (1. časť)……takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Gbeľany
Family Business Practice slovenského Amropu spolu s RSM TACOMA Family Office v piatok 18. marca 2016 po úspešných vlaňajších stretnutiach vo Vrakúni a v Malej Ide zorganizovala v poradí tretí odborný seminár s nezmeneným názvom …takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori tentoraz takmer tridsiatku hostí privítali v príjemne zrekonštruovanom kaštieli v Gbeľanoch, kde vytvorili skutočne optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. Odborný program už tradične obsahoval témy ako ochrana rodinného majetku, rodinná ústava a rodinné vzťahy či vytvorenie a správa rodinného holdingu. Mario Fondati, partner Amropu hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahov medzi majiteľom a externým manažérom. Pri voľnej diskusii a následných rozhovoroch účastníci ocenili aktuálnosť a príťažlivosť zvolených tém, a tak vo viacerých prípadoch prejavili záujem pokračovať v diskusii o konkrétnych individuálnych riešeniach. Úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a príjemné prostredie.

Pozvánka…
Fotogaléria…
Amrop a Family Business – viac informácií……takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Malá Ida
Po mimoriadne priaznivej odozve od hostí júnového stretnutia sa Family Business Practice slovenského Amropu spolu s RSM TACOMA Family Office v piatok 6. novembra 2015 presunula na východ Slovenska. V Hoteli Slamený Dom*** v Malej Ide zorganizovala odborný seminár s rovnako zaujímavým názvom …takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori opäť vytvorili optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. V rámci odborného programu sa prednášajúci venovali ochrane rodinného majetku, rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu a správe rodinného holdingu. Mario Fondati, partner Amropu hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahu medzi majiteľom a externým manažérom, kouč Vladimír Homoľa o odchode majiteľa do roly poradcu a stratéga, prípadne hľadaní nových príležitostí mimo firmy. Na stretnutí sa zúčastnil aj Martin Krekáč, chairman a majiteľ Jenewein Group, ktorý sa zapojil do voľnej diskusie a následných rozhovorov. Účastníci ocenili aktuálnosť tém, a tak vo viacerých prípadoch budú pokračovať v diskusii o konkrétnych individuálnych riešeniach. Úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a príjemné prostredie.

Pozvánka…
Fotografia…
Fotografia 1……takmer rodinné stretnutia o rodinnom podnikaní
Vrakúň
Family Business Practice slovenského Amropu spolu so spoločnosťou RSM TACOMA Family Office v piatok 5. júna 2015 zorganizovala odborný seminár so zaujímavým názvom …takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori v exkluzívnom prostredí Hotela Amade Chateau**** vo Vrakúni vytvorili optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. V rámci odborného programu sa prednášajúci venovali napríklad ochrane rodinného majetku, rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu a správe rodinného holdingu. Mario Fondati, partner Amropu hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahu medzi majiteľom a externým manažérom, kouč Boris Dobiš o odchode majiteľa do roly poradcu a stratéga. Hlavný program pokračoval voľnou diskusiou a stretnutiami v dôvernej atmosfére, pričom úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a možnosti na relax a oddych.

Pozvánka…
Program…
Obsah podujatia v skratke…Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine
S cieľom rozprúdiť odbornú diskusiu o rodinných podnikoch, legislatívnych nedostatkoch vo vzťahu k rodinnému podnikaniu i v oblasti vnútorného nastavenia rodiny v prospech rodinného podnikania poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Amrop a so Slovak Business Agency zrealizoval kvalitatívny prieskum a jeho závery spracoval do štúdie Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine.