Ing. Rudo Lukačka pracoval od skončenia Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1973 v oblasti informatiky. Absolvoval viaceré stáže a štúdiá v zahraničí. V rokoch 1973 až 1982 pôsobil v obuvníckom priemysle v Partizánskom, pričom z deviatich rokov strávených medzi “baťovcami” čerpá dodnes. V roku 1991 založil a viedol spoločnosť ELAS, s. r. o., s cennou akvizíciou HT Computers, a. s. Po štrnástich rokoch úspešnej existencie sa firma v roku 2005 akvizíciou stala súčasťou koncernu Siemens. V roku 2008 dobrovoľne zavŕšil kariéru vrcholového manažéra a odvtedy sa venuje koučingu.

Po ukončení tréningu organizovanom koučingovou školou Erickson College International so sídlom v Kanade je od roku 2008 koučom. Má certifikáciu Erickson Certified Professional Coach (ECPC) a ACC Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation) a viac ako 500 koučingových hodín. Orientuje sa najmä na osobnostný rozvoj vyšších manažérov s dôrazom na otázky líderstva. Jeho klienti sú predovšetkým z oblasti služieb (informačno-komunikačné technológie, energetika, poradenstvo, banky). Venuje sa aj tímovému koučingu a vedie špeciálne programy na rozvoj tímov. Organizuje aj rozvojové workshopy v spolupráci s časopismi Profit a Trend. Jeho motivačné vystúpenia sú orientované na nevyhnutnosť neustáleho osobného rozvoja manažérov. Cielene sa venuje mladým podnikateľom.

Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation). V slovenskej pobočke ICF je zodpovedný za finančné záležitosti. Okrem koučingu je v neustálom kontakte s podnikateľskou komunitou ako člen Podnikateľskej aliancie Slovenska, Medzinárodného klubu, GS1 a iných združení.

Životné krédo: Život je príliš krátky na to, aby sme sa učili len zo svojich chýb.