Ing. Silvia Hederová absolvovala Obchodnú akadémiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po ukončení štúdia 20 rokov pôsobila vo firemnom bankovníctve ako vrcholový manažér a prokurista banky v oblasti projektového financovania a syndikácií, obchodného financovania a Cash Management. Aktívne sa podieľala na koncernových projektoch vo Viedni a v Bukurešti a na syndikovanom financovaní veľkých investičných projektov na Slovensku i v Európe. Okrem toho spolupracovala na dvoch bankových fúziách.

Bola predsedníčkou predstavenstva Faktoringu Slovenskej sporiteľne, kde mala na starosti reštrukturalizáciu klientskeho portfólia. Je spoluzakladateľkou Asociácie verejno-súkromného partnerstva (APPP), v ktorej bola členkou Riadiaceho výboru a spolupracovala so štátnymi autoritami (napr. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo financií SR a pod.). Počas bankovej kariéry má odkoučovaných viac ako 400 hodín na pozícii manažér, súkromne viac ako 150 hodín (klienti – malé a stredné podniky a senior manažéri firemných korporácií).

Kvalifikáciu si prehĺbila štúdiom na koučingovej škole Erickson College International so sídlom v Kanade. V roku 2012, po ukončení akreditovaného štúdia ACTP na Erickson College, získala medzinárodnú certifikáciu Erickson Certified Professional Coach (ECPC) a v roku 2014 medzinárodnú certifikáciu Associate Certified Coach (ACC).

Je predovšetkým biznis kouč, ktorý sa zameriava na zlepšenie procesov, zmenu riadenia, zlepšenie efektivity, rozvoj vodcovstva, vzťahový manažment, prípravu na dôležité stretnutia, diskusie, prezentácie, prípravu stratégie, kariérny rozvoj, misiu a rovnováhu v živote. Koučuje v slovenčine, angličtine a španielčine.

Pôsobí aj v oblasti mentoringu, kde sa venuje dávaniu efektívnej spätnej väzby, motivácii, poradenstvu ako dobre fungovať vo firemnom prostredí, manažmentu času, komunikačným zručnostiam a prezentácii seba samého.

Životné krédo: Buď sám sebou a využi naplno svoj potenciál. Ži svoj sen!