Riadenie dodávateľského reťazca prechádza výraznými zmenami v dôsledku meniaceho sa globálneho trhu. Úspech organizácií čoraz viac závisí od zvládnutia globalizovaných procesov v oblasti dodávateľského reťazca, logistiky a dopravy. Efektívne riadenie dodávateľov (výber, hodnotenie, rozvoj a audit), rýchlosť, spoľahlivosť a efektívnosť logistických procesov a informačných, tovarových a finančných tokov – to všetko výraznou mierou ovplyvňuje výkonnosť a produktivitu celej organizácie. Navyše odvetvie dopravy a logistiky vďaka expanzii zahraničných reťazcov, rozvoju priemyslu a elektronického obchodu a vstupu zahraničných investorov do ďalších odvetví hospodárstva zaznamenáva dynamický rast, ktorý možno pozorovať vo všetkých oblastiach – preprave tovaru, manipulácii s ním alebo uskladnení. To všetko si vyžaduje profesionálov so špecifickými vlastnosťami i znalosťami, ktorí majú pozitívny prístup k moderným technológiám, prehľad o trhu, rozvinuté podnikateľské myslenie a schopnosť učiť sa a ďalej napredovať.

Amrop Jenewein cielene investuje do spoznávania trendov v celoodvetvovom rozsahu i ľudí, ktorí v ňom pôsobia, a preto dokážeme efektívne reagovať na potreby našich klientov. Kombináciou poznania vnútorného prostredia dodávateľských spoločností, dlhoročnými skúsenosťami a pravidelnými osobnými návštevami industriálnych priestorov menších či väčších výrobných podnikov a obchodných či distribučných prevádzok konzultanti Supply Chain & Operations Officers Practice vytvárajú mohutnú synergiu s celkovým prostredím širokej palety priemyselných odvetví.

S ohľadom na povahu slovenského hospodárstva s výrazným podielom výrobného sektora je táto oblasť jednou z najvýraznejších v portfóliu Amrop Jenewein. Pomáhame s riešením strategických pozícií vo výrobnom procese – od riaditeľov závodov, výroby a technických riaditeľov až po riadenie vlastného výskumu a vývoja. Konzultanti zameraní na rozvoj expertízy vo výrobnej oblasti neustále rozširujú svoj prehľad od ťažby, hutníctva a spracovateľskej výroby cez výrobu špecializovaných materiálov až po strojové spracovanie a montáž. Sú v kontakte s vysokokvalifikovanými odborníkmi v rôznych úzko zameraných oblastiach, či ide o znalosť špecifických technológií a technologických postupov, materiálov a spracovania, dizajnu a konštrukcie až po R & D. Mnohé produkty, akými sú napríklad rôzne diely a súčiastky do automobilov, chladiace kompresory, strojárenské celky, medicínske komponenty, svetelná technika, epoxidové a kompozitné materiály, stavebné materiály, výlisky či dokonca platobné karty, sú často vylepšované, implementované a vyrábané s pomocou nami identifikovaných a vybraných odborníkov do týchto spoločností.

Amrop Jenewein expertízou v oblasti Supply Chain & Operations Officers pokrýva širokú oblasť týchto funkčných špecializácií:

 • Integrated Supply Chain Management & Logistics
 • Transportation & Freight Forwarding & Distribution
 • Warehousing, Material and Inventory Management
 • Procurement & Supplier Development
 • Production & Manufacturing
 • Continuous Improvement & Operational Excellence
 • Engineering
 • Quality
 • Maintenance & Facilities & Property
 • Project & Program Management
 • Process Engineering
 • Planning (Demand, Supply, and Operations)
 • New Product Development
 • Value Chain Management
 • Health & Safety
Michal Lukáč