Pracuje predovšetkým na poradenských riešeniach v oblasti Context Driven Leadership Assessment a ako kouč manažérov. Prioritne sa zameriava na úroveň majiteľov, členov správnych orgánov a generálnych, finančných a líniových riaditeľov. Patrí k popredným svetovým odborníkom aplikujúcim neurovedu do podnikania. Súčasťou poradenského tímu slovenského Amropu je od roku 2013.

Je konzultantkou, koučom a trénerkou s jedinečným pozadím. Je absolventkou Oxfordskej univerzity so špecializáciou na psychiatriu a s doktorátom z neurovedy. Vďaka nadobudnutému vzdelaniu, viacročnej psychiatrickej praxi a ďalším skúsenostiam dokáže odhaliť, ako ľudský mozog ovplyvňuje výkonnosť manažérov a lídrov. Pozná základné vzorce ľudského správania, ktoré podmieňujú dlhodobo úspešnú krivku kariérneho rozvoja. Pri poradenských riešeniach vrátane individuálneho koučovania využíva prevratné vedecké metódy, ktoré sú zárukou trvalých výsledkov pre manažérov na najvyššej úrovni riadenia a pre top tímy vo všetkých sektoroch.

Je expert na budovanie osobnej efektivity a v čase dynamicky sa meniaceho prostredia a zmien je ideálnym partnerom pre ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať vlastné manažérske zručnosti, vplyv a autoritu a ktorých ambíciou je ovplyvňovať kľúčových spolupracovníkov v prospech spoločných cieľov.

Ako autorka viacerých publikácií a článkov uverejnených v odborných časopisoch často prednáša na odborných fórach a konferenciách nielen vo Veľkej Británii, ale na celom svete.