V spoločnosti pôsobí na pozícii rešeršnej konzultantky. Primárne zastrešuje rešeršnú fázu Executive Search projektov pre klientov z oblasti Automotive & Industry. Ako seniorný analytik sa venuje analýzam procesov a systémov pri nastavovaní nových konceptov a stratégií a hodnoteniu opatrení, ktoré sa prijímajú v súkromnom i vo verejnom sektore. Súčasťou spoločnosti je od roku 2011.

Z predchádzajúceho pracovného života má Tatiana skúsenosti z oblasti vzdelávania a koučingu. Participovala na realizácii rozsiahlych projektov v oblasti vedy a výskumu a na prezentácii ich výsledkov na medzinárodných fórach a konferenciách. Má bohatú skúsenosť s redakčnou, publikačnou a lektorskou činnosťou.