Oblasť technológií a informačno-komunikačný priemysel sú v neustálom pohybe. Web 2.0, IP aplikácie, 3G bezdrôtové služby, čisté technológie a konvergencie – to je päť z hlavných trhových faktorov, ktoré menia podobu tohto odvetvia. Vzhľadom na rastúcu globalizáciu biznisu sa lídri a manažéri pôsobiaci v tomto odvetví musia vedieť prispôsobiť meniacim sa okolnostiam a ich vplyvom na podnikanie.

V Amrope si uvedomujeme, že inovácie sú dôležité a že si vyžadujú lídrov, ktorí rozumejú technologickým a globálnym tlakom. Zároveň disponujú kvalitami, ktoré im umožnia vyrovnať sa s náročnými strategickými, organizačnými a technologickými rozhodnutiami.

Amrop rozumie aj tomu, aké rozdielne a rôzne výzvy v posledných rokoch stáli pred organizáciami zo sektora Technology. Aj preto sme zvolili integrovaný a špecifický prístup ku každému z výberov pre klientov, pričom využívame hĺbkovú a expertnú znalosť konzultantov z mnohých sektorov.

Špecializovaná expertná znalosť spolu s prístupom na svetové trhy a neopakovateľné skúsenosti s najskúsenejšími lídrami vďaka globálnemu dosahu spravili z konzultantov Amropu vyhľadávaných poradcov pre najnaliehavejšie otázky. Organizáciám pôsobiacim v sektore Technology pomáhame pri hľadaní strategickej vízie plánovaním, organizačným dizajnovaním a technologicky strategickým rozvojom.

Naši profesionáli pôsobiaci v pracovnej skupine Technology jasne rozumejú meniacim sa požiadavkám v tomto dynamickom odvetví. Hĺbková znalosť a skúsenosť im umožňuje realizovať výbery najvhodnejších kandidátov vo všetkých oblastiach. Hľadajú kľúčových manažérov s najlepšími skúsenosťami a so strategickým nadhľadom, ktorí dokážu rozvíjať biznis na medzinárodnom poli a výrazne presahovať stanovené ciele, ale aj skúsených obchodníkov, konzultantov či projektových manažérov s jedinečnou sieťou kontaktov a so znalosťou procesov v súkromnom i vo verejnom sektore.

Mario Fondati