• Jenewein Group spojila oslavy svojho 30. výročia so značkou Meky
  Nie je to prvýkrát, čo skupina Jenewein Group spája výnimočné okamihy vo svojej histórii s osobnosťou populárnej hudby. Pri 11. výročí nám slávnostný večer v znamení jednotiek svojím vystúpením spríjemnili Marika Gombitová a Janko Lehotský. Inak to nebolo ani pri oslave 15. narodenín. Veľkej cti sa nám dostalo pri našej štvrťstoročnici, ktorú sme oslávili privátnym koncertom Mariky Gombitovej, a aj teraz, v roku nášho 30. výročia, keď sa prepojíme s česko-slovenskou legendou – Miroslavom Žbirkom cez jeho nový dokumentárny film MEKY (Miro Žbirka Zblízka), ktorého sme generálnym partnerom. Veľmi nás teší, že česko-slovenské narodeniny našej poradenskej skupiny sa stretli s rokom, ktorý je aj v Mekyho kalendári naplnený v maximálne možnej miere aktivitami v Českej republike a na Slovensku. Dokumentárny film, koncertné DVD, ďalšie diely hudobnej televíznej talkshow Doupě, kinoakustické turné Cinema Acoustic Tour 2020, spevník Songbook či výber najväčších hitov Best Of3CD – to všetko si pre fanúšikov naplánoval na rok 2020. Spolu s našimi partnermi a pozvanými hosťami budeme spolu s Mekym prežívať jednotlivé časti tejto veľkej česko-slovenskej šnúry, ktorá sa začína 8. júla 2020 Karlovarským filmovým festivalom (KVIFF 2020) a potrvá až do konca roka.

  Plagát CZ...
  Plagát SK...
  HD Trailer...
  Viac na Zbirka.cz...

  Film Meky v médiách >>>       
 • Našimi témami a skúsenosťami sme podporili tri diplomové práce
  Zaradením pozície Happiness Manager do organizačnej štruktúry patrí Jenewein Group k priekopníkom zavádzania manažmentu šťastia v českom i slovenskom prostredí. Táto téma sa dostala nielen do reálneho života firiem a jej zamestnancov, ale aj do programu viacerých konferencií, workshopov či diskusných stretnutí. V školskom roku 2019/2020 sme poznatky v tejto oblasti pomohli rozvinúť aj na akademickej pôde, keďže manažment šťastia sa stal témou dvoch diplomových prác. Michaela Klocaňová, študentka Žilinskej univerzity v Žiline (študijný odbor Ekonómia a manažment), sa mu venovala v magisterskej práci Happiness manažment v podmienkach Slovenskej republiky a Diana Železná, študentka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (študijný odbor Ekonomika a manažment), v bakalárskej práci Manažér šťastia ako inovatívny prístup podnikov k zabezpečovaniu pracovnej spokojnosti zamestnanca. Okrem toho sme poznatkami a interným prieskumom poskytli odbornú podporu aj Zuzane Síbertovej, študentke Collegia Humanum – Szkola Glówna Menedžerska vo Varšave (študijný odbor Manažment ľudských zdrojov), ktorá sa vo svojej magisterskej práci Princípy age managementu vo firemnom prostredí venovala súčasnému chápaniu koncepcie problematiky riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na vek a schopnosti pracovníkov. Všetky tri diplomantky sme podporili nielen teoretickými podkladmi, ale aj viacerými kontaktmi, overenými zdrojmi a možnosťou cez osobné stretnutia a dotazníky získať reálne skúsenosti a najlepšie praktiky overené v našej každodennej praxi.

  Happiness manažment v podmienkach Slovenskej republiky...
  Manažér šťastia ako inovatívny prístup podnikov k zabezpečovaniu pracovnej spokojnosti zamestnanca...
  Princípy age managementu vo firemnom prostredí...
 • Partneri Jenewein Group zakladajúcimi členmi združenia Partneri Rodinných Firiem
  Client Partneri Jenewein Group sú zakladajúcimi členmi združenia PRF – Partneri Rodinných Firiem. Plánovaný vznik združenia urýchlilo súčasné neľahké obdobie, počas ktorého musia mnohé rodinné firmy riešiť nielen každodenné povinnosti, ale aj budúcnosť. Aj preto naši experti spojili sily s poradcami z poradenskej spoločnosti nebotra consulting. Ich spoločnou ambíciou je prepájanie špecializácií a referencií, ktoré patria k najlepším v poradenstve pre rodinné firmy. Skupina Jenewein Group a poradcovia z jej spoločností Amrop Jenewein a Fipra sprevádzajú podnikateľské rodiny od samého začiatku vlastného (rodinného) podnikania. Prostredníctvom česko-slovenskej platformy Jenewein.private rodinným firmám poskytujú servis a podporu v štandarde špecializovaného Family Office. Dlhoročné skúsenosti z prepájania troch pilierov ekosystému rodiny a rodinnej firmy (rodina, vlastníci a manažéri) v PRF zastupujú Client Partneri skupiny Matej Taliga (strategické plánovanie a správa majetku, rozvojové a transformačné procesy), Tomáš Bereta (vzťahy s vládou a regulačné politiky) a Rastislav Mackanič (vyhľadávanie vrcholového manažmentu a poradenstvo v oblasti líderstva).

  Tlačová informácia...
 • TREND: Amrop Jenewein opäť odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
  Amrop Jenewein opäť spojil silu svojej značky so seriálom Rodinné firmy – jeho ôsmu sériu v piatich pokračovaniach uverejňuje týždenník Trend. Jenewein Group, ktorej je slovenský Amrop súčasťou, od samého začiatku vlastného (rodinného) podnikania v poradenských službách sprevádza úspešné podnikateľské rodiny vo chvíľach ich strategického rozhodovania a pomáha im v kľúčových momentoch podnikania. Cez česko-slovenskú platformu Jenewein.private im poskytujeme servis a podporu v štandarde špecializovaného Family Office, v rámci ktorého sa opierame o odborné znalosti vo viacerých témach. Táto dlhoročná skúsenosť sa premietla aj do seriálu Rodinné firmy, v ktorom Trend predstavuje úspešné podnikateľské a rodinné príbehy i riešenia vedúce k úspechu rodinných firiem. V tohtoročnej jarnej sérii sme do odbornej spolupráce vstúpili so spoločnosťou nebotra consulting. Okrem prijatia pozvania na účasť v dvoch redakčných rozhovoroch sme v rámci spolupráce predstavili združenie Partneri Rodinných Firiem (PRF), ktorého zakladajúcimi členmi sú aj Matej Taliga, Tomáš Bereta a Rastislav Mackanič z Jenewein Group.

  Trend 20/2020 (5. časť)...
  Aj rodinné firmy potrebujú lídrov... (rozhovor s I. Šulíkom, Trend 19/2020)
  Trend 19/2020 (4. časť)...
  Trend 18/2020 (3. časť)...
  Trend 17/2020 (2. časť)...
  Kríza neúprosne preverí kvalitu riadenia firiem... (rozhovor s M. Taligom, Trend 16/2020)
  Trend 16/2020 (1. časť)...
 • Amrop Jenewein na 1. ročníku kongresu rodinných firiem
  Prvý ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem sa z pôvodného termínu na konci marca tohto roku prekladá na 9. september 2020. Uskutoční sa v Bratislave pod mottom V stávke je viac ako biznis, organizátorom je Inštitút Rodinného Businessu. Amrop Jenewein ako súčasť Jenewein Group s viac ako tridsaťročnou rodinnou tradíciou a jeden z pionierov poradenstva v oblasti rodinného podnikania bude jedným z tematických partnerov podujatia s vlastným workshopom. Jeho obsahom bude hľadanie odpovede na otázku Komu zveriť vedenie rodinnej firmy? a kostrou tri hlavné okruhy. Na začiatku si spoločne ukážeme ako vyberať vhodných adeptov do vedenia rodinnej firmy. Opíšeme výhody, ale aj nástrahy, keď sa vedenia firmy ujmú členovia rodiny alebo niekto, kto členom rodiny nie je, resp. ich kombinácia. A do tretice priblížime, ako môže fungovať prepojenie troch pilierov ekosystému rodiny a jej rodinnej firmy: RODINA – VLASTNÍCI – MANAŽÉRI.

  Viac informácií...
 • Sme ohľaduplní k nášmu okoliu i k sebe samým
  Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 chceme aj my prispieť k zníženiu rizika nákazy. Preto zodpovedne od 16. marca naši partneri a konzultanti vrátane ich podporných tímov pokračujú v práci na projektoch z domu. Ak sa na nás potrebujete obrátiť, využite naše e-mailové adresy alebo mobilné telefóny alebo priamo kontaktujte Mateja Taligu, COO Jenewein Group (taliga@jeneweingroup.com, +421 908 888 396). Sme ohľaduplní k nášmu okoliu i k sebe samým.
 • Amrop Jenewein predstavuje By Role špecializácie
  Svet práce sa rýchlo mení: nožnice medzi dopytom a ponukou na pracovnom trhu sú v niektorých prípadoch čoraz roztvorenejšie a iné sú aj požiadavky na potenciálnych zamestnancov. Amrop vďaka jedinečnej 3D špecializácii (By Industry – By Ownership – By Role) veľmi dobre rozumie nielen špecifickým kontextom jednotlivých sektorov, vplyvu typu vlastníctva na potreby a fungovanie organizácií, ale aj poslaniu a vlastnej podstate typizovaných a špecializovaných pozícií. A práve By Role špecializácia sa stala podnetom na vytvorenie seriálu, v ktorom konzultanti Amropu postupne predstavia deväť pre organizácie zásadných pozícií a profil optimálnych kandidátov, ktorí na nich zaručene uspejú. Na prezentovanie jednotlivých častí smerom k odbornej verejnosti okrem vlastných webových stránok a sociálnych sietí využijeme aj mediálnu spoluprácu s časopisom InStore Slovakia, v ktorej rámci sa Amrop Slovakia stala exkluzívnym partnerom rubriky People.

  M. Lukáč: Operations Officers...
  M. Taliga: Chief Operating Officer...
  M. Hradílek: Chief Financial Officers...
  M. Jankovič: Chief Commercial Officers...
  L. Országhová: Chief Marketing Officers...
  I. Šulík: CEO & Board...
  M. Lukáč: Digital & Technology Officers...
  L. Nacíková: Human Resources Officer...
  L. Molnárová: Communications & Public Affairs Officer...
 • Jenewein Group strategickým partnerom platformy pre rodinné podniky
  Jedným zo strategických partnerov, s ktorými sa spojilo Združenie podnikateľov Slovenska pri tvorbe konceptu a založení platformy pre rodinné podniky, je poradenská skupina Jenewein Group. Víziou tejto spoločnej aktivity, ktorú oficiálne predstavili na tlačovej konferencii 15. januára 2020 v Bratislave, je stať sa v oblasti rodinného podnikania dôveryhodným, transparentným a dlhodobým partnerom pre všetky rodinné firmy na slovenskom trhu, a tak podčiarknuť význam rodinného podnikania. Jenewein Group ako súkromne vlastnená česko-slovenská skupina má svojimi hodnotami veľmi blízko k rodinným firmám. To nás stavia do pozície rovnocenného partnera chápajúceho výzvy, ktorým čelia rodinné a privátne firmy v oblasti riadenia a organizácie. V rámci dlhodobých partnerstiev založených na lojalite a dôvere napomáhame k ich úspešnému rozvoju a napredovaniu. Na tlačovej konferencii sa za Jenewein Group zúčastnil Martin Krekáč, zakladajúci partner a chairman, ktorú skupinu v platforme Združenia podnikateľov Slovenska pre rodinné podniky zastupuje. Martin Krekáč sa téme rodinné podnikanie ako poradca, gestor a propagátor venuje od založenia Jenewein Group v roku 1990, pričom stojí aj za vznikom česko-slovenskej platformy Jenewein.private a vyprofilovaní Amrop Jenewein špecializácie zameranej na Private & Family Companies.

  Tlačová informácia...