• Sme ohľaduplní k nášmu okoliu i k sebe samým
  Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 chceme aj my prispieť k zníženiu rizika nákazy. Preto zodpovedne od 16. marca naši partneri a konzultanti vrátane ich podporných tímov pokračujú v práci na projektoch z domu. Ak sa na nás potrebujete obrátiť, využite naše e-mailové adresy alebo mobilné telefóny alebo priamo kontaktujte Mateja Taligu, COO Jenewein Group (taliga@jeneweingroup.com, +421 908 888 396). Sme ohľaduplní k nášmu okoliu i k sebe samým.
 • Amrop Jenewein predstavuje By Role špecializácie
  Svet práce sa rýchlo mení: nožnice medzi dopytom a ponukou na pracovnom trhu sú v niektorých prípadoch čoraz roztvorenejšie a iné sú aj požiadavky na potenciálnych zamestnancov. Amrop vďaka jedinečnej 3D špecializácii (By Industry – By Ownership – By Role) veľmi dobre rozumie nielen špecifickým kontextom jednotlivých sektorov, vplyvu typu vlastníctva na potreby a fungovanie organizácií, ale aj poslaniu a vlastnej podstate typizovaných a špecializovaných pozícií. A práve By Role špecializácia sa stala podnetom na vytvorenie seriálu, v ktorom konzultanti Amropu postupne predstavia deväť pre organizácie zásadných pozícií a profil optimálnych kandidátov, ktorí na nich zaručene uspejú. Na prezentovanie jednotlivých častí smerom k odbornej verejnosti okrem vlastných webových stránok a sociálnych sietí využijeme aj mediálnu spoluprácu s časopisom InStore Slovakia, v ktorej rámci sa Amrop Slovakia stala exkluzívnym partnerom rubriky People.

  M. Lukáč: Operations Officers...
  M. Taliga: Chief Operating Officer...
  M. Hradílek: Chief Financial Officers...
  M. Jankovič: Chief Commercial Officers...
  L. Országhová: Chief Marketing Officers...
  I. Šulík: CEO & Board...
  M. Lukáč: Digital & Technology Officers...
  L. Nacíková: Human Resources Officer...
  L. Molnárová: Communications & Public Affairs Officer...
 • Open HR forum s Amrop Jenewein
  Hostiteľom v poradí štvrtého Open HR forum bude poradenská spoločnosť Amrop Jenewein. Za prípravou aktivity, ktorá sa uskutoční 26. marca 2020 od 17.30 hod. na Štefanovičovej 12 v Bratislave, stojí Ladislava Molnárová, partnerka zodpovedná za spoluprácu s HR Officers & Professionals. Open HR forum vzniklo s myšlienkou vytvoriť agilnú networkingovú platformu, ktorá pomáha rozširovať a rozvíjať rozmanitú, inovatívnu a otvorenú komunitu HR nadšencov. Pravidelné aktivity a stretnutia, ktoré organizuje Open HR forum, sú bezplatné a ničím nezaväzujúce. Účastníci sami prinášajú nápady, problémy a výzvy, o ktorých chcú diskutovať, takže agenda jednotlivých stretnutí sa formuje na základe aktuálnych potrieb účastníkov – profesionálov pracujúcich v oblasti riadenia ľudských zdrojov na akejkoľvek úrovni a s akoukoľvek skúsenosťou i tých, ktorých táto oblasť zaujíma a láka. Inšpirácie na stretnutiach Open HR forum zvyknú čerpať aj zástupcovia neziskového a akademického prostredia.

  Registrácia...
 • Jenewein Group strategickým partnerom platformy pre rodinné podniky
  Jedným zo strategických partnerov, s ktorými sa spojilo Združenie podnikateľov Slovenska pri tvorbe konceptu a založení platformy pre rodinné podniky, je poradenská skupina Jenewein Group. Víziou tejto spoločnej aktivity, ktorú oficiálne predstavili na tlačovej konferencii 15. januára 2020 v Bratislave, je stať sa v oblasti rodinného podnikania dôveryhodným, transparentným a dlhodobým partnerom pre všetky rodinné firmy na slovenskom trhu, a tak podčiarknuť význam rodinného podnikania. Jenewein Group ako súkromne vlastnená česko-slovenská skupina má svojimi hodnotami veľmi blízko k rodinným firmám. To nás stavia do pozície rovnocenného partnera chápajúceho výzvy, ktorým čelia rodinné a privátne firmy v oblasti riadenia a organizácie. V rámci dlhodobých partnerstiev založených na lojalite a dôvere napomáhame k ich úspešnému rozvoju a napredovaniu. Na tlačovej konferencii sa za Jenewein Group zúčastnil Martin Krekáč, zakladajúci partner a chairman, ktorú skupinu v platforme Združenia podnikateľov Slovenska pre rodinné podniky zastupuje. Martin Krekáč sa téme rodinné podnikanie ako poradca, gestor a propagátor venuje od založenia Jenewein Group v roku 1990, pričom stojí aj za vznikom česko-slovenskej platformy Jenewein.private a vyprofilovaní Amrop Jenewein špecializácie zameranej na Private & Family Companies.

  Tlačová informácia...