• Slovenský jazz má skutočnú cenu
  Jenewein Group sa stala partnerom pravej jazzovej udalosti – slávnostného vyhlásenia 6. ročníka ankety o najlepší jazzový album vydaný v roku 2017 na Slovensku a odovzdávania cien Esprit. Slávnostná ceremónia je registrovaným podujatím participujúcim na oslavách International Jazz Day. Spolu s ďalšími krajinami sveta tak v medzinárodný deň jazzu vzdá hold tomuto žánru aj Slovensko. Program predstaví to najlepšie, čo na slovenskej scéne za posledný rok vzniklo – počas večera odohrajú živé koncerty traja z nominovaných interpretov: Sisa Michalidesová, Ľuboš Šrámek & Nikolaj Nikitin a Ľubomír Gašpar. Ojedinelý jazzový večer bude okrem zhodnotenia predchádzajúceho roka príležitosťou na stretnutie milovníkov jazzu s komunitou hudobníkov. Teší nás, že sme do Divadla Aréna v Bratislave, kde sa 30. apríla 2018 uskutoční, mohli pozvať aj našich priateľov a obchodných partnerov.

  Pozvánka...
  Plagát...
 • Amrop pre OZ Červený nos
  Poradenská spoločnosť Amrop úspešne rozbieha nový pro bono poradenský projekt špeciálne pripravený pre OZ Červený nos. V úvodnej etape hlavnú pozornosť kladie na identifikáciu, výber a hodnotenie talentov pre oblasť fundraising a public relations pre tretí sektor a koučing pre kanceláriu OZ. Téma strategického získavania talentov je totiž aktuálna nielen v komerčnom prostredí, ale aj v neziskových organizáciách, ktoré zásadným spôsobom kultivujú spoločenské hodnoty ako pomoc iným, dobročinnosť, solidarita a filantropia. Za projektom stojí Ladislava Molnárová, ktorej je téma firemného dobrovoľníctva a služieb verejnosti mimoriadne blízka. S projektmi pre tretí sektor má bohaté skúsenosti, pričom v tejto oblasti vníma výrazný posun k vysokej profesionalite a projektovému manažmentu. Do spolupráce s OZ Červený nos, ktoré je súčasťou Red Noses International, sa vložila s nasadením jej vlastným, pričom využíva dlhoročné praktické poznatky z oblasti riadenia ľudských zdrojov a inšpirácie z „best practice" projektov z komerčného prostredia a benchmarkovania občianskeho združenia voči trhu.

  Fotografia...
 • 13. Amrop EMEA konferencia
  Stretnutie takmer stovky partnerov Executive Search spoločností pôsobiacich pod spoločnou značkou Amrop v regióne EMEA sa opäť uskutočnilo v španielskej Barcelone v tradičnom novoročnom termíne (17. až 19. január 2018). Program v poradí 13. EMEA konferencie bol opäť predovšetkým pracovný – míting mal za cieľ upresniť smer ďalšieho rozvoja, najmä zhodnotiť stav rozpracovanosti strategických projektov pre budúcnosť Amropu a inovácie hlavného portfólia. Účastníci privítali nových partnerov globálneho Amropu z Austrálie a Južnej Afriky, čím sa opäť rozšírila sieť partnerských kancelárií a zvýšila možnosť výmeny skúseností a zdokonaľovania praktík smerujúcich k poskytovaniu čo najkvalitnejších služieb. Za slovenský Amrop sa na stretnutí zúčastnil Igor Šulík. Aktívne sa zapojil predovšetkým do programu pracovných skupín zameraných na Leadership Assessment, Marketing a CEE a ako Co-Leader viedol míting pracovnej skupiny Industrial Practice Group.