• Pacifist Challenge '21
  Po niekoľkoročnej prestávke sme sa v prvý letný deň roku 2021 vrátili ku kedysi pravidelnej outdoorovej teambuildingovej akcii, ktorú sme nazvali Pacifist Challenge. Rovnako ako naposledy v roku 2009 sa jej dejiskom stalo paintballové ihrisko pri Kútoch. Pozvanie od Managing Partnera spoločnosti Amrop Jenewein Igora Šulíka bezchybne uchopené organizačným nasadením našej Office a Happiness manažérky Ingrid Svitaničovej smerovalo ku všetkým zamestnancom skupiny Jenewein Group. Po rannej káve sa členovia dvoch družstiev pod vedením nehrajúcich kapitánok obliekli do maskáčov a vyzbrojení ďalšími ochrannými pomôckami a muníciou zohrali niekoľko kôl takticko-bojovej hry na viacerých ihriskách. Celkovo sedem kôl rozhodlo o víťaznom tíme, avšak, ako to už pri podobných podujatiach býva, zvíťazili všetci. Horúci deň sme si spríjemnili kúpaním v neďalekom jazere a chutným pohostením.

  Fotogaléria...
 • Amrop Jenewein najväčšou Executive Search firmou na Slovensku za rok 2020
  V dvadsaťdvaročnej histórii ročenky Career & Employment Guide, ktorá vychádza ako príloha novín The Slovak Spectator, sa tento rok jej súčasťou po prvý raz stal rebríček top Executive Search spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu. V každom zo šiestich hodnotiacich kritérií sa na popredných pozíciách umiestnila poradenská spoločnosť Amrop Jenewein, súčasť skupiny Jenewein Group, čo vo finále znamená celkové prvenstvo – slovenský Amrop je za rok 2020 na čele rebríčka Najväčšie Executive Search spoločnosti na Slovensku.

  Rebríček Executive Search spoločností...
 • Trend: Amrop Jenewein opäť odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
  Amrop Jenewein silou svojej značky podporil aj tohtoročný jarný seriál Rodinné firmy v týždenníku Trend. V jeho rámci redakcia predstavila úspešné podnikateľské a rodinné príbehy i riešenia vedúce k úspechu rodinných firiem najmä v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a nevyhnutnou prípravou na ďalšie kritické scenáre. Zhodnotenie dopadov na prostredie rodinných firiem a odbornú prezentáciu účinných nástrojov a riešení na pomoc a rozvoj rodinného podnikania priniesli v redakčnom rozhovore Amrop Jenewein Client Partner Rastislav Mackanič a Michal Kukula, Managing Partner z nebotra consulting, obaja zakladajúci členovia združenia Partneri Rodinných Firiem (PRF), ktorého členmi sú aj ďalší experti pôsobiaci v skupine Jenewein Group.

  Trend 21/2021 (5. časť)...
  Stabilita rodiny a ochrana majetku sú predpokladom zachovania rodinných hodnôt... (rozhovor s expertmi združenia PRF Erikou Matwij a Martinom Kiňom, Trend 21/2021)...
  Trend 20/2021 (4. časť)...
  Trend 19/2021 (3. časť)...
  Pandémia zvýraznila slabiny rodinných firiem... (rozhovor s R. Mackaničom a M. Kukulom, Trend 19/2021)...
  Trend 18/2021 (2. časť)...
  Trend 17/2021 (1. časť)...
 • Amrop Jenewein partnerom podujatia zo série FUTURE TALK
  Strategický prístup k získavaniu talentov je jednou z hlavných premís, z ktorých konzultanti spoločnosti Amrop Jenewein vychádzajú pri mnohých poradenských riešeniach. Logické je preto dlhodobé spojenie s Alianciou pre mladých All4Youth, ktorej poslaním je pomáhať mladým ľuďom pri hľadaní uplatnenia na trhu práce. V rade spoločných aktivít bolo v tomto roku prvé online podujatie FUTURE TALK: Nový normál stáží a brigád po COVID-19, ktoré sa uskutočnilo 29. apríla 2021. Študenti stredných a vysokých škôl vďaka nemu získali odpovede na otázky Ako vyzerajú stáže dnes a ako asi budú vyzerať po COVID-e?, Aké zmeny ma čakajú vo firmách a čo bude nový normál? a Prečo je potrebné na sebe pracovať a rozvíjať sa?. Okrem priamej podpory, do ktorej sa Amrop Jenewein zapojil spolu so značkami ako dm drogeriemarkt, PwC, Junglee, O2, Nestlé či IBM, sme mali zastúpenie aj v diskusii, ktorú bolo možné sledovať online z priestorov dm drogeriemarkt akadémie v OC Retro v Bratislave, hybridný event zabezpečila GEM Agency. Partnerka pre strategické získavanie talentov Ladislava Molnárová v nej dala priestor konzultantke Patrícii Lofajovej a rešeršérke Adriane Odlerovej. Rozprávali o získavaní prvých pracovných skúseností počas štúdia v čase pandémie tak, ako ich prežívajú v každodennej praxi.

  Pozvánka...
  Video...
 • Amrop nadviazal strategické spojenectvo ponad Atlantik
  Globálna sieť The Amrop Partnership uzavrela exkluzívne strategické spojenectvo s JM Search, jednou z popredných amerických poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Advisory. Vďaka novému vzťahu budú obe spoločnosti prinášať väčšiu pridanú hodnotu pre domácich a zahraničných klientov. Vzhľadom na viac ako štyridsaťročnú úspešnú prítomnosť na trhu a spoločné hodnoty Amrop a JM Search nezískajú len možnosť zapojiť sa do globálnych projektov a vstup do nových geografických oblastí. Aliancia im umožní aj okamžitý prístup k špecializovaným lokálnym znalostiam a osvedčeným praktikám. Potvrdila to aj Annika Farin, globálna chairwoman Amropu: „Bezproblémový prístup k špičkovej americkej spoločnosti je v Amrope posledným krokom k splneniu jedného zo strategických cieľov. Táto aliancia našim klientom poskytne nielen výnimočný prístup na americký trh, ale aj rozšíri a prehĺbi naše odborné znalosti a zručnosti.“ Udalosti z roku 2020 v organizáciách ešte väčšmi zdôraznili potrebu lídrov schopných prijať strategické zmeny – silné a inšpiratívne vedenie ešte nikdy nebolo dôležitejšie. Kombinácia odborných znalostí a geografického záberu spoločností JM Search a Amrop klientom poskytne jedinečnú platformu na prístup ku globálnemu fondu talentov a špecializovanému poradenstvu pri súčasnom zachovaní nezávislosti oboch spoločností.

  Tlačová informácia...
 • Amrop Jenewein cez Fond Divé maky podporuje nadané rómske deti
  Občianske združenie Divé maky dlhodobo podporuje rozvoj talentu a vzdelania mimoriadne nadaných rómskych detí z komunít ohrozených chudobou. Aj vďaka mentoringu a individuálnej darcovskej podpore pomohlo stovkám detí v štúdiu na stredných a vysokých školách. Amrop Jenewein vstúpil do partnerstva s Divými makmi už v roku 2019 pri spustení mimoriadne úspešnej a niekoľkokrát ocenenej kampane Prijatelni.sk. Na sklonku roku 2020 sme od Divých makov prijali pozvanie na podporu Fondu Divé maky vytvoreného na efektívnejšiu podporu štipendistov. Prostredníctvom inšpiratívnych lídrov naďalej podporujeme nadané rómske deti, ktoré vynikajú talentom a aj vďaka našej pomoci dostanú obrovskú šancu na úspech. Naša podpora smeruje prioritne pre dvadsaťročnú kontrabasistku Magdalénu Kokyovú, ktorej pomáhame pokryť náklady na štúdium na konzervatóriu v Košiciach. Okrem napĺňania hlavného poslania nás teší, že kampaň na Fond Divé maky žne prvé úspechy aj v oblasti kreatívneho priemyslu – prvým je nominácia v prestížnej súťaži Digital PIE.

  Podporte Fond Divé maky...
  Digital PIE case study...