• Amrop Hever Awards
  Na Vianočnom večierku skupiny spoločností JENEWEIN GROUP, ktorý sa uskutočnil 19. decembra 2007 na lodi Kriváň, vyhlásili výsledky prvého ročníka AmropHeverAwards, ktorou poradenská spoločnosť AMROP HEVER Slovakia na ročnej báze oceňuje víťazov v dvoch kategóriách: Najinovatívnejší konzultant (Best Innovation Idea Consultant) a Najinovatívnejší rešeršér (Best Innovation Idea Researcher). Ocenenie je súčasťou motivácie i odmeňovania zamestnancov pri hľadaní a zavádzaní nových, inovatívnych a netradičných riešení v oblasti prístupu k potrebám klientov či pri realizácii projektov alebo hľadaní efektívnych postupov v oblasti interných procesov. Všetci zamestnanci AMROP HEVER Slovakia majú možnosť počas prvých dvoch novembrových týždňov v danom roku nominovať seba, resp. svojich kolegov do jednej z kategórií. Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie pracujúcej v zložení Igor Šulík, Martin Krekáč, Martin Novotný, Radomír Mako a Juraj Studeník sa víťazmi prvého ročníka a držiteľmi AmropHeverAwards 2007 stali: Lucia Miklášová za vytvorenie a implementáciu nového systému fungovania rešeršno-analytického tímu, Branislav Mráz za vytvorenie systému elektronického vyhodnocovania psychologických testov, Ingrid Svitaničová za komplexný a výnimočný prístup ku konkrétnemu poradenskému riešeniu a tím vedený Evou Slobodovou, ktorý spoločne naplnil outsourcing komplexných HR činností a ich implementáciu pre jedného z kľúčových klientov.

  Fotogaléria...
 • Od Mikuláša po Vianoce
  Presne v duchu dávnej tradície aj bratislavskú Zámockú ulicu 5. decembra 2007 navštívil Mikuláš. Slovom, hudbou a tancom potešil nielen dospelých zamestnancov JENEWEIN GROUP a jednotlivých spoločností jej portfólia, ale najmä takmer dvadsiatku potomkov niektorých z nich. Mikuláš všetky deti za krátku pesničku či básničku odmenil sladkým balíčkom doslova „šitým na mieru“ podľa veku jednotlivých ratolestí. Kým deti sledovali rozprávkový film a pochutnávali si na pripravených dobrotách, ostatní si pri šumivom prípitku na chvíľu oddýchli od pracovného a predvianočného zhonu. Vianočná nálada, tento rok ovplyvnená mimoriadnym pracovným nasadením spojeným s transformáciou skupiny na strategickú holdingovú spoločnosť, vyvrcholila 19. decembra 2007 na tradičnom Vianočnom večierku, ktorý sa tentoraz uskutočnil na vlnách Dunaja – na lodi Kriváň. Neformálnu atmosféru umocnili neformálne príhovory jednotlivých senior partnerov a partnerov, za ktorými nasledovalo odovzdávanie cien prvého ročníka Amrop Hever Awards a potom už len a len zábava podporená bohato naplnenými taniermi a pohármi. Tanec na hornej palube a vzájomné obdarúvanie v tombole v podpalubí, polnočná kapustnica... skvelá nálada vytrvala tak ako každý rok takmer do rána.

  Fotogaléria...
 • AMROP HEVER v La Clusaz
  V polovici septembra sa v turistickom stredisku La Clusaz vo Francúzskych Alpách uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Executive Search spoločností z krajín strednej a východnej Európy pôsobiacich na trhu pod spoločnou značkou The Amrop Hever Group (TAHG). Hlavným cieľom stretnutia, na ktorom sa okrem partnerov jednotlivých spoločností tentoraz zúčastnili aj konzultanti a rešeršeri, bolo posilnenie tímovej spolupráce v jednom z najrýchlejšie rastúcich regiónov vyčlenených v rámci siete. „Podobné stretnutia sa pod značkou AMROP HEVER organizujú v záujme skvalitnenia procesov a spolupráce, a tým aj v záujme poskytovania vyššieho servisu pre klientov. Súčasne sa však hovorilo aj o celkom konkrétnych plánoch-napríklad o CEE regióne ako potenciálnej základni rozširovania aktivít TAHG smerom na Balkán," povedal Igor Šulík, Managing Partner poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia krátko po tom, ako sa so svojím tímom vrátil spod Mont Blancu. Z podujatia obohateného o adrenalínové teambuildingové aktivity (horská túra, zlaňovanie skalného brala, paragliding, lanová dráha) a o spoločenský program si I. Šulík okrem atraktívnych zážitkov odniesol aj ďalšie pracovné povinnosti-ako vedúci jednej zo siedmich odborných sekcií sa bude v najbližšom období zameriavať aj na inovácie a ďalšie vylepšenia procesov využívaných v rámci TAHG.

  Fotogaléria ...
 • Večerná záhradná slávnosť Dobytie Bastily
  Francúzsko-slovenská obchodná komora zorganizovala pri príležitosti 218. výročia Dobytia Bastily večernú záhradnú slávnosť. Uskutočnila sa pod záštitou veľvyslanca Francúzskej republiky v SR v piatok 13. júla 2007 v historickom priestore Vodnej veže v Bratislave. Spoločenské podujatie, na ktorom niekoľko desiatok významných hostí pobavili tanečné a hudobné vystúpenia francúzskych umeleckých skupín, spolu s ďalšími partnermi podporila aj poradenská spoločnosť AMROP HEVER Slovakia.

  Viac informácií ...
 • Independence Day Celebration
  Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham) zorganizovala už 13. ročník osláv Dňa nezávislosti. Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo asi 800 pozvaných hostí, sa uskutočnilo 30. júna 2007 v areáli Bratislavského hradu v kulisách autentického mestečka na Divokom západe s jedinečnou atmosférou. Večerný program sa niesol v tradičnom americkom štýle-spestrili ho tanečné a hudobné vystúpenia, slávnostný pochod, atraktívne zábavné hry pre deti a záverečný ohňostroj. Jedným z generálnych sponzorov osláv Dňa nezávislosti, na ktorých sa zúčastnili nielen členovia AmCham, ale aj významní predstavitelia politického, ekonomického a spoločenského života, sa stala poradenská spoločnosť AMROP HEVER Slovakia.

  Viac informácií ...
 • Efektívny HR Manažment
  Sledovanie výkonnosti a zavádzanie Performance Managementu patrí k neľahkým úlohám úspešnej personálnej práce. Práve súvisiace témy boli ústrednými okruhmi konferencie Efektívny HR Manažment, ktorú v dňoch 25. a 26. júna 2007 v Bratislave organizoval Institute for International Research. Súčasťou programu druhého dňa konferencie bol workshop na tému Koučing: čo vás zaujíma?, ktorý viedol Igor Šulík, Managing Partner poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia. Okrem iného sa venoval otázkam koučingu v rámci vzdelávania manažmentu, súvisiacim očakávaniam, rozhodnutiam, prínosom, potenciálnym problémom, podobám spolupráce kouč-koučovaný, atď. Igor Šulík je jedným z lídrov pri poskytovaní služby Board Coaching, ktorá prostredníctvom rozvoja jednotlivca napomáha celkovému posilneniu fungovania a väčšej efektivite nielen koučovaného manažéra, ale aj celej organizácie.

  Program ...
 • Jenewein & Partners sa zmenila na AMROP HEVER Slovakia - Global Executive Search
  Spoločnosť Jenewein & Partners sa premenovala na AMROP HEVER Slovakia-Global Executive Search. Vzhľadom na členstvo v The Amrop Hever Group sa stala strategickou globálnou kanceláriou, a tak pôvodný názov prestal byť v medzinárodných súvislostiach výstižný. Aj vďaka obrovskému ekonomickému rastu Slovenska v posledných rokoch a iniciatívnosti, otvorenosti a smelým podnikateľským zámerom sa Jenewein & Partners stala lídrom stredo- a východoeurópskeho regiónu. Prijatie globálnej obchodnej značky znamená plnenie záväzku voči obchodným partnerom a je dôkazom neustálej a nekompromisnej snahy o najvyššiu kvalitu a dodržiavanie medzinárodných štandardov a najvyšších etických princípov pri poskytovaní na mieru šitých poradenských riešení. Portfólio služieb spoločnosti AMROP HEVER Slovakia zostáva zamerané na tri hlavné poradenské oblasti: Executive Search, Board Advisory a Management Audit. Najvyšším orgánom AMROP HEVER Slovakia je Správna rada pracujúca v zložení Martin Krekáč, Martin Novotný a Radomír Mako, ktorý sa stáva rovnocenným vedúcim partnerom a spolumajiteľom spoločnosti vo vzťahu k jej zakladateľom. Do pozície Managing Partner AMROP HEVER Slovakia-Global Executive Search Správna rada vymenovala Igora Šulíka.

  Tlačová informácia ...
  Zmena mena ...
 • AMROP HEVER Slovakia v Krpáčove
  Dvojdňové podujatie, ktoré sa uskutočnilo v rámci internej Professional Practice Academy 14. a 15. júna 2007 v hoteli Polianka v Nízkych Tatrách, bolo nabité bohatým programom. Úvodnú časť vyplnil workshop zameraný na rozvíjanie komunikačných zručností. Prakticky orientovaný tréning viedla Veronika Vlčková zo Slovenskej debatnej asociácie. Úsilie zlepšiť sa v schopnosti viesť a čo najlepšie zvládnuť diskusiu súviselo aj s aktuálnym premenovaním spoločnosti JENEWEIN & PARTNERS na AMROP HEVER Slovakia a optimálnym spôsobom prezentácie zmeny jej mena. Večer patril neformálnemu posedeniu spojenému s grilovaním, na ktorom sa na pozvanie spoločnosti AMROP HEVER Slovakia zúčastnili aj ďalšie poradenské tímy poradenskej skupiny. Súčasťou večerného programu bolo aj zoznámenie s inštruktormi spoločnosti Quinta Essentia a príprava na teambuildingový tréning. Tomu sa účastníci venovali celý druhý deň a v jednotlivých náhodne zvolených tímoch absolvovali viaceré aktivity zamerané na rozvoj vzájomnej kooperácie a spolupráce ako základu úspešného hľadania spoločných riešení. Úplne na záver zvládli v poradí druhý ročník turnaja Beach Volley Cup 2007 a súboj o putovnú cenu Chairmen Martin's Challenge Cup.

  Fotogaléria...
 • O talente, vízii a podnikavosti
  Poradenská skupina AJG-Amrop Jenewein Group sa v rámci dlhodobého partnerstva s neziskovou a nezávislou organizáciou Uni2010 stala odborným garantom konferencie o talente, vízii a podnikavosti. Podujatie sa uskutočnilo 25. mája 2007 v Banskej Bystrici a bolo určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o rozvoj talentu, vízie a podnikavosti a chcú sa dozvedieť viac o existujúcich iniciatívach v danej oblasti, pre potenciálnych zamestnávateľov a zadávateľov projektov, ktorí sa chcú skontaktovať so šikovnými mladými ľuďmi, a pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do budúcich aktivít a vytvoriť sieť kontaktov potrebných pri využívaní potenciálu študentov vysokých škôl. Jedným z prednášajúcich bol Igor Šulík, partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group, ktorý vystúpil v panelovej diskusii na tému Železo-krv republiky? a viedol workshop Svet CEO. Zakladateľ Uni2010 Juraj Kováč prezentoval výsledky prvého ročníka implementácie Business Academy, nosného projektu Uni2010 zameraného na rozvoj kľúčových kompetencií vysokoškolských študentov, a v tandeme s Marekom Mitošinkom, senior konzultantom AJG, viedol workshop Podnikavosť do vzdelávania.

  Viac informácií ...
  Program ...
  Tlačová správa ...
 • Finančný manažment 2007
  Spoločnosť Trend Promotion ako organizačný garant zorganizovala v Bratislave TREND konferenciu Finančný manažment 2007. Dvanásty ročník tohto odborného podujatia bol určený finančným riaditeľom a manažérom podnikov, riadiacim pracovníkom finančných inštitúcií a majiteľom firiem. Konferencia sa uskutočnila 17. a 18. apríla 2007 v bratislavskom hoteli Holiday Inn. Organizátori v snahe čo najlepšie naplniť hlavné motto Ako nepremárniť úspešné roky pozvali celý rad odborníkov, ktorí sa predstavili v štyroch tematických okruhoch: Ako sa pripraviť na dlhodobý rozvoj, Čo s voľnými zdrojmi?, Bude sa nám dariť aj o päť rokov? a Ľudský kapitál ako konkurenčná výhoda. Na konferencii v rámci štvrtého bloku vystúpil aj partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group Igor Šulík na tému Ľudský kapitál-dobre manažovaná investícia?. Okrem iného sa zmienil o tom, že stabilizácia a posilňovanie tímov je kľúčom k úspechu, a pokúsil sa nájsť odpoveď na otázku, či firmy dnes robia dostatok pre udržanie a rozvoj kľúčových zamestnancov.

  Viac informácií ...
  Prezentácia I. Šulíka ...
 • Radomír Mako opäť členom Správnej rady CECGA
  Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group, bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Stredoeurópskej asociácie riadenia a správy spoločností (CECGA) opätovne zvolený na ďalšie ročné funkčné obdobie za člena Správnej rady asociácie. Novým predsedom sa stal Rudolf Autner zo Slovenskej ratingovej agentúry. Stredoeurópska asociácia riadenia a správy spoločností vznikla v októbri 2004 a je občianskym združením, ktorého poslaním je zabezpečovať profesionálny rast členov predstavenstiev a dozorných rád v oblasti správy a riadenia spoločností a pomáhať riešiť ich odborné potreby súvisiace s riadením spoločností. Táto téma je jednou z nosných oblastí aj v portfóliu poradenskej skupiny AJG, ktorej ambíciou je nielen poskytovať poradenské riešenia klientom, ale aj získané vedomosti, skúsenosti a schopnosti aktívne šíriť a presadzovať doma i v zahraničí. Členstvo a aktívna účasť v Správnej rade Stredoeurópskej asociácie pre správu a riadenie spoločností je konkrétnym prejavom tohto úsilia.

  Viac informácií ...