• Dopad finančnej krízy na firemnú filantropiu
  Filantropia firiem pôsobiacich na Slovensku, spolupráca s neziskovými organizáciami a predovšetkým dopad finančnej krízy na podporu verejnoprospešných projektov boli hlavnými témami stretnutia top manažérov organizovaného Klubom firemných darcov pri Fóre donorov. Uskutočnilo sa 11. decembra 2008 a poskytlo priestor na zamyslenie nad rokom 2009, ktorý ovplyvní globálna finančná kríza. Do diskusie o finančnej kríze a jej dosahu na firemnú filantropiu a partnerstvách s neziskovými organizáciami sa aktívne zapojil aj Radomír Mako, Senior Partner poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia a člen Správnej rady JENEWEIN GROUP.

  Viac informácií...
 • Mikulášske posedenie
  Správna rada JENEWEIN GROUP ctí hodnoty ako tradícia, rodina a kvalita života a snaží sa prispievať k ich prehlbovaniu nielen v rámci celej spoločnosti, ale aj v úzkom kruhu vlastných zamestnancov. Aj preto aj tento rok všetkých pozvala na Mikulášske posedenie pripravené v prvom rade pre deti. Mikuláš sprevádzaný anjelom a čertom zavítal do sídla spoločnosti na Zámockej ulici 8. decembra 2008 krátko po piatej hodine popoludní. Hoci bol trochu skúpy na slovo, o to štedrejšie siahal do vrchovato naplneného vreca. Za každú dobrú správu, ktorú sa dozvedel, básničku či pesničku sa odmenil milým prekvapením a sladkým balíčkom. Po Mikulášovom odchode si deti pozreli zimnú rozprávku a pochutnali na pripravených pochúťkach. Vianočná výzdoba i nálada však v sídle JENEWEIN GROUP pretrvali a dotvárali atmosféru aj počas ďalších pracovných dní...

  List od Mikuláša...
  Fotogaléria...
 • SAF na pôde Európskeho parlamentu
  Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) aktívne reaguje na dianie vo svete i na Slovensku. V súvislosti s hľadaním riešenia súčasnej finančnej a hospodárskej krízy na rôznych úrovniach prejavila snahu, aby rôzne regulačné opatrenia nemali viac administratívny charakter a neboli viac brzdou v podnikaní ako oporou. To bol dôvod, prečo sa podnikoví finančníci združení v SAF rozhodli stretnúť s európskym poslancom Sergejom Kozlíkom priamo v Európskom parlamente v Bruseli. V rámci tohto konceptu sa diskutovalo aj o Kódexe správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorý zadefinovala Stredoeurópska asociácia riadenia a správy spoločností (CECGA). Diskusiu na pozvanie SAF viedol podpredseda Správnej rady CECGA a senior partner poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia Radomír Mako. Súčasťou programu bola aj prezentácia Martina Krekáča (JENEWEIN GROUP) a Patrika Zoltványa (FIPRA Slovakia) o fungovaní lobingových firiem a úlohe EHSV v Bruseli.
 • Nadácie - profesionálni hráči neziskového sektora
  Fórum donorov od roku 2002 každoročne organizovalo výročnú konferenciu nadácií s cieľom poskytnúť priestor na výmenu poznatkov a skúseností a oboznámiť s aktuálnymi výzvami donorskej komunity na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2006 konferenciu nadácií pripravuje v dvojročnom intervale, pričom ostatná sa pod názvom Nadácie-profesionálni hráči neziskového sektora uskutočnila 25. novembra 2008 v Bratislave. Jej program pokrýval najdôležitejšie oblasti, s ktorými sa nadácie stretávajú. Ide najmä o získavanie zdrojov, investovanie, komunikáciu a public relations a personálny manažment. Na konferencii v rámci bloku Nadácia sú ľudia vystúpila senior manažérka v poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia Alexandra Lichvárová, ktorá hovorila o dôležitosti nielen náboru a výberu pracovníkov, ale aj ich udržania a stanovenia správnej stratégie manažmentu ľudského kapitálu.

  Viac informácií...
  Prezentácia A. Lichvárovej...
 • Najlepšia ročná správa
  Deviaty ročník súťaže Najlepšia ročná správa, ktorej partnerom je už niekoľko rokov aj poradenská spoločnosť AMROP HEVER Slovakia, vyvrcholil 11. novembra 2008 slávnostným vyhlásením výsledkov. Tento rok sa do súťaže zapojilo 52 obchodných spoločností a 36 neziskových organizácií. Odborná porota hodnotila nielen informačnú, finančnú, ale aj komunikačnú úroveň ročných správ. V prípade printových ročných správ posudzovala informovanosť zainteresovaných strán o činnosti organizácie, finančnú časť a komunikačnú a technickú úroveň. V prípade elektronických ročných správ hodnotili odborníci okrem spomenutých kritérií aj kvalitu internetovej stránky, a teda dostupnosť správ. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj Igor Šulík, Managing Partner AMROP HEVER Slovakia, ktorý spolu s Ľubošom Vančom, Managing Partnerom spoločnosti KPMG Slovakia, v mene odborných garantov súťaže odovzdal hlavné ceny víťazom v kategórii Podnikateľské subjekty.

  Viac informácií...
  Fotogaléria...
 • JENEWEIN Chess Match 2008
  Holdingová spoločnosť JENEWEIN GROUP sa ako nositeľ inovačných a pionierskych myšlienok rozhodla na Slovensku podporovať hru kráľov. Šach ako taký a šachovú filozofiu si totiž už dávnejšie zvolila za jeden zo základných pilierov a ústredných motívov firemnej identity. Z tohto dôvodu spoluorganizovala súťažné stretnutie šachových tímov slovenských a českých top manažérov a pod názvom JENEWEIN Chess Match chce vďaka novej tradícii sprostredkovať krásu a eleganciu šachovej hry verejnosti. Podujatie sa uskutočnilo 10. a 11. októbra v bratislavskom Art Hoteli William a Central Passage, kde zvádzali súboje organizátorom „vyzvaní" slovenskí a českí vrcholoví manažéri. Latka prestížnej športovo-spoločenskej udalosti bola nastavená naozaj vysoko, nakoľko JENEWEIN GROUP na Slovensko okrem špičkových tímov pozvala legendu šachového neba-dvanásteho majstra sveta a ruského veľmajstra Anatolija Karpova, ktorý v piatok 10. októbra otvoril súťažné stretnutie top manažérov a zároveň v sobotu 11. októbra pred viac ako dvoma stovkami pozvaných hostí odohral exhibičný zápas so slovenským veľmajstrom Sergejom Movsesjanom.

  JENEWEIN víta A. Karpova
  Tlačová informácia 1...
  Tlačová informácia 2...
  Tlačová informácia 3...
  Tlačová informácia 4...
  Archív šachových partií...
  Fotogaléria..
  JENEWEIN CHESS MATCH v médiách >>>
 • AMROP HEVER Slovakia uviedla amrop analytics
  Poradenská spoločnosť AMROP HEVER Slovakia pre neustále zvyšovanie poznania stavu ľudského kapitálu v rôznych sektoroch a najmä pre analýzy témy líderstva a líderských schopností vytvorila a uviedla analytický nástroj pod značkou amrop analytics. Ide o rešeršno-analytickú jednotku zameranú na monitorovanie, skúmanie a analýzu aktuálnych otázok a najnovších trendov v oblasti ľudského kapitálu na Slovensku. amrop analytics realizuje výskum a publikuje zistenia prostredníctvom analytických štúdií prioritne v oblastiach Executive Search, hodnotenie líderských schopností a rozvoj individuálneho líderstva. Okrem toho skúma špecifické otázky súvisiace so stavom ľudského kapitálu v rôznych sektoroch a publikuje jedinečné sektorové analýzy. Na originalite výskumu a jedinečných zisteniach stavia celá AMROP HEVER Slovakia a využíva ich ako ďalší inovatívny nástroj pri poskytovaní poradenských riešení.

  Tlačová informácia
 • AMROP HEVER v La Clusaz
  Podobne ako vlani sa aj v roku 2008 koncom kalendárneho leta v turistickom stredisku La Clusaz vo Francúzskych Alpách stretli takmer 85 zástupcovia Executive Search spoločností z dvanástich krajín regiónu strednej a východnej Európy pôsobiacich na trhu pod spoločnou značkou Amrop Hever. Hlavným cieľom stretnutia bolo prehĺbenie spolupráce partnerských kancelárií, rozšírenie a upevňovanie siete kontaktov dôležitých pri realizácii cezhraničných projektov, zdieľanie štandardov a výmena skúseností v jednom z najrýchlejšie rastúcich regiónov vyčlenených v rámci siete The Amrop Hever Group (TAHG). V rámci stretnutí pracovných skupín sa o. i. hovorilo o zosúladení procesov vyhľadávania a výberu, overovania referencií, etických štandardov, korporátnej komunikácie, používania jednotných výstupov či jednotného softvéru v rámci CEE regiónu. Okrem práce si však účastníci vrátane siedmich zástupcov poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia vychutnali aj miestnu pohostinnosť-veľa dobrého jedla a vína, krásne prírodné prostredie a komfort hotela Beauregard. O teambuildingové aktivity (streľba z luku a kuše, chôdza na chodúľoch, preťahovanie lanom, paragliding, golf a iné) a spoločenský večer s názvom Výlet do stredoveku, ktorý sa uskutočnil v dobových kostýmoch v hrade St. Bernard, sa postarali eventoví profesionáli. Aj vďaka nim sa už všetci tešíme na budúcoročné stretnutie.

  Fotogaléria...
 • Human Resources Conference 2008
  V súčasnosti, keď nie je jednoduché získať a udržať si kľúčových pracovníkov, je pre organizácie dôležité venovať zvýšenú pozornosť stanoveniu správnej stratégie manažmentu ľudského kapitálu. Skutočnosť, že jednotliví zamestnávatelia vedú súboj v mene byť čo najlepší v očiach zamestnancov, sa stala hlavnou témou Human Resources Conference 2008, ktorú 24. septembra 2008 v Rotunde pod bratislavským Slavínom organizovala spoločnosť In Form Slovakia. Odborný program bol rozdelený do dvoch blokov: Zamestnávateľská značka-výhoda na pracovnom trhu a Moderný recruitment. V rámci prvej časti vystúpila s prezentáciou na tému Trendy budovania mena na pracovnom trhu pre oslovenie generácie Y aj Alexandra Lichvárová, senior manažérka v poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia. Okrem iného sa zamerala aj na to, že ak chcú organizácie do svojich štruktúr prilákať mladé talenty, musia sa na tento krok pripraviť a vytvoriť im dostatočný priestor na rast.

  Viac informácií...
 • Interný tréning AMROP HEVER Slovakia
  Hotel Bow Garden v Komárne sa od 2. do 4. júla 2008 stal prechodným pôsobiskom zamestnancov poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia. Hlavným dôvodom ich mimo bratislavského stretnutia bol tréning zastrešený internou Professional Practice Academy zameraný na inovovanú službu Executive Search-oboznámenie s upravenými procesmi, postupmi a štandardmi, výmenu skúseností a aktívne nacvičovanie najlepších praktík. Z vlastnej iniciatívy inovovaná služba reflektuje na aktuálne potreby klientov a umožňuje v rámci poradenského riešenia optimálnych kandidátov nielen nájsť, ale aj uviesť do života organizácie. Lektorom tréningu bol Igor Šulík, Managing Partner AMROP HEVER Slovakia. Dvojdňový pracovný program kontinuálne prerástol do teambuildingovej akcie, na ktorej sa zúčastnili aj niekoľkí zamestnanci ostatných spoločností holdingu JENEWEIN GROUP. V rámci bohatého zábavno-oddychového dňa sa uskutočnila aj súťaž v bowlingu a tretí ročník turnaja v plážovom volejbale o putovný Chairmen Martin´s Challenge Cup.

  Fotogaléria...
 • Výročná konferencia The Amrop Hever Group
  Pod ústredným heslom Get involved! sa v dňoch 7. až 11. júna 2008 v Singapure uskutočnila výročná konferencia The Amrop Hever Group (TAHG), geograficky najväčšej siete Executive Search spoločností na svete. Jej členovia vrátane poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia schválili globálny hospodársky výsledok za rok 2007, v ktorom TAHG ako siedma najväčšia sieť svojho druhu na svete s tržbami vo výške 227,1 mil. USD zaznamenala medziročný rast o 28 percent (podľa Executive Recruiter News druhý najvyšší v rebríčku). Okrem toho sa na stretnutí hovorilo o ďalšom zefektívnení interného fungovania skupiny a o strategickom akčnom pláne na roky 2008 až 2011. Novou iniciatívou je tzv. Work Point Programme zameraný na podporu umiestňovania hendikepovaných ľudí do pracovného procesu. V rámci svojho záväzku k spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropii (Corporate Social Responsibility) sa k novému globálnemu projektu prihlásila aj poradenská spoločnosť AMROP HEVER Slovakia. Na konferencii ju zastupovali Radomír Mako, Igor Šulík a Dalibor Slávik, ktorí sa aktívne zapojili aj do stretnutí jednotlivých pracovných a regionálnych skupín. Z tohto pohľadu je významná ich spoločná iniciatíva na obnovenie globálnej pracovnej skupiny pre Management Audit, ktorú účastníci konferencie prijali. Rovnako zaujímavé je aj rozhodnutie, na ktorého základe sa vzhľadom na tradične silné postavenie strednej a východnej Európy v rámci TAHG budúcoročná výročná konferencia uskutoční v Prahe.

  Fotogaléria...
  Tlačová informácia...
 • Efektívny HR Manažment 2008
  Poskytnúť aktuálne informácie o súčasnej situácii na trhu práce a zmapovať možné cesty vedúce k väčšej konkurencieschopnosti-to všetko bolo zámerom konferencie Efektívny HR Manažment 2008, ktorú v dňoch 17. a 18. júna 2008 v Bratislave už siedmykrát organizoval Institute for International Research. Odborný program podujatia hneď v prvý deň otvorila prednáška Martina Krekáča, prezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), člena-radcu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli a spolupredsedu Správnej rady JENEWEIN GROUP na tému Makroekonomické aspekty hospodárskeho vývoja v SR a ich vplyv na trh pracovných síl. Vo vystúpení sa venoval stredno- a dlhodobej vízii ekonomického vývoja Slovenska, makroekonomickým aspektom trhu práce, pohybu a cene pracovnej sily v Európe, zavedeniu eura a vplyvu tohto kroku v oblasti ľudských zdrojov na Slovensku a výsledkom projektu Profesie 2010-2020, na ktorom PAS spolupracuje s neziskovou organizáciou Uni2010.

  Prezentácia M. Krekáča...
  Program konferencie...
  Viac informácii...
 • Seminár Corporate Governance
  Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA) s podporou Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory pripravila 17. júna 2008 Seminár Corporate Governance. Uskutočnil sa v bratislavskom Hoteli Bonbón a jeho cieľom bolo prezentovať účastníkom nový Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku a vzorové Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti, ktoré bude v súlade so zákonom o účtovníctve a s burzovými pravidlami tvoriť samostatnú časť Výročnej správy spoločností, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Odborný program seminára uzavrel podpredseda Správnej rady CECGA Radomír Mako, Senior Partner poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia a člen Správnej rady JENEWEIN GROUP.

  Program seminára...
  Tlačová informácia...
 • Pacifist Challenge ´08
  Paintballové ihrisko pri Kútoch sa 18. apríla 2008 stalo dejiskom outdoorovej teambuildingovej akcie poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia. Uskutočnila sa pod názvom Pacifist Challenge ´08 a na pozvanie Managing Partnera Igora Šulíka sa na nej zúčastnili aj niekoľkí zamestnanci ostatných spoločností z holdingu JENEWEIN GROUP. Odchod z Bratislavy bol určený na ôsmu hodinu ráno, a tak sa už krátko po deviatej účastníci rozdelili do tímov, v ktorých do neskorého popoludnia súťažili, aktívne bojovali, hrali sa a zabávali. Keďže oficiálnym jazykom teambuildingovej akcie bola slovenčina a záhoráčtina, takmer všetci si na malebnom Záhorí osvojili aj zopár nových záhoráckych fráz. Dôležitejšie však je, že si odniesli aj nové zážitky a skúsenosti a na vlastnej koži prežité (občas aj poriadne „precítené") pojmy ako tím, spolupráca, spolupatričnosť, spoločný cieľ či víťazstvo.

  Fotogaléria...
 • CEE konferencia AMROP HEVER
  Tradične silné postavenie strednej a východnej Európy v rámci The Amrop Hever Group, geograficky najväčšej siete Executive Search spoločností na svete, opäť potvrdili aj hospodárske výsledky za rok 2007, ktoré zverejnili na aprílovej CEE konferencii v Palma de Mallorca. Ako potvrdili Radomír Mako a Igor Šulík, ktorí sa na trojdňovom stretnutí zúčastnili v mene poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia, stredo- a východoeurópsky región si vyslúžil uznanie nielen za rast a dynamiku, ale aj za neustálu kooperáciu a výmenu skúseností a snahu o skvalitňovanie práce v jednotlivých pracovných skupinách. Na stretnutí sa hovorilo aj o plánoch na ďalšie posilňovanie značky AMROP HEVER, prieniku na nové teritóriá, spoločenskej zodpovednosti a rozšírení aktivít o podporu hendikepovaných osôb či potrebe neustálej inovácie a štandardizácie poradenských služieb a metód. Výsledky týchto diskusií budú známe po svetovej konferencii The Amrop Hever Group, ktorá sa uskutoční v júni 2008 v Singapure.

  AMROP HEVER 2007 Statistics...
 • Radomír Mako podpredsedom Správnej rady CECGA
  Radomíra Maka, Senior Partnera poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia a člena Správnej rady JENEWEIN GROUP valné zhromaždenie Stredoeurópskej asociácie riadenia a správy spoločností (CECGA) zvolilo za podpredsedu Správnej rady. Novou predsedníčkou sa stala Barbora Lazárová, zástupkyňa generálnej riaditeľky Burzy cenných papierov v Bratislave. Ako potvrdili účastníci stretnutia, rok 2008 bude pre CECGA rokom oboznamovania odbornej a laickej verejnosti s obsahom a určením nového Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorého vypracovanie bolo jedným z hlavných minuloročných cieľov asociácie. Táto ambícia sa z veľkej časti prelína so záujmami spoločnosti AMROP HEVER Slovakia, ktorej cieľom je o. i. prispievať k podpore a rozširovaniu normy najvhodnejšej praxe v oblasti Corporate Governance smerom ku všetkým členom predstavenstiev a dozorných rád spoločností pôsobiacich na Slovensku bez ohľadu na ich veľkosť. Aj preto je členom asociácie a aktívne sa podieľa na jej činnosti.

  Tlačová informácia...
  Tlačová správa v médiách >>>
 • Čím budem? a Diagnóza: NEprebudený
  Poradenská spoločnosť AMROP HEVER Slovakia v rámci dlhodobého partnerstva s neziskovou a nezávislou organizáciou Uni2010 opäť odborne podporila jej iniciatívy zamerané na pomoc vysokoškolským študentom pri objavovaní ich vlastných talentov a budovaní osobnostnej vízie. S cieľom sprostredkovať im aj praktické skúsenosti sa 5. marca 2008 zapojila do realizácie panelovej diskusie na tému Čím budem?. Paneloví hostia, medzi ktorými bol aj Lukáš Zajac, konzultant AMROP HEVER Slovakia, sa so študentmi rozprávali aj o tom, prečo by sa mali zamýšľať nad profesijnou budúcnosťou, a o tom, ako ich vidí externý svet. Mnohoraké aktivity Uni2010 vyvrcholili v prvej polovici tohto roka tematickou konferenciou s názvom Diagnóza: NEprebudený. Uskutočnila sa 24. apríla 2008 v Banskej Bystrici. Hlavným hosťom spoločnej výpravy, ktorej cieľom bolo hľadanie spôsobov a ciest ako liečiť spomínanú diagnózu, bol Martin Krekáč, spolupredseda Správnej rady JENEWEIN GROUP.

  Viac informácií...
  Informácia o konferencii...
  Projekt Profesie 2010-2020