• Adventný výlet do Budapešti
  Keďže o dobré nápady nie je v poradenských spoločnostiach Jenewein Group, Amrop a Fipra a analytickom inštitúte EPPP núdza, tento rok nám napadlo zorganizovať tradičný vianočný večierok trochu inak. V duchu presvedčenia, že z pozitívnych spoločných zážitkov možno čerpať energiu a motiváciu celé mesiace, sme ho presunuli do adventného času a dni medzi 9. a 11. decembrom 2013 sme strávili na výlete v Budapešti. Osvedčená cesta vlakom, príjemné ubytovanie, skvelá gastronómia, kaviarne pripomínajúce rakúsko-uhorskú noblesu, relax vo wellnesscentre, karaoke v nočnom bare či výstava diel talianskych majstrov, no najmä predvianočná nálada na námestí Vörösmarty tér s vianočnými trhmi-údajne jednými z desiatich najkrajších na svete. A na záver krátkej správy tradičné konštatovanie: hoci po vlaňajšom výlete do Tatier sme si mysleli, že ďalej sa ísť nedá, opäť sme prekonali všetky očakávania a-už teraz sa tešíme, čo nám prinesie rok 2014...

  Pozvánka...
  Fotogaléria...
  PF 2014...
 • EPPP sa zapojil do Týždňa celoživotného učenia
  Vo viacerých európskych krajinách sa organizujú rôzne podujatia zamerané na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizoval pod názvom Týždeň celoživotného učenia už po trinásty raz. Jednotlivé konferencie, prednášky, semináre a ďalšie odborné či diskusné stretnutia a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť sa uskutočnili po celom Slovensku počas jedného týždňa od 25. do 30. novembra 2013. Analytický inštitút EPPP sa do Týždňa celoživotného učenia zapojil interným workshopom Rodinné podnikanie-teória i prax určeným pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra. Jeho hosťami boli Monika Krošláková z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Lívia Naništová, majiteľka spoločnosti Novplasta.

  Katalóg podujatí...
  Plagát...
 • Podpora slovensko-taiwanskej spolupráce
  Na pozvanie Slovensko-taiwanskej obchodnej komory a Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave sa 8. novembra 2013 skupina slovenských politikov, podnikateľov a zástupcov ďalších organizácií zúčastnila na exkurzii po troch taiwanských firmách pôsobiacich na Slovensku. Postupne navštívili spoločnosť AU Optronics sídliacu v Trenčíne, Delta Electronics v Dubnici nad Váhom a nakoniec spoločnosť Foxconn v Nitre. Na podujatí zameranom prioritne na podporu ďalších obchodných a investičných príležitostí a nadväzovanie kontaktov sa zúčastnil aj Mario Fondati, partner zo slovenského Amropu.

  Fotogaléria...
 • Rodinné podnikanie na Slovensku
  V budove Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 11. novembra 2013 uskutočnil workshop na tému Rodinné podnikanie na Slovensku. Podujatie pre študentov predmetu Rodinné podnikanie zorganizovala a odborne pripravila Monika Krošláková, odborná asistentka na Katedre služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity. V rámci bohatého programu s jedenástimi prednášajúcimi na workshope vystúpil aj Mario Fondati, partner zo spoločnosti Amrop. V prezentácii sa venoval plánovaniu nástupníctva, ktoré je v rodinných firmách jednou z kľúčových otázok. Rodinné podnikanie je osobitnou oblasťou, ktorej sa Amrop dlhodobo venuje v rámci pracovnej skupiny Family Business a ktorú cielene rozvíja aj vo forme novej iniciatívy v spolupráci s analytickým inštitútom EPPP.

  Program...
 • Coffee time with Amrop
  Novou témou pokračuje poradenská spoločnosť Amrop Slovakia v organizovaní odborných diskusných stretnutí zo série Coffee time with Amrop. Tentoraz pozvaní hostia-top manažéri významných spoločností a odborníci z oblasti ľudských zdrojov, pri šálke kávy diskutovali medzi sebou navzájom i s profesionálmi zo slovenského Amropu na tému Kto rozhoduje o peniazoch, rozhoduje o mnohom s podtitulom HR BUDGETING. Po Bratislave, kde sa podujatie uskutočnilo 1. októbra 2013 v príjemných klubových priestoroch na Štefanovičovej ulici v Bratislave, sa ďalšie stretnutie konalo 18. októbra v Košiciach. Hlavným hosťom bol opäť Jaroslav Holeček, manažér s mimoriadne úspešnou kariérou v riadení ľudských zdrojov, v súčasnosti prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. Ambíciou Amropu je vytvoriť platformu na pravidelné stretávanie a výmenu skúseností otvorenú pre odborníkov pôsobiacich v oblasti ľudského kapitálu. Partnerom bratislavského podujatia bol Coffee Chef-expert na optimálne riešenie kávy pre kancelárie a firmy, v Košiciach sa partnerom stala spoločnosť Východoslovenská energetika.

  Pozvánka BA...
  Pozvánka KE...
 • Tara Swart vystúpila na fóre Big Ideas for CEE
  Tara Swart, Senior Special Advisor v poradenskej spoločnosti Amrop, vystúpila na prestížnom fóre Big Ideas for CEE, ktoré sa uskutočnilo 17. a 18. októbra 2013 v Bratislave. Na podujatí sa spolu s ňou predstavilo osem svetovo rešpektovaných osobností z oblasti obchodu, manažmentu, športu či umenia, ktoré dokázali premeniť príležitosť na úspech a problémy na nové naštartovanie. Big Ideas for CEE je stretnutie spíkrov z celého sveta s podnikateľskou elitou a vrcholovými manažérmi strednej a východnej Európy. Od roku 2011 patrí k podujatiam, na ktoré sa nechodí len kvôli vystupujúcim spíkrom-ako vravia organizátori, okrem nových nápadov a inšpirácií je jeho dôležitou súčasťou nadväzovanie nových ľudských i podnikateľských partnerstiev.

  Viac informácií…
  Fotogaléria...
 • Business Brunch #3
  OZ CARDO-Národné dobrovoľnícke centrum v rámci aktivít zameraných na šírenie informácií o úlohe a hodnote dobrovoľníckej činnosti v súčasnom spoločenskom a pracovnom kontexte pravidelne organizuje tzv. Business Brunch-stretnutia manažérov ľudských zdrojov. V poradí tretie stretnutie sa uskutočnilo 10. októbra 2013 a jeho hlavnou témou bola Spätná väzba a rozvojový plán ako jeden zo základov fungovania efektívnej organizácie. Partnerom a hostiteľom podujatia bola poradenská spoločnosť Amrop Slovakia, ktorá pozvaných účastníkov-zástupcov najväčších spoločností a zamestnávateľov na Slovensku, privítala v klubových priestoroch na Štefanovičovej ulici v Bratislave. Slovenský Amrop sa teší z tejto podpory a aktívnej účasti nielen pre význam dobrovoľníckej činnosti pri stotožňovaní sa s hodnotami jednotlivých organizácií, ale aj pre zapojenie do Dní Dobrovoľníctva, ktorých piaty ročník sa na Slovensku uskutočnil v dňoch 20. a 21. septembra 2013.

  Viac informácií...
  Pozvánka...
 • Amrop partnerom WU Executive Academy
  Jedno z množstva podujatí pravidelne organizovaných WU Executive Clubom pri viedenskej Wirtschaftsuniversität (WU) Executive Academy sa 2. októbra 2013 pod názvom Stretnutie MBA Alumni uskutočnilo na pôde Rakúskeho veľvyslanectva v SR v Bratislave. Pozvanie o. i. prijala desiatka absolventov MBA programov-členov aktívneho Alumni klubu založeného pri tejto univerzite. Program večera tvorilo niekoľko krátkych vstúpení na rôzne témy. Po úvodnom príhovore rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Josefa-Markusa Wuketicha a rakúskeho obchodného radcu na Slovensku Patricka Sagmeistera vystúpil aj Mario Fondati, partner slovenského Amropu, ktorý ponúkol prehľad aktuálnych trendov a perspektív na trhu v oblasti Executive Search. WU Executive Club združuje vyše 2 000 vedúcich pracovníkov z viac ako 80 krajín. Predstavuje dynamickú platformu na výmenu vedomostí a skúseností a na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov. Okrem toho členom poskytuje celý rad služieb, medzi nimi aj kariérne poradenstvo. Práve v tejto oblasti spočíva základ niekoľkoročného partnerstva medzi WU Executive Academy a slovenským Amropom a perspektíva ďalšej spolupráce.

  Viac informácií...
  Fotogaléria...
 • CEE stretnutie Amropu v zámku troch cisárov
  Z turistického strediska La Clusaz vo Francúzsku sa tradičné stretnutie zástupcov Retained Executive Search spoločností z regiónu strednej a východnej Európy pôsobiacich na trhu pod spoločnou značkou Amrop tento rok prenieslo do zámku Zbiroh-najstaršieho šľachtického sídla v Českej republike, označovaného aj ako „zámok troch cisárov". V poradí siedmy ročník podujatia sa uskutočnil v dňoch 20. až 22. septembra 2013, pričom hostiteľom vyše šesťdesiatky partnerov, konzultantov a rešeršerov bola pražská kancelária Amropu. Program bol ako zvyčajne rozdelený na pracovnú a teambuildingovú časť. V rámci odbornej časti ako prvý vystúpil známy český ekonóm Miroslav Zámečník, ktorý hovoril o aktuálnej hospodárskej situácii v Európe a jej vplyve na rozvoj podnikania. Ďalšieho hosťa-Taru Swart, uviedol Managing Partner slovenského Amropu Igor Šulík. V prezentácii sa venovala téme Neuroscience in Business s dôrazom na aplikáciu skúseností získaných v tejto oblasti do poradenskej praxe. Súčasťou odborného programu bolo diskusné stretnutie s piatimi manažérmi ľudských zdrojov z rôznych sektorov zaostrené na ich budúcu rolu a očakávania vo vzťahu s Executive Search spoločnosťami. Počas formálnych i neformálnych rozhovorov sa hovorilo aj o prehlbovaní spolupráce partnerských kancelárií Amropu, upevňovaní siete kontaktov, výmene skúseností a zdokonaľovaní praktík smerujúcich k poskytovaniu čo najlepších služieb. V rámci spoločenskej časti sa účastníci mohli venovať rôznym športovo-relaxačným aktivitám (lukostreľba, lanová dráha, futbal, atď.), po večeroch vychutnať živú hudbu rôznych žánrov či počas spoločného bubnovania precítiť hlavné motto stretnutia, ktoré možno voľne preložiť ako Rôznorodosť zvukov spájajúcich sa do jedného rytmu.
 • Amrop sa stal členom ZRRĽZ
  Poradenská spoločnosť Amrop Slovakia sa stala riadnym členom Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (ZRRĽZ)-záujmového združenia, ktorého hlavným poslaním a cieľom je vytvárať priestor na zdieľanie skúseností a prinášať nové informácie, trendy a praktické riešenia pre rozvoj komunity odborníkov pôsobiacich v oblasti ľudských zdrojov. ZRRĽZ je členom prestížnych medzinárodných profesijných asociácií a spoluzakladateľom Slovenskej ceny za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, ktorá v roku 2008 získala nový názov cena HR Gold. Slovenský Amrop má ambíciu byť aktívnym členom ZRRĽZ využívajúcim nielen výhody, ktoré z členstva v združení vyplývajú, ale najmä členom udávajúcim nové témy a podnety na spoločné aktivity a diskusie.

  Viac informácií...
 • HR deťom. ĎAKUJEME!
  Už po štvrtý raz slovenský Amrop s maximálnym nasadením ako dlhodobý partner Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF aktívne podporil nábor účastníkov piateho ročníka charitatívneho behu 21 km pre deti. Kolegov, spolupracovníkov, klientov a ďalších partnerov pôsobiacich v oblasti ľudských zdrojov sme oslovovali v rámci iniciatívy HR deťom. ĎAKUJEME!. Aj vďaka nám sa v nedeľu 8. septembra 2013 na bratislavskej Partizánskej lúke na štart jednotlivých behov (21 km, 7 km, 3 km a Rodinný beh) postavilo opäť viac bežcov ako vlani. Novinkou podporujúcou šírenie informácií o Linke detskej istoty a jej činnosti vykonávanej 7 dní v týždni a 365 dní v roku bola tento rok aukcia organizovaná v spolupráci s portálom Ludialudom.sk. Amrop v nej vydražil možnosť odštartovať hlavný beh. Tejto úlohy sa zhostil partner Mario Fondati, ktorý neskôr z pódia odovzdal aj ceny pre vyžrebovaných detských účastníkov. V súťaži firemných tímov Amrop podporený bežcami z Jenewein Alumni obsadil piate miesto, keď šestnásť členov nášho tímu zabehlo spolu 120 km pre deti. Prirátať k nim treba zastúpenie v Rodinnom behu a medzi divákmi vytvárajúcimi neopakovateľnú atmosféru tohto tradične príjemného športovo-spoločenského podujatia. ĎAKUJEME!

  Pozvánka...
  Video pozvánka...
  Amrop iniciatíva...
  Tlačová správa...
  Leták...
  Partneri...
  Bežecké propozície...
  Viac informácií a výsledky...
  Fotogaléria...
  Facebook...

  Amrop iniciatíva v médiách... >>>
 • Amrop Jenewein Jahresheuriger 2013
  Günther Tengel, Managing Partner poradenskej spoločnosti Amrop Jenewein v Rakúsku, organizoval v poradí tridsiatu štvrtú firemnú letnú slávnosť Amrop Jenewein Jahresheuriger. V krásnom slnečnom počasí sa 2. júla 2013 v reštaurácii Zum Martin Sepp v známej viedenskej štvrti Grinzing stretlo päťsto pozvaných hostí z Rakúska i zo zahraničia. V úvodnom príhovore Günther Tengel o. i. spomenul základné rozdiely medzi požiadavkovými profilmi pri obsadzovaní voľných pracovných miest pred sto rokmi a dnes. Ako zdôraznil, Executive Search poradenstvo sa počas uplynulých rokov výrazne zmenilo, avšak potreba správneho a profesionálneho vedenia pri dôležitých kariérnych rozhodnutiach je čoraz väčšia. Slovenský Amrop zastupovali Igor Šulík, Mario Fondati, Ladislava Molnárová a Marek Hradílek, ktorí sa spolu s ostatnými obchodnými partnermi, priateľmi a spolupracovníkmi Amropu bavili do skorých ranných hodín, pričom nielen upevňovali vzájomné kontakty, ale aj čerpali optimizmus-potrebný nástroj na prežitie v súčasných „shaky times".

  Viac informácií a fotogaléria...
 • Svetová konferencia The Amrop Group
  V Štokholme sa 23. až 26. júna 2013 uskutočnila tohtoročná svetová konferencia The Amrop Group spojená s valným zhromaždením Amrop Partnership. Hostiteľmi tradičného fóra zameraného na upevnenie spolupráce a výmenu najlepších praktík globálnej siete líderských Executive Search spoločností z celého sveta boli kancelárie Amropu pôsobiace v Štokholme a Malmö. Ústrednou témou výročnej konferencie bolo motto Unleashing the Potential on the Way to 2020, pričom okrem dlhodobej stratégie rastu siete Amrop bolo v programe aj zhodnotenie uplynulého roka a schválenie finančného plánu na nadchádzajúce ročné obdobie. Za Amrop Slovakia sa na podujatí zúčastnil Managing Partner Igor Šulík, ktorý sa aktívne zapojil do práce jednotlivých pracovných a regionálnych skupín. Ako povedal, za jeden z mnohých pozitívnych bodov valného zhromaždenia možno považovať voľbu Jimmyho Chena, Managing Partnera z Amrop China za nového člena Správnej rady. Skutočnosť, že Správnu radu The Amrop Group tvorí jedenásť členov desiatich národností je v praxi potvrdeným globálnym rozmerom skupiny a schopnosťou sofistikovane pristupovať k rozličným potrebám klientov. Dôležitou časťou bolo predstavenie nových partnerov-spoločností Amrop Fair Path zo Saudskej Arábie a Amrop Parker Executive Search z Atlanty ako ďalšieho zástupcu v USA. V rámci programu konferencie účastníci spolu so zástupcami partnerskej IMD University diskutovali o otázkach líderstva a úlohách, ktoré čakajú lídrov svetového biznisu v najbližších rokoch. Diskusia bola súčasťou dlhodobého prieskumu zameraného na to, aký typ líderstva potrebujú rýchlo rastúce firmy. Výsledkom bude spoločná štúdia Amropu a IMD University, ktorej zverejnenie je naplánované na jar budúceho roka. Na záver chairman Správnej rady Ulrich Dade (Nemecko) predstavil tri strategické iniciatívy Amropu týkajúce sa vnútorného nástupníctva, posilnenia sektora Leadership Services v rámci diverzifikácie portfólia a nových prístupov v oblasti Executive Search. Súčasťou spoločenskej časti programu bola oslava švédskeho letného sviatku Midsommar a slávnostná večera v štýlovej reštaurácii vo Vasa Museum.
 • Igor Šulík diskutoval so slovinskými manažérmi
  Na pozvanie Marka Mlakara, Managing Partnera poradenskej spoločnosti Amrop Adria, pricestoval Igor Šulík, ktorý v rovnakej funkcii zastupuje slovenský Amrop, do Ľubľany, kde 20. júna 2013 v sídle partnerskej spoločnosti dvadsiatke pozvaných riaditeľov a personálnych manažérov predstavil inovovanú službu Context Driven Leadership Assessment. Jeho vystúpenie na tému Neuroscience in Leadership and Business o aplikovaní najnovších poznatkov neurovedy do podnikania účastníkov stretnutia zaujalo, čo potvrdila aj podnetná diskusia. Prezentované informácie hodnotili ako nové a inšpiratívne, a tak možno veriť, že aj toto podujatie bude smerovať k ďalšiemu posilneniu spolupráce a vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností medzi jednotlivými kanceláriami patriacimi do siete Amrop, osobitne v CEE regióne.
 • Séria stretnutí Coffee time with Amrop
  Po tom, ako sme v októbri 2012 zorganizovali ďalšie zo série podujatí Coffee time with Amrop zamerané na tému súvisiacu s predstavením inovovanej služby Context Driven Leadership Assessment, rozhodli sme sa pokračovať v tejto línii. A tak sa počas mája, júna a júla v sídle Amropu v užšom kruhu niekoľkokrát stretli pozvaní hostia-top manažéri významných spoločností a odborníci z oblasti ľudských zdrojov, aby pri šálke kávy diskutovali medzi sebou navzájom i s partnermi zo slovenského Amropu. Teší nás, že inovovaná služba, do ktorej Amrop zahrnul aj prvky inšpirované neurovedou, aby klientom ponúkol skutočne komplexné hodnotenie ich manažérov, vyvolala záujem. Našou ambíciou je časom vytvoriť platformu na pravidelné stretávanie a výmenu skúseností otvorenú pre odborníkov pôsobiacich v oblasti ľudského kapitálu.

  Výber z prezentácie…
 • Podporili sme koncert Chyťme sa za ruky
  Zamestnanci spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra zareagovali na skromnú a úprimnú výzvu organizátora a prostredníctvom dobrovoľných osobných príspevkov podporili štvrtý ročník benefičného kultúrneho podujatia Chyťme sa za ruky, ktoré sa uskutočnilo 14. apríla 2013 v Dome kultúry v Galante. Pre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante, jeho priateľov a klientov tridsiatky ďalších ústavov pre mentálne a zdravotne postihnutých ho organizovalo Občianske združenie Milan Štefánik. Na koncerte bez nároku na honorár vystúpili skupiny Inekafe a Gladiátor, Martin Harich a ďalší, moderátorom bol Juraj Mokrý. Okrem nich sa na pódiu predviedli aj deti z viacerých sociálnych ústavov, pre ktoré boli pripravené tvorivé dielne, zumba a latinskoamerické tance, maľovanie na tvár, prútikárstvo či lukostreľba. Cieľom podujatia bolo darovať hudobný zážitok hendikepovaným deťom a my máme radosť, že sme pomohli dobrej veci.

  Viac informácií...
  Fotogaléria...
 • Galavečer Via Bona 2012
  Ako jeden z bývalých finalistov v boji o prestížne ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Zodpovedná stredná firma roka poradenská spoločnosť Jenewein Group sleduje aktivity jeho vyhlasovateľa-Nadácie Pontis, a pravidelne sa zúčastňuje na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov. Galavečer trinásteho ročníka sa uskutočnil 11. apríla 2013 v Refinery Gallery v Bratislave a za Amrop, ktorý je súčasťou Jenewein Group, sa na ňom zúčastnila senior manažérka Ladislava Molnárová. Ako uviedla, chvíle strávené v spoločnosti ľudí, ktorí stoja za najlepšími projektmi firiem v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie, vníma ako inšpirujúce a podnetné. Budúcnosť ukáže, či sa spoločná fotografia, na ktorej je Ladislava Molnárová v spoločnosti Jany Ashford a Kataríny Turčanovej, spolupracovníčok Nadácie Pontis a projektu Srdce pre deti, stane základom spoločných charitatívnych aktivít.

  Fotogaléria...
 • Školenie Plánovanie a riadenie projektov
  V súlade s princípom neustáleho inovovania poradenských produktov a vlastných postupov dostali zamestnanci spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra a analytického inštitútu EPPP, ktorý celý projekt zastrešoval, príležitosť zúčastniť sa na celodennom školení Plánovanie a riadenie projektov. Lektorom kurzu, ktorého cieľom bolo rozšíriť a skvalitniť zručnosti a vedomosti týkajúce sa projektového manažmentu, uskutočniteľnosti, monitorovania a hodnotenia projektu, metód projektového manažmentu a odhaľovania a riadenia rizík v projektoch, bol Dr. Ing. Petr Řeháček. Okrem nových informácií získali všetci účastníci certifikát spoločnosti Det Norske Veritas.
 • Brain Awareness Week/Neuroscience in Business
  Poradenská spoločnosť Amrop Slovakia v spolupráci so slovensko-rakúskou, s americkou, britskou a so švédskou obchodnou komorou v SR zorganizovala spoločné Business Breakfast na tému Neuroscience in Business. Podujatie bolo určené pre pozvaných hostí a jeho špeciálnym hosťom bola Tara Swart, Executive Coach a Neuroscience Consultant z Veľkej Británie. Pracovné raňajky Amropu sa uskutočnili 21. marca 2013 v Bratislave a vďaka partnerstvu s neziskovou organizáciou The Dana Alliance for Brain Initiatives a odbornou organizáciou Society for Neuroscience sa dostali do kalendára aktivít organizovaných v 61 krajinách sveta pri príležitosti medzinárodnej akcie Brain Awareness Week (11. až 17. marec 2013).

  Pozvánka...
  Fotogaléria...
  Reportáž...

  Business Breakfast v médiách... >>>
 • Jenewein Alumni - stretnutie s Tarou Swart
  Keďže na pozvanie Amropu strávila dva dni v Bratislave Tara Swart, jedna z popredných svetových odborníčok aplikujúcich neurovedu do podnikania, klub Jenewein Alumni využil túto príležitosť a zorganizoval ďalšie spoločné stretnutie oslovených bývalých zamestnancov a spolupracovníkov spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra a analytického inštitútu EPPP. Klubový večer sa uskutočnil 20. marca 2013 v štýlových priestoroch WhiskyBar44 & Restaurant na Vysokej ulici v Bratislave. Hoci hlavné slovo patrilo hosťovi z Veľkej Británie, čas obohatený ochutnávkou viacerých druhov whisky a špecialít z jedálneho lístka vyplnili aj rozhovory vo väčších či v menších skupinách. Vysoká účasť a dobrá nálada opäť potvrdili, že ľudí z Jenewein Alumni nespája len pôsobenie pod rovnakou značkou v minulosti, ale aj mnohé spoločné súčasné či budúce projekty.

  Fotogaléria...
 • Amrop partnerom Chief Executive Clubu
  Amrop sa ako prvá Executive Search organizácia spolu so Spolkovým zväzom nemeckého priemyslu (BDI) stal partnerom Chief Executive Clubu, ktorý bol ako súčasť sprievodného programu a služieb otvorený na medzinárodnom veľtrhu Hannover Messe 2013. Hannoverský veľtrh je najväčším a najvýznamnejším výstavníckym podujatím zameraným na strojársku výrobu, automobilový priemysel, technológie a inovácie. Klub s exkluzívnou ponukou služieb (catering, networking, parking, atď.) bol otvorený pre pozvaných vrcholových predstaviteľov jednotlivých spoločností počas celého trvania veľtrhu (8. až 12. apríl 2013).
 • Výročná EMEA konferencia Amropu
  V nemeckom Tegernsee sa v dňoch 22. až 24. januára 2013 stretli partneri Amropu na výročnej EMEA konferencii. Ako býva na podobných podujatiach zvykom, stretnutie sa začalo hodnotením uplynulého obdobia a predstavením plánu aktivít na nadchádzajúce mesiace. Chairman Amrop Executive Board Ulrich Dade v úvodnej správe načrtol budúci vývoj Amropu a informoval o príprave pričlenenia ďalších kancelárií k značke Amrop v USA, Ázii i Afrike. Osobitná časť programu bola venovaná predstaveniu novej marketingovej stratégie do roku 2020, ktorá určuje základné mantinely pre všetky členské spoločnosti. Jednou z jej ambícií je napomôcť k zlepšeniu poskytovania služieb pri meniacich sa potrebách klientov a zefektívneniu vnútornej komunikácie medzi partnerskými firmami. Stretnutie zavŕšili workshopy zorganizované v ôsmich tematických skupinách, pričom dôraz pracovných činností sa kládol na praktiky pri vyhľadávaní nových obchodných príležitostí, pri kontinuálnom zvyšovaní podielu služieb najmä v oblasti Leadership Assessment či pri vzdelávaní v rámci Amrop University. Na výročnej EMEA konferencii sa za slovenský Amrop zúčastnil partner Mario Fondati, ktorý okrem hlavného programu absolvoval aj exkurziu Automotive & Industrial Practice Group v BMW Welt, multifunkčnom zákazníckom a výstavnom stredisku spoločnosti BMW v Mníchove.