• Vianočná Praha
  Po vynikajúcej skúsenosti z minulého roka sme si aj tento rok vychutnali vianočnú atmosféru v jednej z európskych metropol. Naším cieľom sa tentoraz stala Praha, pričom túto voľbu určite ovplyvnilo aj 25. výročie Nežnej revolúcie – to znamená spomienky na časy, keď pre väčšinu z nás bola hlavným mestom spoločného česko-slovenského štátu. Vianočný výlet poradenských spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytického inštitútu EPPP sa uskutočnil v dňoch 17. a 18. decembra 2014. Spoločná cesta vlakom, komfortné ubytovanie v hoteli Perla, vianočné trhy na Staromestskom námestí, večera v reštaurácii Staré časy či zábava v štýlovom Hard Rock Cafe boli určujúcimi bodmi bohatého programu. Po náročnom pracovnom roku nám dva dni oddychu padli vhod. Zároveň nás však tak trochu slávnostne naladili nielen na vianočné sviatky, ale aj na nadchádzajúci rok, v ktorom si pripomenieme 25. výročie nášho úspešného a inšpirujúceho fungovania na slovenskom poradenskom trhu.

  Pozvánka...
  PF 2015...
 • Amrop generálnym partnerom TREND seminára
  Ďalším z radu tradičných odborných stretnutí organizovaných pod hlavičkou TREND seminár bol seminár zameraný na tému Attitude is everything s podtitulom Prečo je koučingový spôsob riadenia vo firme dnes taký účinný. Uskutočnil sa 13. novembra 2014 v Bratislave, pričom jeho program je unikátnou kombináciou zaujímavých tém a špičkových osobností – manažérov i koučov zo Slovenska i spoza jeho hraníc. Amrop ako poradenská spoločnosť, v ktorej portfóliu je o. i. aj oblasť Leadership Assessment a Executive Coaching, sa stala vďaka vysokej odbornosti a dlhoročnej skúsenosti s nosnou témou generálnym partnerom tohto podujatia. Jeho výnimočnosť pre slovenský Amrop spočíva aj v tom, že sa uskutočnil v čase blížiaceho sa 25. výročia personálneho poradenstva na Slovensku.

  Amrop hrdým partnerom...
  Program a partneri...
  Fotogaléria...
  Téma Koučing na TA3...
 • Amrop partnerom seminára o rodinnom podnikaní
  V súlade s ambíciou aktívne podporovať dialóg medzi rôznymi subjektmi a inštitúciami zameranými na rodinné podnikanie a rozvíjať celé spektrum nástrojov, legislatívnych zjednodušení, moderných modelov riadenia a nových prístupov využiteľných v prospech rodinných firiem sa slovenský Amrop stal partnerom seminára Prečo sú rodinné podniky na Slovensku neviditeľné?. Podujatie sa uskutočnilo 29. októbra 2014 v Hoteli Max Inn v Bratislave. V spolupráci so Slovak Business Agency a v rámci iniciatívy Európsky týždeň malého a stredného podnikania ho pripravil poradensko-analytický inštitút EPPP. Na seminári vystúpili predstavitelia verejnej správy a akademického a neziskového sektora, experti z oblasti poradenstva a zástupcovia rodinných podnikov. V rámci odborného programu sa účastníkom s témou Vrátia sa deti domov? alebo Nástupníctvo v rodinných firmách predstavil aj Mario Fondati, partner zo spoločnosti Amrop.

  Štúdia Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine...
  Program a partneri...
  Tlačová správa...
  Fotogaléria...
  Profily hostí...
  Prezentácia D. Pitoňáka...
  Prezentácia Z. Kováčovej...
  Prezentácia H. Knuuttila...
  Prezentácia M. Fondatiho...
  Prezentácia M. Krošlákovej...
 • Firmy deťom. ĎAKUJEME!
  Celkovo po piaty raz, avšak prvýkrát pod inovovaným hlavným mottom slovenský Amrop aktívne podporil ďalší ročník charitatívneho behu 21 km pre deti. Cieľom inovácie bolo osloviť ešte širšiu a početnejšiu cieľovú skupinu. Podstata úsilia, ktorému sa Amrop venuje v rámci dlhodobého partnerstva s Linkou detskej istoty, však zostala rovnaká – pod hlavičkou Firmy deťom. ĎAKUJEME! sme od začiatku leta aktívne oslovovali firmy pôsobiace na Slovensku, aby sme ich majiteľov, vrcholových manažérov, personálnych riaditeľov a všetkých zamestnancov spojili a nadchli pre dobrú vec. Aj vďaka nám sa v nedeľu 7. septembra na bratislavskej Partizánskej lúke na štart jednotlivých behov (21 km, 7 km, 3 km a Rodinný beh) postavilo opäť viac bežcov ako vlani – tento rok sme prekonali hranicu dvesto štartujúcich. V súťaži firemných tímov, do ktorej Amrop venoval hlavnú cenu, sme s podporou Jenewein Alumni obsadili štvrté miesto (spolu sme zabehli 113 km pre deti). Prirátať k nim treba zastúpenie v Rodinnom behu (získali sme nevypísanú odmenu za najmladšieho účastníka) a príjemnú atmosféru, takže bodkou za niekoľkotýždňovým úsilím a dobrovoľníckymi aktivitami organizovanými v prospech Linky detskej istoty bol aj príjemný firemný teambuilding.

  Pozvánka...
  Amrop iniciatíva...
  Tlačová správa...
  Partneri...
  Viac informácií a výsledky...
  Fotogaléria...
  Facebook...
 • Svetová konferencia The Amrop Group
  Výročná svetová konferencia The Amrop Group tradične spojená s valným zhromaždením Amrop Partnership sa tento rok uskutočnila v dňoch 14. až 17. júna 2014 v Lisabone. Hlavné body programu rešpektovaného fóra zameraného na upevnenie spolupráce a výmenu najlepších praktík globálnej siete líderských Executive Search spoločností z celého sveta podobne ako v predchádzajúcich rokoch tvorili témy ako dlhodobá stratégia rastu siete Amrop, zhodnotenie uplynulého roka a schválenie finančného plánu na nadchádzajúce obdobie. Z pohľadu napĺňania vízie Amrop 2020 sa ako cieľ vytýčilo upevnenie pozície Amropu ako „trusted advisor“, čiže uprednostňovaného poradcu pre dynamicky sa rozvíjajúce a rastúce spoločnosti, ktoré hľadajú lídrov pre budúce obdobie. Valné zhromaždenie schválilo doplnenie nových členov Správnej rady, ktorej zloženie korešponduje s globálnym rozmerom skupiny a so schopnosťou sofistikovane pristupovať k rozličným potrebám klientov. V rámci programu konferencie patrilo k zaujímavým bodom spustenie iniciatívy na identifikáciu a rozvoj talentov v Amrope s cieľom získať a včas pripraviť budúcich lídrov. Otázky líderstva dominovali aj v diskusiách k dlhodobému prieskumu zameranému na otázku, aký typ líderstva potrebujú rýchlo rastúce firmy. Výsledkom bude globálna štúdia Amropu a IMD University, ktorej predbežné výsledky odzneli aj na konferencii. Zverejnenie celej štúdie je naplánované na jeseň tohto roka.

  Tlačová informácia/Noví členovia Správnej rady...
 • MBA Alumni Reunion Bratislava
  V poradí tretie podujatie, ktoré WU Executive Club pri viedenskej Wirtschaftsuniversität (WU) Executive Academy pravidelne organizuje v hlavnom meste Slovenska, sa uskutočnilo 4. júna 2014 na pôde Rakúskeho veľvyslanectva v SR v Bratislave. Pozvanie už tradične prijali absolventi MBA programov – členovia aktívneho Alumni klubu založeného pri tejto univerzite, a ďalší hostia. Stretnutie otvoril úvodným príhovorom rakúsky veľvyslanec na Slovensku Josef-Markus Wuketich. Keďže WU Executive Club funguje ako dynamická platforma na výmenu vedomostí a skúseností a na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov, témy z predchádzajúcich podujatí i aktuálne podnety zo súčasnosti plynulo prerástli do neformálnych diskusií. Ako povedal Mario Fondati, ktorý sa na stretnutí zúčastnil za slovenský Amrop, jednou z nich bolo aj kariérne poradenstvo, ktoré je hlavným prienikom záujmov medzi WU Executive Academy a spoločnosťou Amrop Slovakia.

  Viac informácií...
  Fotogaléria...
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tradične oceňuje zamestnávateľov, ktorí sú ústretoví k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, a preto v spolupráci s neziskovou organizáciou Srdce Slovenska vyhlásilo v poradí 12. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ako priorita bola pre tento ročník v oblasti rodovej rovnosti zvolená téma zastúpenia žien v manažmente a v oblasti podpory rodiny téma zosúladenia rodinného a pracovného života. Výsledky súťaže vyhlásili na druhom ročníku fóra Firma 21. storočia-Zamestnávateľ ústretový k rodine, ktoré sa uskutočnilo 22. mája 2014 v Bratislave. Jedným z jeho účastníkov bol Martin Krekáč, chairman a senior partner Jenewein Group a prezident EPPP. Pod taktovkou moderátorky Andrey Vadkerti sa v rámci diskusného fóra hovorilo o priekopníckych aktivitách súvisiacich so zosúladením rodinného a pracovného života a o inšpiráciách od firiem, ktoré takéto opatrenia úspešne zaviedli do praxe.

  Viac informácií...
 • Opäť sme podporili koncert Chyťme sa za ruky
  Poradenská spoločnosť Jenewein Group podobne ako vlani finančne podporila v poradí piaty ročník benefičného podujatia Chyťme sa za ruky, ktoré sa uskutočnilo 4. mája 2014 v estrádnej sále Domu kultúry v Galante. Spoločným jazykom celého programu bola hudba, pretože, ako povedal zástupca organizátora-Občianskeho združenia Milan Štefánik, ako jediná nepotrebuje prekladový slovník. Z plného koša úžasných zážitkov sa tešilo viac ako šesťsto mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27 ústavov a zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím z celého západného Slovenska. Na koncerte bez nároku na honorár vystúpili viacerí speváci a skupiny vrátane hostí zo zahraničia. Pripravené boli lekcie latinskoamerických tancov, maľovanie na plátno i horúcim voskom na papier, prútikárstvo či tradičná lukostreľba. Cieľom podujatia bolo spájať ľudí kultúrou bez hraníc a my máme aj tento raz radosť, že sme pomohli dobrej veci.
 • Slovak Retail Summit 2014
  S cieľom byť súčasťou a zároveň hybnou silou procesu modelovania budúcnosti obchodu na Slovensku zorganizovala spoločnosť INCOMA Slovakia v poradí 18. ročník konferencie Slovak Retail Summit. Uskutočnila sa 29. a 30. apríla 2014 v hoteli Doubletree by Hilton v Bratislave. Jedným z trojice prednášateľov, ktorí vystúpili na začiatku celého podujatia a odštartovali dvojdňovú sériu prednášok, diskusných fór a workshopov, bol aj Igor Šulík, Managing Partner poradenskej spoločnosti Amrop a člen Strategickej rady Jenewein Group. Vo vystúpení nazvanom Podnikateľské zmýšľanie-povinný predmet pre všetkých? sa venoval rozvoju inovatívneho a tvorivého podnikateľského zmýšľania ako schopnosti meniť myšlienky na skutky, zvládať nové i nečakané výzvy, prispôsobiť sa zmeneným podmienkam a zodpovedne sa správať k okoliu i spoločnosti.

  Program konferencie...
  Prezentácia I. Šulíka...
  Fotogaléria...
 • How to manage my headquarter?
  Poradenská spoločnosť Amrop Slovakia v spolupráci so slovensko-rakúskou, švajčiarsko-slovenskou, s holandskou a so švédskou obchodnou komorou v SR zorganizovala spoločné pracovné raňajky na tému How to manage my headquarter?. Podujatie určené pre pozvaných hostí na úrovni vlastníci, top manažéri a personálni manažéri sa uskutočnilo 25. marca 2014 v Bratislave. Hlavným hosťom bol Andreas Philippitsch, Partner & Head of Leadership Services z rakúskej spoločnosti Amrop Jenewein. Podnetom na diskusiu bola popri hlavnom vystúpení prezentácia osobných skúseností z pôsobenia na úrovni centrály i lokálnej pobočky, ktoré predstavili Pavol Varga, generálny riaditeľ spoločnosti Dell Austria & Slovakia, Peter Prónay, ex-CEO spoločnosti Atos IT Solutions and Services, Martin Saitz, Managing Director spoločnosti Hyundai Motor Slovakia a Igor Šulík, Managing Partner zo slovenského Amropu.

  Pozvánka...
  Prezentácia A. Philippitscha...
  Fotogaléria...
 • Coffee Time with Amrop
  Po viacerých úspešných kolách na rôzne témy poradenská spoločnosť Amrop Slovakia aj v roku 2014 pokračuje v organizovaní odborných diskusných stretnutí zo série Coffee Time with Amrop. Tentoraz pozvaní hostia-členovia správnych orgánov a vrcholového manažmentu, výkonní riaditelia, personálni manažéri a podnikatelia, pri šálke kvalitnej kávy dostali príležitosť zažiť koučing na vlastnej koži a diskutovať medzi sebou navzájom i s profesionálmi zo slovenského Amropu na tému Koučing s podtitulom Kouč nie je gauč. Výber témy úzko súvisí s posilnením služby Executive Coaching, kde Amrop ako jeden z mála na Slovensku pri koučovaní využíva najnovšie poznatky neurovedy a stavia na prevratných zisteniach o tom, ako ľudský mozog dokáže ovplyvniť výkonnosť manažérov a lídrov. Okrem tejto výhody Amrop vytvoril na slovenskom trhu jedinečný tím, ktorý tvorí deväť medzinárodne certifikovaných koučov. Štyria z nich-Eva Uhríková, Dalibor Bednařík, Boris Dobiš a Ján Dubnička, boli hosťami a ústrednými spíkrami dvoch úspešných stretnutí, na ktorých sme koučing interaktívne predstavili aj formou tzv. tichého koučingu a venovali sa aj tomu, čo koučing je a čo nie je, či sú manažéri na koučing pripravení, kedy koučing nefunguje či rozdielom medzi koučingom, mentorstvom a poradenstvom. Po Bratislave, kde sa podujatie uskutočnilo 11. februára v klubových priestoroch na Štefanovičovej ulici, sa ďalšie stretnutie uskutočnilo 12. marca v Košiciach. Jeho partnerom bola spoločnosť U. S. Steel. Oboma podujatiami Amrop podporuje aktivity Ligy proti rakovine. Vďaka tomuto partnerstvu sa s účastníkmi pre šálke kávy stretla aj jej výkonná riaditeľka Eva Kováčová.

  Pozvánka BA...
  Pozvánka KE...
  Fotogaléria...
  Katalóg koučov...
 • Artikel pod značkou PM
  Project Management Institute (PMI)-najväčšia svetová nezisková organizácia pre projektový manažment zastúpená vo viac ako 185 krajinách, realizuje viaceré aktivity aj na Slovensku. Poslaním odborného združenia PMI Slovakia je podpora a rozvoj projektového riadenia, ktoré patrí k jedným z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich odvetví s výrazným vplyvom na celú spoločnosť. Súčasťou pravidelných aktivít PMI sú pravidelné stretnutia projektových manažérov, osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Na stretnutí, ktoré sa pod názvom Artikel pod značkou PM uskutočnilo 20. februára 2014, ako hlavný hosť vystúpil Igor Šulík, Managing Partner slovenského Amropu. Spolu s Michalom Lukáčom, manažérom v Amrope, následnú podnetnú a živú diskusiu odštartoval prezentáciou na tému Aktuálna situácia na trhu projektových manažérov.

  Viac informácií...
  Prezentácia I. Šulíka...
 • HNClub: Budúcnosť rodinných firiem na Slovensku
  Aké sú špecifiká podnikania rodinných firiem? S akými problémami títo podnikatelia najčastejšie bojujú, kto by mal mať v biznise rozhodujúce slovo a v čom sú výhody a nevýhody rodinného podnikania? Týmto i mnohým ďalším otázkam týkajúcim sa témy Budúcnosť rodinných firiem na Slovensku sa 11. februára 2014 venovali hostia jedného z pravidelných stretnutí HNClubu. Keďže podľa viacerých prieskumov na Slovensku rodinné firmy zanikajú aj preto, že biznis nemá kto prebrať, jednou z tém bola aj otázka nástupníctva a výmeny generácií. K aktívnym účastníkom klubového podvečera bol aj Mario Fondati, partner zo slovenského Amropu, ktorý sa rodinným podnikom venuje v rámci pracovnej skupiny Family Business. Túto tému dlhodobo rozvíja aj v spolupráci s poradensko-analytickým inštitútom EPPP.

  Viac informácií...
  Anketa/videozáznam...
 • Výročná EMEA konferencia Amropu
  Rovnako ako vlani sa v termíne od 22. do 24. januára v nemeckom Tegernsee neďaleko Mníchova aj v roku 2014 stretla takmer stovka profesionálov z Amropu na výročnej EMEA konferencii. Stretnutie sa začalo hodnotením uplynulého obdobia a predstavením plánu spoločných aktivít na nadchádzajúce mesiace. Odpočet aktuálneho stavu plnenia strategického programu Amrop 2020 vyznel viac ako priaznivo-kontinuálny nárast príjmov Amropu v minulom roku potvrdil životaschopnosť vytýčeného strategického smerovania, ktoré určuje základné mantinely pre všetky členské spoločnosti. Chairman Amrop Executive Board Ulrich Dade informoval o náraste počtu i kvality členských spoločností fungujúcich pod spoločnou značkou Amrop a posilnení o nových partnerov v USA, Nemecku, Nórsku a ďalších strategických krajinách. V súlade s ambíciou zabezpečiť trvalý rast a neustále zlepšovanie bolo súčasťou programu zdieľanie najlepších praktík a skúseností, ktoré poslúžia ako inšpirácia pri realizovaní poradenských a ďalších aktivít pre ostatných členov v ich teritóriách. Okrem stretnutí v pracovných i sektorových skupinách Amrop ako poradenská organizácia s vedúcim postavením v oblasti líderstva opäť skvalitnil službu Leadership Assessment, pričom predstavenie jedinečných metód a postupov v unifikovanej podobe privítali všetci účastníci. Na výročnej EMEA konferencii sa za slovenský Amrop zúčastnil Managing Partner Igor Šulík a Senior Manager Ladislava Molnárová.