• Portréty osobností ako darček
  Rozumieme talentu, jedinečnosti i sile osobností. Toto konštatovanie je dlhodobo vlastné Jenewein Group i spoločnostiam v jej portfóliu a aj preto sme sa na sklonku roku osláv nášho 25. výročia odmenili spoluprácou s popredným fotografom Alanom Hyžom. Podporili sme vydanie jeho najnovšej knihy portrétov stovky významných predstaviteľov slovenskej kultúry a ich najmilších miest na Slovensku. S radosťou a vďakou sme ju ako vianočný darček venovali nielen stovkám čitateľov, ale aj sebe i našim partnerom.

  Obálka knihy...
  Poďakovanie...
  Výstava v Stredoeurópskom dome fotografie...
  Kniha 100 ľudí a ich miest v médiách... >>>
 • Vianočný večierok vo Viedni
  Kam inam ako do Viedne – mesta zrodu značky Jenewein, sme sa v roku osláv nášho 25. výročia mali vybrať na vianočný večierok? Po predchádzajúcich dvoch skvelých výletoch do Budapešti (2013) a Prahy (2014) sme si do tretice a do sýtosti vychutnali vianočnú atmosféru v ďalšej z európskych metropol. Vianočný výlet poradenských spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytického inštitútu EPPP sa uskutočnil v dňoch 14. a 15. decembra 2015. Opäť spoločná cesta vlakom, komfortné ubytovanie v hoteli Austria Trend Hotel beim Theresianum, vianočné trhy pri viedenskej radnici či pri soche Márie Terézie, gastronomický zážitok a pravá rakúska kuchyňa v reštaurácii Plachuttas Gasthaus zur Oper či zábava v štýlovom Cabaret Fledermaus pri hudbe spred štvrťstoročia boli určujúcimi bodmi bohatého a opäť pamätného programu. Dva dni v rakúskej metropole boli odmenou za celoročnú prácu i prostriedkom na stmelenie celého tímu pred vstupom do nového roka.

  Pozvánka...
  PF 2016...
 • Mikulášske posedenie
  Detí sa v Amrope v posledných rokoch urodilo ako maku, a tak na Štefanovičovu ulicu číslo 12 opäť zavítal Mikuláš. Keďže sa tu dlhšie neukázal, pozvali sme ho, aby sme spolu s ním oslávili jeho meniny. S anjelsky krásnym anjelom prišiel až na tretie zavolanie, čím sa zvýšilo napäté, no radostné očakávanie takmer dvadsiatky detí. Mikuláš sa detičiek čo-to povypytoval a vďaka rečníckej zdatnosti dosiahol, že niektorí malí odvážlivci pridali k naučenej pesničke či básničke aj žart či pár ďalších slov. Hoci bol Mikuláš oslávencom, pre všetkých mal pripravený sladký balíček. Keď spolu s anjelom odišiel za ďalšími povinnosťami, deti si spolu s rodičmi a príbuznými pozreli rozprávku a pochutnali na pripravenom občerstvení. December je v rámci roka osláv nášho 25. výročia nabitý aktivitami, avšak Mikulášske posedenie nás vďaka úprimnej detskej radosti správne naladilo na predvianočné obdobie.

  Pozvánka...
  Fotogaléria...
 • Tipy a triky pri hľadaní práce
  V rámci dobrovoľníckych aktivít sa poradenská spoločnosť Amrop stala partnerom organizácie Úsmev ako dar. S cieľom uľahčiť talentovaným študentom z detských domovov prechod do reálneho života prišla konzultantka Amropu Lucia Nacíková s iniciatívou, ktorej výsledkom je workshop Tipy a triky pri hľadaní práce. Jeho účastníkmi budú štyria vysokoškolskí študenti, ktorí vyrastajú v detskom domove. Konzultanti Amropu ich počas štyroch stretnutí prevedú štyrmi tematickými okruhmi: Všetko sa začína životopisom, Kde a ako si hľadať prácu?, Pozvali ma na pohovor – čo teraz? a Pohovor. Táto dlhodobá aktivita sa začala v decembri 2015 a Amrop sa do nej s chuťou pustil v súlade s ambíciou identifikovať mladé talenty a pomôcť im pri vstupe na trh práce.
 • Podpora zamestnávania mladých ľudí
  Piatok 13. novembra 2015 bol pre študentov Fakulty sociálnych a humanitných vied Trenčianskej univerzity príjemným dňom. V rámci projektu Podpora zamestnávania mladých ľudí Neziskovej organizácie EPIC s nimi Lucia Nacíková, konzultantka v poradenskej spoločnosti Amrop, absolvovala Simulátor pracovných pohovorov – špeciálne vytvorený tréning zameraný na úspešné zvládnutie pohovoru a získanie zamestnania. Na úvodné stretnutie sme nadviazali hneď 1. decembra 2015 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde sa študentom venoval manažér v Amrope Michal Lukáč. Cieľom tejto dobrovoľníckej aktivity Amropu je zvýšiť pripravenosť mladých ľudí reagovať na aktuálne požiadavky potenciálnych zamestnávateľov.

  Fotografia TN...
  Fotografia TN 1...
  Fotografia TN 2...
 • J. I. Leyún – globálny CEO Amropu v Bratislave
  Na pozvanie slovenského Amropu navštívil Bratislavu José Ignacio Leyún, globálny CEO Amropu – geograficky najrozšírenejšej siete Executive Search spoločností na svete. Bolo pre nás cťou a potešením, že tento vyhľadávaný profesionál, ktorý osobne radí mnohým CEO a členom správnych orgánov medzinárodných spoločností v otázkach líderstva, prijal naše pozvanie. V prvý večer dvojdňového pobytu (24. a 25. novembra 2015) obohatil program ďalšieho z radu našich výročných podujatí – tradičného stretnutia Meet the new Chiefs, na ktorom sa prostredníctvom dialógu s moderátorom TA 3 Petrom Bielikom predstavil domácej CEO komunite. Ich rozhovor bol zameraný na lídrov budúcnosti a na to, vďaka čomu dokážu svoje firmy viesť už dnes tak, aby hravo uspeli vo svete s mnohými premennými. Dopoludnie druhého dňa program návštevy vyplnili stretnutia s médiami – José Ignacio Leyún bol hosťom relácie Téma dňa v TA 3 a poskytol exkluzívne interview mesačníku Forbes, ktoré s ním viedol šéfredaktor Juraj Porubský. Pred odchodom okrem krátkej prehliadky Starého Mesta vrátane vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí absolvoval obed s tímom slovenského Amropu a niekoľko interných rokovaní.

  Pozvánka...
  Fotogaléria...
  Téma dňa na TA3 s J. I. Leyúnom...
  Exkluzívne interview J. I. Leyúna pre Forbes...
  Rozhovor s J. I. Leyúnom pre Career and Employment Guide...
  Blahoželanie J. I. Leyúna k 25. výročiu...
 • 25 rokov podnikania
  Jenewein Group spolu s poradenskými spoločnosťami Amrop a Fipra v jej portfóliu počas uplynulých 25 rokov svojho pôsobenia výrazne prispela k formovaniu trhu personálneho, resp. manažérskeho poradenstva a rozvoju jednotlivých disciplín manažmentu a líderstva na Slovensku. Aj z tohto dôvodu máme obrovskú radosť z toho, že sme iniciovali a aktívne podporili vydanie špeciálnej prílohy týždenníka Trend s názvom 25 rokov podnikania, ktorá predstavuje 27 osobností – predstaviteľov silnej generácie slovenských manažérov a ich úspešné príbehy. Táto vzorka bola zostavená tak, aby čo najširšie z rôznych strán a uhlov obsiahla obdobie, ktoré bolo pre Slovensko nielen mimoriadne dôležité, ale aj zaujímavé.

  Úvodný príhovor M. Krekáča...
  Editoriál šéfredaktora O. Brunovského...
  Čo trápi slovenských manažérov – anketa...
 • Svätomartinská hus v Slovenskom Grobe
  Sviatok sv. Martina je na Slovensku spojený nielen s ľudovou pranostikou o príchode sv. Martina na bielom koni, ale aj s dobre vykŕmenou a do zlatista upečenou tzv. martinskou husou. Keďže túto jeseň 11. novembra o prvom snehu nemohlo byť ani reči (teplomer sa vyšplhal na príjemných 18 ºC), pozornosť sme upriamili na druhý zo svätomartinských zvykov. Všetci zamestnanci Jenewein Group sa s radosťou vrátili k týmto stáročným slovenským tradíciám – na pozvanie chairmana Martina Krekáča sme strávili spoločné chvíle na hostine v Pivnici U Zlatej Husi v Slovenskom Grobe. Veríme, že sme týmto položili základy každoročných firemných hodov pri husacine, lokšiach, kapuste a kvalitnom červenom víne.
 • ...takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní
  Po mimoriadne priaznivej odozve od hostí júnového stretnutia sa Family Business Practice slovenského Amropu spolu s RSM TACOMA Family Office v piatok 6. novembra 2015 presunula na východ Slovenska. V Hoteli Slamený Dom*** v Malej Ide zorganizovala odborný seminár s rovnako zaujímavým názvom ...takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori opäť vytvorili optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. V rámci odborného programu sa prednášajúci venovali ochrane rodinného majetku, rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu a správe rodinného holdingu. Mario Fondati, partner Amropu hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahu medzi majiteľom a externým manažérom, kouč Vladimír Homoľa o odchode majiteľa do roly poradcu a stratéga, prípadne hľadaní nových príležitostí mimo firmy. Na stretnutí sa zúčastnil aj Martin Krekáč, chairman a majiteľ Jenewein Group, ktorý sa zapojil do voľnej diskusie a následných rozhovorov. Účastníci ocenili aktuálnosť tém, a tak vo viacerých prípadoch budú pokračovať v diskusii o konkrétnych individuálnych riešeniach. Úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a príjemné prostredie.

  Pozvánka...
  Fotografia...
  Fotografia 1...
 • Jesenný Coffee Time with Amrop
  Po jarnom kole na tému Dynamika talentu poradenská spoločnosť Amrop Slovakia zorganizovala ďalšie z radu odborných diskusných stretnutí zo série Coffee Time with Amrop. V rámci hlavnej témy Ako sa hrať a vyhrať o tretinu väčší výkon si pozvaní hostia – predovšetkým personálni manažéri, pri šálke kvalitnej kávy tentoraz vypočuli Rastislava Madunického. Spolu s odborníkmi z Amropu predstavil manuál efektívneho lídra obsahujúci najlepšie fungujúce a najosvedčenejšie manažérske štýly pozitívne vplývajúce na motiváciu jednotlivcov i tímu, vzťahy a organizačnú klímu, celkový výkon a spokojnosť v práci. Stretnutie, ktoré je súčasťou celoročných osláv 25. výročia personálneho poradenstva na Slovensku, uzavrela diskusia o najnovších trendoch v motivácii tímov a zvyšovaní výkonu. Partnerom podujatia bola Au Café, pokračovateľka kaviarenskej tradície, ktorá sa na bratislavskom dunajskom nábreží začala v roku 1827.

  Pozvánka...
  Fotogaléria...
 • CEE stretnutie Amropu na gréckom ostrove Mykonos
  Z turistického strediska La Clusaz vo Francúzsku a zo zámku Zbiroh v Českej republike sa tradičné stretnutie zástupcov Executive Search spoločností zo CEE regiónu pôsobiacich na trhu pod spoločnou značkou Amrop už vlani prenieslo do mesta Mykonos na rovnomennom gréckom ostrove. V poradí deviaty ročník podujatia sa uskutočnil v dňoch 18. až 21. septembra 2015. Program bol ako zvyčajne rozdelený na pracovnú a teambuildingovú časť. V rámci odbornej časti sa účastníci v štyroch pracovných skupinách venovali téme Customer Relationship Management (CRM) a jej ďalšiemu rozvíjaniu v rámci pôsobenia Amropu na trhu strednej a východnej Európy. Počas formálnych i neformálnych rozhovorov sa hovorilo aj o prehlbovaní spolupráce partnerských kancelárií, upevňovaní siete kontaktov, výmene skúseností a zdokonaľovaní praktík smerujúcich k poskytovaniu čo najkvalitnejších služieb (Quality & Standards, Amrop´s Unique Value Proposition Project). V rámci spoločenskej časti sa účastníci mohli venovať rôznym športovo-relaxačným aktivitám (plážový volejbal, vodné skútre, plavba loďou, atď.) a po večeroch vychutnať hudbu rôznych žánrov počas spoločnej večere na lodi alebo na BBQ párty. Za slovenský Amrop sa na stretnutí zúčastnil Mario Fondati, Katarína Mokráňová a Liana Abaffyová.
 • Amrop Slovakia vyhodnotená ako Prosperujúci podnik
  Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo spoločnosť Amrop Slovakia, ktorá je súčasťou Jenewein Group, za ekonomické výsledky v roku 2014 ako „prosperujúci podnik“. Na základe hodnotenia predikčnej metódy finančnej analýzy – modelu zameraného na finančnú stabilitu podnikov podnikajúcich na území Slovenska, slovenský Amrop v hodnotiacom informačnom systéme získal Pečať prosperity. Skutočnosť, že za rok 2014 pečať prosperity z 682 020 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky získalo len 1,98 percent podnikov, je potvrdením výnimočnej kvality spoločnosti Amrop a jej prestížneho postavenia medzi spoločnosťami podnikajúcimi na slovenskom trhu.

  Certifikát NIS SR pre Amrop Slovakia...
 • Firmy deťom. ĎAKUJEME!
  V nedeľu 6. septembra 2015 sme opäť bežali deťom na pomoc. Slovenský Amrop totiž prostredníctvom tradičnej iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME! pre Linku detskej istoty, n. o., aktívne podporuje jedno z jej nosných podujatí – beh 21 km pre deti. Už po šiesty raz sme počas celého leta aktívne oslovovali partnerov, klientov a širokú verejnosť, aby sme ich spojili pre dobrú vec. Okrem skvelého pocitu z vydareného podujatia a predovšetkým z podpory Linky detskej istoty sme pyšní aj na naše víťazstvá: členovia tímu Amropu získali dve prvé miesta v behu na 7 km – v kategórii muži i juniori, dve prvenstvá máme aj v behu na 3 km (ženy i juniori). V súťaži tímov, ktorej víťazovi Amrop venoval bohatý darčekový kôš, sme obsadili druhé miesto, pričom náš tím bol najpočetnejší. Cieľ (stanovený v roku osláv nášho 25. výročia – spolu zabehnúť 125 km) sme prekonali – spolu sme zabehli 146 km. Okrem toho sme sa dobrovoľníckymi aktivitami zapojili aj do organizácie podujatia. Beh 21 km pre deti má totiž športový, spoločensko-rodinný, no najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov budú priamo použité na činnosť Linky detskej istoty.

  Pozvánka...
  Videopozvánka...
  Amrop iniciatíva...
  Bežecké propozície...
  Partneri...
  Viac informácií a výsledky...
  Fotogaléria...
 • Jenewein – Amrop – Fipra – EPPP na YouTube
  Vlastný spoločný kanál na stránke YouTube.sk majú od začiatku tohto leta aj poradenské spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytický inštitút EPPP. V čase spustenia obsahoval niekoľko videí z dávnej i menej dávnej histórie – okrem krátkeho reklamného spotu napríklad aj výber z rozhovorov mimoriadne úspešnej februárovej série stretnutí organizovaných pod hlavičkou Coffee Time with Amrop či reláciu Portrét, v ktorej sa na TA3 predstavil Martin Krekáč, chairman a majiteľ Jenewein Group. Postupne budú pribúdať ďalšie videá, najbližšie na zverejnenie pripravujeme tri krátke rozhovory pripravené v rámci novej spolupráce s projektom čoRobím.sk. Okrem návratu k májovej HR pohode v nich Mario Fondati, partner Amropu, a Liana Abaffyová, konzultantka, predstavia svoje povolanie – portál čoRobím.sk je totiž on-line knižnicou povolaní – partnerom pri poskytovaní informácií o budúcej kariére a prvým miestom, na ktoré sa rodičia a mladí ľudia obrátia, keď sa začnú zaujímať o budúce povolanie.

  Pozrite si naše videá...
 • Svetová konferencia The Amrop Group
  Výročná svetová konferencia The Amrop Group tradične spojená s valným zhromaždením Amrop Partnership sa tento rok uskutočnila v dňoch 20. až 22. júna 2015 vo Viedni. Hlavné body programu rešpektovaného fóra zameraného na upevnenie spolupráce a výmenu najlepších praktík globálnej siete líderských Executive Search spoločností z celého sveta podobne ako v predchádzajúcich rokoch tvorili témy ako dlhodobá stratégia rastu siete Amrop, zhodnotenie uplynulého roka a schválenie finančného plánu na nadchádzajúce obdobie. Valné zhromaždenie zvolilo Josého Ignacia Leyúna za globálneho CEO a chairmana Správnej rady, ktorej nové zloženie tak ako dosiaľ korešponduje s globálnym rozmerom skupiny a so schopnosťou sofistikovane pristupovať k rozličným potrebám klientov. Účastníci tiež privítali nových členov skupiny – spoločnosti z Veľkej Británie, Austrálie a Kene. Počas odborného programu konferencie, na ktorej sa zúčastnilo vyše sto partnerov, sa pozornosť o. i. venovala aj rozvoju poradenských riešení z oblasti Board Services. V tejto súvislosti sa diskutovalo aj o vlastných pravidlách správy v rámci Amrop Partnership. Za slovenský Amrop sa na konferencii zúčastnil Igor Šulík, Mario Fondati a Katarína Mokráňová, pričom do práce jednotlivých regionálnych i sektorových pracovných skupín sa zapojili aj ďalší lokálni lídri – manažéri a konzultanti zastrešujúci jednotlivé oblasti v rámci jedinečnej 3D špecializácie.

  Tlačová informácia/Nový globálny CEO...
  Noví členovia Správnej rady...
  Fotogaléria...
 • ...takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní
  Family Business Practice slovenského Amropu spolu so spoločnosťou RSM TACOMA Family Office v piatok 5. 6. 2015 zorganizovala odborný seminár so zaujímavým názvom ...takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. Obaja organizátori v exkluzívnom prostredí Hotela Amade Chateau**** vo Vrakúni vytvorili optimálne podmienky na výmenu odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov (v mnohých prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré v rámci Slovenska dosiahli pozoruhodný úspech. V rámci odborného programu sa prednášajúci venovali napríklad ochrane rodinného majetku, rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu a správe rodinného holdingu. Mario Fondati, partner Amropu hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahu medzi majiteľom a externým manažérom, kouč Boris Dobiš o odchode majiteľa do roly poradcu a stratéga. Hlavný program pokračoval voľnou diskusiou a stretnutiami v dôvernej atmosfére, pričom úspech podujatia a spokojnosť hostí pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a možnosti na relax a oddych.

  Pozvánka...
  Program...
  Obsah podujatia v skratke...
 • Meet the new chiefs
  Inšpiratívne príbehy dvoch vrcholových manažérov prepojené s dvoma finančnými inštitúciami aktívne pôsobiacimi na Slovensku i v Rakúsku slovenský Amrop predstavil na stretnutí Meet the new chiefs. Podujatie, ktoré pripravil v spolupráci so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou (SROK), sa uskutočnilo 3. júna 2015 v Slovenskom inštitúte vo Viedni. Amrop v roku osláv 25. výročia pôsobenia na slovenskom trhu, na ktorý vstúpil v roku 1990 ako pôvodom rakúska spoločnosť Jenewein & Partners, pozvaným hosťom z radov vlastníkov, členov správnych orgánov, top manažérov, personálnych manažérov a finančných riaditeľov a členom SROK umožnil zoznámiť sa s novými šéfmi významných spoločností pôsobiacich v oblasti Financial Services – Reginou Ovesny-Straka, generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva poisťovne Kooperativa, a Michalom Lidayom, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Tatra banky. Sme hrdí, že prijali naše pozvanie a že obohatili program ďalšieho z radu našich výročných stretnutí. Je nám cťou, že sme mohli privítať aj mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Helfrieda Carla a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúskej republike Juraja Macháča. Stretnutie otvorila Alena Heribanová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni, moderátorom rozhovoru hlavných hostí bol Juraj Porubský, šéfredaktor časopisu Forbes na Slovensku.

  Pozvánka...
  Fotogaléria...
  Obsah podujatia v skratke...
 • HR pohoda
  Poradenská spoločnosť Amrop Slovakia ako ďalšie podujatie v rámci celoročných osláv 25. výročia zorganizovala májovú slávnosť HR pohoda. Prvý ročník tejto príjemnej spoločenskej akcie sa uskutočnil 27. mája 2015 v reštaurácii Pohoda v bratislavskom Horskom parku. Pozvanie Amropu smerovalo ku všetkým manažérom, špecialistom i odborným pracovníkom, ktorí sa profesijne pohybujú vo svete HR oddelení. Podujatie bolo skvelou príležitosťou zabaviť sa s priateľmi a kolegami z HR branže, porozprávať a spoznať nových ľudí bez odborných tém, prezentácií, partnerov a produktov. Túto príležitosť využila takmer stovka pozvaných hostí a nikto z nich určite neoľutoval – do tanca i na počúvanie hrali výborní hudobní hostia – Sima Martausová a Barbara Weiss. Pripravená bola ochutnávka vín z rodinného vinárstva Vínko Klimko z Modry, tombola a výborné slané i sladké pohostenie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

  Pozvánka...
  Viac informácií a fotogaléria...
  Videozáznam...
 • Jenewein na Volkswagen Slovakia Run & Fun
  Náš bežecký tím úspešne pokračuje v športových aktivitách a po vyše mesiaci od ostatnej súťaže sa pod hlavičkou 25. výročia Jenewein Group, vrátane spoločností Amrop, Fipra a EPPP, zúčastnil na podujatí Volkswagen Slovakia Run & Fun. V poradí štvrtý ročník najväčších štafetových pretekov dospelých a detí sa uskutočnil 16. mája 2015, štartovalo sa z Hlavného námestia v Bratislave. Z viacerých disciplín si náš tím (bežiaci vo výročných firemných tričkách) vybral Kráľovskú štafetu (3 x 8 km) a z vyše 214 prihlásených družstiev obsadil skvelú 33. priečku.

  Viac informácií a výsledky...
  Fotogaléria...
 • Jenewein Anniversary Party
  Vrcholom aprílového menu našich celoročných osláv bola nepochybne tanečná večerná Jenewein Anniversary Party, ktorá sa uskutočnila 28. apríla 2015 v klube Loft! na Továrenskej ulici v Bratislave. Na neformálnom stretnutí s priateľmi a so známymi, ktorí rástli so značkami Jenewein – Amrop – Fipra – EPPP a sú súčasťou nášho úspešného príbehu, sme oslávili 25. výročie pri miešaných nápojoch a skvelej hudbe Replay Band. Párty bola skvelá a všetci sa už teraz tešíme na najbližšie podujatia pod značkou Jenewein Alumni.

  Viac informácií...
 • Opäť sme podporili koncert Chyťme sa za ruky
  Poradenská spoločnosť Jenewein Group rovnako ako po minulé roky finančne podporila v poradí šiesty ročník benefičného podujatia Chyťme sa za ruky. Uskutočnilo sa 26. apríla 2015 v Dome kultúry v Galante pre približne 530 mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27 ústavov a zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím zo západného Slovenska. Ako povedal zástupca organizátora Milan Štefánik, tieto deti nemajú možnosť počas roka sa zúčastniť na hudobných koncertoch a podujatiach, preto občianske združenie nesúce jeho meno každý rok organizuje benefičný koncert, na ktorom aj deti samé aktívne vystúpia so svojím programom. Na koncerte bez nároku na honorár vystúpili viacerí speváci a skupiny vrátane hostí zo zahraničia – The Great Malarkey (Veľká Británia), Debadembra (Mali/Burkina Faso), Kristína a No Name (SR). Moderátorom bol Marián Čekovský. Pripravené boli aj lekcie latinskoamerických tancov, maľovanie na tvár i horúcim voskom na papier, prútikárstvo či tradičná lukostreľba. Cieľom podujatia bolo podporiť integráciu mentálne postihnutých do spoločnosti a my máme aj tento raz radosť, že sme tomu trochu pomohli.

  Viac informácií...
 • 15. ročník fóra HR manažérov a špecialistov
  HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov organizovalo v rámci 15. ročníka fóra HR manažérov a špecialistov konferenciu Praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov, ktorej hlavnou témou bolo – Odmeňovanie, motivácia a riadenie výkonu – „Koľko a čo za to?“ alebo „Čo a za koľko“?. Uskutočnila sa 23. a 24. apríla 2015 v Demänovskej Doline, pričom Amrop Slovakia ako člena združenia na podujatí zastupoval Mario Fondati, partner, a Katarína Mokráňová, konzultantka. Dvojdňový maratón zaujímavých tém a vystúpení skúsených spíkrov účastníci konferencie z Amropu využili nielen na získanie nových informácií a inšpirácií, ale aj na nadväzovanie kontaktov a upevňovanie vzťahov so zástupcami ostatných členských spoločností združenia HRcomm. Súčasťou spoločenského večera v prvý deň konferencie bol aj bowlingový turnaj, v ktorom sa hráči z Amropu stali výraznou posilou víťazného tímu.

  Viac informácií...
 • Jenewein na Národnom behu Devín – Bratislava
  V roku osláv 25. výročia sme posilnili aj náš firemný bežecký tím a pod hlavičkou Jenewein Group sme sa zúčastnili na Národnom behu Devín – Bratislava, ktorého 68. ročník sa uskutočnil 12. apríla 2015. Na štart trate A s dĺžkou 11 625 metrov sa vo výročných firemných tričkách postavilo šesť bežcov a niekoľko povzbudzujúcich fanúšikov popri trati z radov súčasných i bývalých zamestnancov a externých spolupracovníkov značiek Jenewein – Amrop – Fipra – EPPP.

  Fotografia...
  Fotografia 1...
  Výsledky...
 • Axis 2015 – spájanie investorov so startupmi
  Marek Hradílek, manažér pre Investment Advisory v Jenewein Group, sa 18. a 19. marca 2015 zúčastnil na medzinárodnej konferencii Axis 2015 v izraelskom Tel Avive. Aj vďaka aktívnemu pôsobeniu na prestížnom svetovom fóre poradenská spoločnosť Jenewein Group prináša na Slovensko najlepšie praktiky, aby v rámci služby Investment Advisory rozširovala a efektívne podporovala spájanie globálnych investorov s najúspešnejšími lokálnymi startupmi. Príležitosť spoznať najlepšie izraelské startupy, nahliadnuť do izraelského systému, jedného z najúspešnejších na svete, a zdieľať investičné nápady zvyšuje schopnosť nášho tímu sprevádzať klientov pri rozvíjaní stratégie investičných rozhodnutí od nápadu cez realizáciu až po zabezpečenie ľudského kapitálu.

  Viac informácií...
 • Coffee time with Amrop súčasťou osláv 25. výročia
  Od decembra 2011 poradenská spoločnosť Amrop Slovakia organizuje odborné diskusné stretnutia Coffee time with Amrop, na ktorých sa stretávajú pozvaní hostia – členovia správnych orgánov a vrcholového manažmentu, výkonní riaditelia, personálni manažéri či podnikatelia, aby pri šálke kávy diskutovali medzi sebou navzájom i s partnermi zo slovenského Amropu. Prvá séria tohtoročných stretnutí sa uskutočnila 17. februára 2015 v Bratislave, o deň neskôr v Košiciach a 24. februára 2015 v Žiline. Témou bola Dynamika talentu, korešpondujúca s novým programom v neustále inovovanom portfóliu Amropu, hlavnými hosťami Vladimír Vůjtek, hokejový tréner, Martin Kohút, manažér a podnikateľ, a Richard Rybníček, manažér a komunálny politik. Podujatiami sprevádzala a diskusie viedla Andrea Vadkerti, ktorá je ambasádorkou celoročných osláv 25. výročia personálneho poradenstva na Slovensku a úspešného pôsobenia Jenewein Group a jej špecializovaných spoločností Amrop a Fipra na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Partnerom februárovej série stretnutí Coffee Time with Amrop bola spoločnosť Panta Rhei, prevádzkovateľ siete kaviarní Café Dias.

  Pozvánka...
  Logo Coffee Time with Amrop...
  Dynamika talentu – viac informácií...
  Fotogaléria BA...
  Videozáznam rozhovoru s V. Vůjtkom...
  Fotogaléria KE...
  Videozáznam rozhovoru s M. Kohútom...
  Fotogaléria ZA...
 • Podnikateľka Slovenska 2014
  Martin Krekáč, chairman a vedúci partner Jenewein Group, sa ako člen Dozornej rady Platformy žien Slovenska stal členom výberovej komisie pre súťaž Podnikateľka Slovenska 2014. Cieľom projektu, ktorý založila v roku 1999 Slovak Business Agency, je oceniť ženy, ktoré dosahujú výnimočné výsledky v podnikaní a dokážu sa presadiť na trhu. Zámerom tiež je spropagovať najúspešnejšie ženy a motivovať ostatné ženy, aby začali podnikať a aby sa nebáli rozvíjať vlastné podnikateľské aktivity. Úlohou členov výberovej komisie bolo posúdiť prihlásené súťažiace podľa spoločne zadefinovaných hodnotiacich kritérií, osobne sa s nimi stretnúť a hlasovať pri záverečnom hodnotení. Martin Krekáč počas slávnostného večera spolu s ďalšími VIP hosťami odovzdal ceny víťazkám v niektorej z troch súťažných kategórií: Vynikajúca podnikateľka, Začínajúca podnikateľka a Úspešná živnostníčka.

  Výsledky súťaže Podnikateľka Slovenska 2014...
 • Výročná EMEA konferencia Amropu
  Tradičná výročná EMEA konferencia The Amrop Group sa uskutočnila v termíne od 21. do 23. januára 2015 v nemeckom Tegernsee neďaleko Mníchova. Viac ako stovka delegátov z celého regiónu sa okrem pravidelných hodnotení uplynulého obdobia a plánov na najbližšie mesiace zaoberala najmä témami posilňovania konceptu Trusted Advisor. V súlade s ambíciou zabezpečiť trvalý rast a neustále zlepšovanie sa účastníci venovali aj diskusiám o rozvoji služieb v oblasti Leadership Assessment, práci s globálnou štúdiou Welcome to the Flight Deck či posilňovaní zastúpení Amropu na jednotlivých trhoch. Viacero ďalších konkrétnych zadaní priniesli aj stretnutia v pracovných i sektorových skupinách. Účastníci sa dohodli, že mnohé z diskusií budú pokračovať v júni na globálnej konferencii, ktorá sa tento rok uskutoční vo Viedni. Na výročnej EMEA konferencii sa za slovenský Amrop zúčastnil Managing Partner Igor Šulík.
 • Jenewein Group získala Pečať spoľahlivosti
  Spoločnosť Jenewein Group, ktorej súčasťou je aj spoločnosť Amrop Slovakia, bola za rok 2014 Národným informačným strediskom Slovenskej republiky vyhodnotená ako „spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“. Na základe tohto hodnotenia Jenewein Group v hodnotiacom informačnom systéme získala Pečať spoľahlivosti. Hodnotenie stopercentne spoľahlivý partner je potvrdením o vysokej spokojnosti obstarávateľov a poukazuje na serióznosť a odbornosť v prístupe a postupe pri realizácii všetkých projektov, do ktorých sa Jenewein Group zapojila. Skutočnosť, že v roku 2014 pečať spoľahlivosti zo 14 724 dodávateľov verejných obstarávaní získalo necelých 10 percent hodnotených podnikov, je potvrdením vysokej kvality Jenewein Group a jej prestížneho postavenia medzi spoločnosťami podnikajúcimi na slovenskom trhu.

  Certifikát NIS SR pre Jenewein Group...