• Advent Get-Together
  Tohoročný adventný čas sme v poradenskej skupine Jenewein Group poňali v úplne inom duchu ako posledné roky. Zostali sme doma – na našom dvore na Štefanovičovej ulici, kde sme v stredu 5. decembra 2018 od predpoludnia do neskorého večera vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. S horúcimi nápojmi a chutnými tradičnými jedlami, avšak najmä s kolegami, priateľmi a mnohými hosťami, ktorí sa u nás zastavili. Dobrá nálada, milí ľudia a obohacujúce rozhovory v kombinácii s vďakou za to, čo sme v roku 2018 dosiahli – také bolo naše koncoročné podujatie Advent Get-Together.

  Pozvánka...
  Fotografia 1...
  Fotografia 2...
  Fotografia 3...
  Fotografia 4...
  PF 2019...
 • Svätomartinská hus v Slovenskom Grobe
  Rok sa stretol s rokom a my – hoci v plnom pracovnom tempe – sme sa opäť na chvíľu zastavili a venovali jedno piatkové popoludnie tradíciám, ktoré jednoducho máme radi. Tentoraz 16. novembra 2018 sme sa všetci zišli na hostine v nám dobre známej Pivnici U Zlatej Husi v Slovenskom Grobe. Oslávili sme Martina, toho, ktorého sme očakávali na bielom koni, i toho, ktorý stojí na čele Jenewein Group :). Ďakujeme za pozvanie do skutočného kráľovstva husaciny – pozdravila nás osobne aj pani Jajcayová, ktorej rodina si recept na pečenú husacinu odovzdáva už štvrtú generáciu. Martinovi Krekáčovi ešte raz patrí naša vďaka za príjemné chvíle strávené pri svätomartinskej husacine.

  Pozvánka...
  Fotografia 1...
  Fotografia 2...
  Fotografia 3...
 • Trend: Udržme domáce firmy v rukách slovenských rodín
  Keďže Amrop už takmer tridsať rokov žije príbehmi rodinných firiem, intenzívne sa v rámci poradenského portfólia venuje podpore slovenských rodinných podnikov a zlepšovaniu priestoru a podmienok na ich podnikanie a rozvoj. Aj preto sa opäť stal partnerom ďalšieho z radu podujatí organizovaných pod hlavičkou TREND Fórum. Uskutočnilo sa 30. novembra 2018 vo Zvolene a pod názvom Udržme domáce firmy v rukách slovenských rodín sa nosnou časťou programu stali dve hlavné témy: Istoty hľadania nových lídrov rodinných podnikov a Ako udržať firmu v rukách rodiny v dobrej kondícii naozaj dlhodobo.

  Leták...
  Viac informácií...
 • Strategic Talent Acquisition s HRcomm
  Amrop spolu s Východoslovenským regionálnym klubom HRcomm – Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov zorganizoval podujatie s názvom Strategic Talent Acquisition alebo Ako získať správnych ľudí na pozície budúcnosti?. Uskutočnilo sa 28. novembra 2018 na pôde spoločnosti Východoslovenská energetika Holding v Košiciach. Hlavnou hostiteľkou bola Markéta Hritz, vedúca Východoslovenského regionálneho klubu HRcomm a zároveň Human Resources v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding/innogy SEE. Súčasťou programu bolo vystúpenie Maria Fondatiho, Managing Client Partnera v Amrope a panelová diskusia na tému Strategický prístup k získavaniu talentov alebo Ľudí treba poznať skôr, ako ich potrebujeme získať, v ktorej sa okrem Markéty Hritz predstavili: Alena Ronďošová, Head of HR Business Partners, Recruitment and Resource Management, T-Systems Slovakia, Marek Antal, Managing Director & VP SK, GlobalLogic a Norbert Brath, CEO, SPINEA. Moderátorkou diskusie bola Ladislava Molnárová, Talent Acquisition Partner v Amrope.

  Viac informácií...
  Pozvánka...
  Fotogaléria...
 • Amrop Slovakia vyhodnotená ako bonitný podnik
  Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a Slovenská informačná a marketingová spoločnosť vyhodnotili spoločnosť Amrop Slovakia, ktorá je súčasťou Jenewein Group, za ekonomické výsledky v roku 2017 ako „bonitný podnik“. Na základe hodnotenia predikčnej metódy finančnej analýzy – modelu zameraného na bonitu podnikov podnikajúcich na území Slovenska, slovenský Amrop v hodnotiacom a informačnom systéme získal Pečať bonity. Skutočnosť, že za rok 2017 pečať bonity zo 780 633 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky získalo len 2,42 percenta podnikov, je potvrdením výnimočnej kvality spoločnosti Amrop a jej prestížneho postavenia medzi spoločnosťami podnikajúcimi na slovenskom trhu.

  Certifikát NIS SR pre Amrop Slovakia...
 • Trend: Amrop opäť odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
  S ambíciou pomôcť slovenským rodinným podnikom a zlepšiť priestor a podmienky na ich podnikanie a rozvoj Amrop dlhodobo podporuje a rozvíja tému Rodinné podnikanie. Je známe, že poradenstvu určenému lokálnym a rodinným firmám sa Amrop ako súčasť Jenewein Group venuje od svojho vzniku v roku 1990 po vzore Rakúska, kde má značka Jenewein svoje korene. Dlhoročné skúsenosti nášho expertného tímu sme uplatnili viackrát ako partneri rôznych podujatí, seminárov či štúdií. Už takmer pravidelne sme odborným partnerom seriálu týždenníka Trend Rodinné firmy, v ktorom sa redakcia vždy v desiatich vydaniach venuje príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a súvisiacim aktuálnym otázkam. Garantom rodinného podnikania v Amrope je Mario Fondati, Managing Client Partner, ktorého Trend cituje aj v úvodnom článku ďalšej série seriálu spustenej koncom augusta tohto roka. Záverečný diel seriálu dopĺňa autorský článok, v ktorom Mario komentuje Päť faktov o nových lídroch v rodinných podnikoch.

  Päť faktov o nových lídroch v rodinných podnikoch (komentuje M. Fondati)...
  Trend 43/2018 (10. časť)...
  Trend 42/2018 (9. časť)...
  Trend 41/2018 (8. časť)...
  Trend 40/2018 (7. časť)...
  Trend 39/2018 (6. časť)...
  Trend 38/2018 (5. časť)...
  Trend 37/2018 (4. časť)...
  Trend 36/2018 (3. časť)...
  Trend 35/2018 (2. časť)...
  Ako zachrániť rodinné firmy...
  Trend 34/2018 (1. časť)...
 • Amrop a CapaCV partnerom Beánie ekonómov
  Beánie sú dôležitou súčasťou každej cesty za vysokoškolským titulom. A inak tomu nie je ani u bratislavských ekonómov. Unikátne spojenie fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave oprávňuje predpokladať, že je najväčšou beániou na Slovensku vôbec. Pre študentov, absolventov a priaznivcov Obchodnej fakulty, Národohospodárskej fakulty, Fakulty medzinárodných vzťahov, Fakulty podnikového manažmentu a Fakulty aplikovaných jazykov bol aj tento rok pripravený večer plný zábavy. V utorok 16. októbra 2018 sa bratislavská Refinery Gallery premenila na koncertnú sálu, v ktorej vystúpil aj Ego, Horkýže Slíže, DJ EKG, FS Ekonóm či The Carmines. Amrop sa stal partnerom podujatia, pričom našu radosť z tohto spojenia umocňuje skutočnosť, že v čase, keď Amrop začal svoje pôsobenie na Slovensku, väčšina účastníkov tohtoročnej Beánie ekonómov ešte nebola na svete. O to viac vieme mladým talentom a lídrom povedať. :)

  Plagát...
  Video...
 • Téma tohtoročného stretnutia Amrop CEE: People & Staffing
  Tradičné Amrop CEE stretnutie sa tento rok z francúzskeho La Clusaz prenieslo do krásneho horského prostredia Julských Álp pri jazere Bohinj v Slovinsku. Zástupcovia Amrop Executive Search spoločností zo strednej a z východnej Európy sa stretli v dňoch 14. až 17. septembra 2018 už po dvanásty raz, pričom slovenskú kanceláriu zastupoval Mario Fondati a Michal Lukáč. Ústrednou témou bolo motto People & Staffing. Jadro odbornej časti programu tvorili workshopy v pracovných skupinách zamerané na výmenu najlepších praktík a skúseností pri vyhľadávaní, výbere a uvádzaní talentov a lídrov do firiem, pričom dôraz sa kládol na digitálny rozmer a využitie moderných technológií v týchto procesoch. V rámci spoločensko-oddychovej časti sa účastníci zapojili do množstva outdoorových aktivít, ktoré ponúka jazero Bohinj spolu so susedným jazerom Bled. Prínosom bol nepochybne aj čas spoločných večerí a večerov strávených v príjemnom Bohinj Eco Hotel ci Royal Bled Golf Club s výhľadom na alpské končiare.

  Fotogaléria...
 • Firmy deťom. Ďakujeme! alebo Nebehajte len tak
  V nedeľu 9. septembra 2018 sme opäť bežali deťom na pomoc. Slovenský Amrop opäť aktívne podporil jedno z nosných podujatí Linky detskej istoty, n. o. – beh 21 km pre deti. Už po deviaty raz sme počas celého leta cielene oslovovali našich partnerov, klientov a širokú verejnosť, aby sme ich pod logom Firmy deťom. ĎAKUJEME! nadchli a spojili pre dobrú vec. Okrem toho sme sa dobrovoľníckymi aktivitami zapojili do prípravy a organizácie podujatia. Beh 21 km pre deti má totiž športový, spoločensko-rodinný, no najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov sú každý rok priamo použité na činnosť Linky detskej istoty. Aj tento rok sa iniciatíva Firmy deťom. ĎAKUJEME! stala súčasťou Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásila Európska komisia. Jeho cieľom je mobilizovať čo najviac Európanov k aktívnemu pohybu, a tak ich motivovať k pravidelnému športovaniu a zdravšiemu životnému štýlu. Navyše sme sa viac ako dosiaľ sústredili na geografické rozšírenie behu z bratislavskej Partizánskej lúky – bežci sa k nám mohli pripojiť kdekoľvek na Slovensku. Stačilo podporiť Linku detskej istoty na diaľku a venovať jej bežecký tréning alebo firemné bežecké podujatie. Pomáhajme pomáhať.

  Pozvánka...
  Viac informácií...
  Tlačová správa...
  Bežecké propozície...
  Výsledky...
  Fotogaléria...
 • Amrop podporuje digitálny startup CapaCV
  Amrop ako líder v Executive Search poradenstve a strategickom získavaní talentov (STA) podporuje digitalizáciu a inovácie v tejto oblasti. Rozumieť digitálnym prístupom, rozvíjať ich a prinášať do praxe je totiž pre vykonávanie moderného headhuntingu v 21. storočí kľúčové. Aj preto Amrop od prvej myšlienky podporuje CapaCV, ktorý nie je len prvým digitálnym životopisom, ale najmä revolučnou platformou, vďaka ktorej môžu kandidáti prezentovať svoje schopnosti, vášeň i emócie, čím sa výrazne uľahčí možnosť spoznania ich talentu a potenciálu už pri ich selekcii. Je to vôbec prvýkrát, čo sa kandidáti nemusia o pracovnú pozíciu uchádzať len na základe opísaných vedomostí a skúseností, ale vďaka digitálnej prezentácii vedia pritiahnuť pozornosť headhunterov ešte pred osobným stretnutím.

  Vytvorte si digitálne CV...
 • Keď HR nerobí HR
  Amrop spolu so Západoslovenským regionálnym klubom HRcomm – Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov zorganizoval podujatie s názvom Keď HR nerobí HR. Uskutočnilo sa 20. júna 2018 na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Odborní garanti, ktorými boli Zuzana Boorová, vedúca Západoslovenského regionálneho klubu HRcomm a Mario Fondati, Managing Client Partner z Amropu, s pozvanými hosťami z rodinných firiem – Luciou Plačkovou, HR manažérkou, potraviny Malina a Elou Homolovou, spolumajiteľkou v druhej generácii, spoločnosť Homola, hľadali odpovede na otázky: Ako je to s HR v malých a rodinných firmách?, Kto robí personalistiku, mzdy, nábor a vzdelávanie, keď firme šéfuje hlava rodiny?, Kedy je ten správny čas a aká je tá správna veľkosť firmy na nastavenie HR procesov? a Ako to je v našej firme? – best practices z reálneho života rodinnej firmy.

  Viac informácií...
  Pozvánka...
  Fotografie...
 • Mario Fondati porotcom Ceny Petra Slavomíra Kompiša pre rodinné podniky
  Mario Fondati, Managing Client Partner a garant spolupráce s lokálnymi a rodinnými podnikmi v Amrope sa opäť stal členom poroty, ktorá rozhodovala o tohtoročných držiteľoch Ceny Petra Slavomíra Kompiša. Projekt denníka Hospodárske noviny vznikol s ambíciou poukázať na slovenské rodinné podniky, ktoré pokračujú v tradícii svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Zároveň je prestížou a zadosťučinením tvrdej práce a budovania rodinných podnikov na úroveň, ktorá im prináleží. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení druhého ročníka sa uskutočnilo 29. mája 2018 v hoteli Château Gbeľany. Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín a zároveň zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorcom peňažníckej terminológie. Aj tento rok sa o priazeň poroty i čitateľov Hospodárskych novín uchádzalo desať finalistov z rôznych krajov Slovenska.

  Viac informácií...
 • Koncert Chyťme sa za ruky aj tento rok s podporou Jenewein Group
  Poradenská spoločnosť Jenewein Group sa aj tento rok delí o dosiahnutý úspech a rôznymi formami podporuje viaceré projekty. Jedným z nich je aj deviaty ročník benefičného podujatia Chyťme sa za ruky, ktoré sa uskutočnilo 27. mája 2018 na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante pre približne 700 mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27 ústavov a zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím zo západného Slovenska. Mentálne postihnuté deti a ostatní pacienti podľa vyjadrenia organizátora, ktorým je Občianske združenie Milan Štefánik pri ústavoch pre zdravotne a mentálne postihnutých, nemajú počas roka možnosť zúčastniť sa na väčšine hudobných koncertov a podujatí. Občianske združenie preto pre nich každý rok organizuje zmysluplný benefičný koncert, do ktorého sa aj deti samy aktívne zapoja s vlastným programom. Na koncerte bez nároku na honorár tradične vystupujú viacerí speváci a skupiny vrátane hostí zo zahraničia. Pripravené sú aj rôzne workshopy, lekcie latinskoamerickej zumby a salsa tancov, maľovanie na tvár i horúcim voskom na papier, prútikárstvo, tradičná lukostreľba či maľovanie na plátno. Cieľom podujatia je podporiť integráciu mentálne postihnutých do spoločnosti a my máme trvalú radosť, že sme k tomu prispeli aj tento rok.

  Viac informácií...
 • Jenewein ani tento rok nevynechal tradičné jarné bratislavské behy
  Hoci vrchol našej bežeckej sezóny prichádza na jeseň, trénujeme a do rôznych bežeckých aktivít sa aktívne zapájame po celý rok. Náš firemný bežecký tím zložený z individuálne trénujúcich bežcov na veľkých súťažiach dosahuje zaznamenania hodné výsledky – hlavnou hodnotou je však radosť, zdravý pohyb a – ak sa dá – možnosť podporiť dobrý projekt. Už niekoľko rokov sa pod hlavičkou Jenewein Group zúčastňujeme na Národnom behu Devín – Bratislava. 71. ročník tohto medzinárodného podujatia určeného pre všetky vekové a výkonnostné kategórie sa uskutočnil 15. apríla 2018. Trojica našich bežcov zdolala trať A s dĺžkou 11 625 metrov so štartom pod hradom Devín a s cieľom v centre Bratislavy. Pár dní predtým naši bežci v nedeľu 8. apríla 2018 zaznamenali skvelé umiestnenie aj v hlavnej mužskej kategórii v polmaratóne 13. ročníka tradičného behu ČSOB Bratislava Marathon.

  Národný beh Devín – Bratislava – výsledky...
  Fotografia...
  ČSOB Bratislava Marathon – výsledky...
  Fotografia...
 • Slovenský jazz má skutočnú cenu
  Jenewein Group sa stala partnerom pravej jazzovej udalosti – slávnostného vyhlásenia 6. ročníka ankety o najlepší jazzový album vydaný v roku 2017 na Slovensku a odovzdávania cien Esprit. Slávnostná ceremónia bola registrovaným podujatím participujúcim na oslavách International Jazz Day. Spolu s ďalšími krajinami sveta tak v medzinárodný deň jazzu vzdalo hold tomuto žánru aj Slovensko. Program predstavil to najlepšie, čo na slovenskej scéne za posledný rok vzniklo – počas večera odohrali živé koncerty traja z nominovaných interpretov: Sisa Michalidesová, Ľuboš Šrámek & Nikolaj Nikitin a Ľubomír Gašpar. Ojedinelý jazzový večer bol okrem zhodnotenia predchádzajúceho roka príležitosťou na stretnutie milovníkov jazzu s komunitou hudobníkov. Teší nás, že sme do Divadla Aréna v Bratislave, kde sa 30. apríla 2018 uskutočnil, mohli pozvať aj našich priateľov a obchodných partnerov.

  Pozvánka...
  Plagát...
  Fotogaléria...
 • Amrop pre OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors
  Poradenská spoločnosť Amrop úspešne rozbieha nový pro bono poradenský projekt špeciálne pripravený pre OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors. V úvodnej etape hlavnú pozornosť kladie na identifikáciu, výber a hodnotenie talentov pre oblasť fundraising a public relations pre tretí sektor a koučing pre kanceláriu OZ. Téma strategického získavania talentov je totiž aktuálna nielen v komerčnom prostredí, ale aj v neziskových organizáciách, ktoré zásadným spôsobom kultivujú spoločenské hodnoty ako pomoc iným, dobročinnosť, solidarita a filantropia. Za projektom stojí Ladislava Molnárová, ktorej je téma firemného dobrovoľníctva a služieb verejnosti mimoriadne blízka. S projektmi pre tretí sektor má bohaté skúsenosti, pričom v tejto oblasti vníma výrazný posun k vysokej profesionalite a projektovému manažmentu. Do spolupráce s OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktoré je súčasťou Red Noses International, sa vložila s nasadením jej vlastným, pričom využíva dlhoročné praktické poznatky z oblasti riadenia ľudských zdrojov a inšpirácie z „best practice" projektov z komerčného prostredia a benchmarkovania občianskeho združenia voči trhu.

  Fotografia...
  Executive Placement v médiách...
 • 13. Amrop EMEA konferencia
  Stretnutie takmer stovky partnerov Executive Search spoločností pôsobiacich pod spoločnou značkou Amrop v regióne EMEA sa opäť uskutočnilo v španielskej Barcelone v tradičnom novoročnom termíne (17. až 19. január 2018). Program v poradí 13. EMEA konferencie bol opäť predovšetkým pracovný – míting mal za cieľ upresniť smer ďalšieho rozvoja, najmä zhodnotiť stav rozpracovanosti strategických projektov pre budúcnosť Amropu a inovácie hlavného portfólia. Účastníci privítali nových partnerov globálneho Amropu z Austrálie a Južnej Afriky, čím sa opäť rozšírila sieť partnerských kancelárií a zvýšila možnosť výmeny skúseností a zdokonaľovania praktík smerujúcich k poskytovaniu čo najkvalitnejších služieb. Za slovenský Amrop sa na stretnutí zúčastnil Igor Šulík. Aktívne sa zapojil predovšetkým do programu pracovných skupín zameraných na Leadership Assessment, Marketing a CEE a ako Co-Leader viedol míting pracovnej skupiny Industrial Practice Group.