• Trend: Jenewein Group odborným partnerom seriálu Rodinné firmy
  Rodinné podniky tvoria takmer v každej krajine dôležitú časť hospodárstva, čo platí naprieč všetkými priemyselnými odvetviami a sektormi. V Jenewein Group aj cez vlastnú rodinnú skúsenosť rozumieme špecifikám rodinného podnikania. Poradenstvu určenému súkromným a rodinným firmám sa venujeme od svojho vzniku v roku 1990, pričom jedinečné portfólio služieb v tejto oblasti spájame v česko-slovenskej platforme Jenewein.private. Bohaté skúsenosti nášho expertného tímu sme uplatnili viackrát ako partneri rôznych podujatí, seminárov či štúdií. Už takmer pravidelne sme odborným partnerom seriálu týždenníka Trend Rodinné firmy venovanému príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a súvisiacim aktuálnym otázkam. V tohoročnej jesennej sérii sme do odbornej spolupráce vstúpili so spoločnosťami ČSOB Advisory, nebotra a Ružička and Partners, pričom za Jenewein Group sme okrem predstavenia platformy Jenewein.private autorsky spracovali aj niekoľko tém.

  Family Governance – aby rodina a jej podnikanie fungovali v súlade (M. Taliga, 50-51/2019)...
  Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu (M. Krekáč, online)...
  Budúcnosť Family Offices je tu už dnes (M. Taliga, Trend 46/2019)...
  Senior Leadership Advisory for Family Businesses & Offices… (Trend 44/2019)...
  Zodpovedným vlastníctvom k zodpovednému podnikaniu (I. Šulík, Trend 43/2019)...
 • Matej Taliga o rodinnom podnikaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  Pracovať so študentmi nás nielen baví, ale aj zaväzuje. Sme radi, ak je naša spolupráca obojstranne inšpirujúca. Taká bola aj prednáška Mateja Taligu, COO & Private Client Partnera na Ekonomickej univerzite v Bratislave, s ktorou predstúpil pred študentov tretieho ročníka v rámci predmetu Rodinné podnikanie. Pre Mateja šlo o stretnutie, ktoré si cení viac ako iné, nakoľko Ekonomická univerzita v Bratislave je jeho materskou univerzitou.
 • Adventný výlet do Berlína ako začiatok osláv nášho 30. výročia
  V roku tridsiateho výročia Nežnej revolúcie, na ktorý veľmi úzko nadväzuje aj blížiace sa tridsiate výročie vzniku poradenskej skupiny Jenewein Group (Amrop Jenewein, Fipra a EPPP), ktoré oslávime začiatkom roku 2020, bola voľba miesta nášho predvianočného výletu viac-menej jasná – tentoraz sme sa vybrali do Berlína, dlhé roky rozdeleného Berlínskym múrom, ktorého pád odštartoval zjednotenie rozdelenej Európy i slobodu podnikania. Tento zlom bol dôležitý aj pre založenie skupiny Jenewein Group v Československu. Aj preto sme sa rozhodli pár adventných dní so všetkým rešpektom, vďačnosťou i veselosťou spoločne stráviť v tomto úžasnom, modernom a inšpirujúcom meste.

  Fotogaléria...
  PF 2020...
 • Igor Šulík vystúpil na Amrop Leaders Talk 2019
  Tradičné podujatie Amrop Leaders Talk sa na sklonku roku 2019 uskutočnilo v slovinskej Ľubľane. Jeho hostiteľom boli kolegovia z Amrop Adria operujúcej v jadranskej oblasti. Hlavnou témou stretnutia boli najnovšie poznatky z neurovedy a možnosti ich využitia v oblasti líderstva. Diskutovalo sa o tom, ako v tomto smere prekonať určité predsudky, o ktorých často ani sami nevieme, a o tom, čo sa potrebujeme naučiť, aby sme mohli náš mozog využívať oveľa efektívnejšie. Táto téma je v slovenskom Amrope doménou Igora Šulíka, Managing Leadership Partnera, ktorý bol spolu s prof. Aljošom Valentinčičom hlavným hosťom podujatia.

  Pozvánka...
  Fotogaléria...
 • Svätomartinskú hus sme si aj tento rok vychutnali v Slovenskom Grobe
  Naším obľúbeným jesenným dňom je už niekoľko rokov sviatok sv. Martina a jemu venované spoločné česko-slovenské posedenie v Pivnici U Zlatej Husi v Slovenskom Grobe. Na pozvanie od nášho chairmana sa už tradične tešíme, a tak to bolo aj tentoraz. V piatok 15. novembra 2019 sa pražská i bratislavská kancelária stretli v skutočnom kráľovstve husaciny – v rodinnej reštaurácii Jajcayovcov, v ktorej sa recept na pečenú husacinu odovzdáva už štvrtú generáciu. Martinovi Krekáčovi ďakujeme za príjemné chvíle strávené pri svätomartinskej husi a ďalších lahôdkach.
 • Amrop University Campus Session v Štokholme
  Tradičné stretnutie Amrop University Campus Session určené predovšetkým pre rešeršérov a konzultantov – realizátorov projektov, sa tento rok uskutočnilo v dňoch 17. až 20. októbra 2019 v Štokholme. Väčšinou mladí ľudia z celého sveta sa v rámci programu zapojili aj do Code of Talent – už počas prípravy na stretnutie si zvolili rôzne misie, ktorým sa chceli venovať. Jeden deň strávili na workshope v Hyper Island – jednom z najlepších coworkingovych priestorov v Európe, ktoré zároveň patrí k najlepším digitálnym biznis školám zameraným na consulting a informačné technológie. Program druhého dňa vyplnili interné prezentácie zamerané na smerovanie a budúcnosť globálneho Amropu. Stretnutie účastníkom umožnilo spoznať nielen to, ako pracujú iné kancelárie vo svete, ale aj porovnať každodenné pracovné nasadenie pri riešení projektov. „Učili sme sa, ako treba pracovať s nápadmi, ako ich formovať a uvádzať do praxe a ako fungovať viac v podnikateľskom móde,“ zhodnotil jeden z nich.

  Fotogaléria...
 • Amrop Jenewein partnerom podujatia Skills of the Future
  Aliancia pre mladých All4Youth, ktorej poslaním je pomáhať mladým ľuďom pri hľadaní uplatnenia na trhu práce, aj tento rok zorganizovala konferenciu Skills of the Future. Uskutočnila sa 4. októbra 2019 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Jedným z partnerov podujatia sa opäť stala poradenská spoločnosť Amrop Jenewein, pretože motto Priprav sa na budúcnosť už dnes! úzko korešponduje s jednou z jej poradenských profesionalít: strategickým prístupom k získavaniu talentov. Okrem priamej podpory sa Amrop Jenewein v rámci odborného programu zapojila do dvoch bodov popoludňajších workshopov. Client Partner Marek Hradílek predstavil prvý digitálny životopis CapaCV a Client Partner Michal Lukáč, senior konzultantka Lucia Nacíková a senior rešeršérka Katarína Polakovičová viedli simulátory pracovných pohovorov.

  Viac informácií...
  Tlačová informácia...
 • Podpora zamestnanosti Rómov – úspešné príklady z praxe
  Amrop Jenewein v partnerstve s HRcomm klub VÝCHOD pripravil ďalšie zo série podujatí navzájom prepojených mottom Strategic Talent Acquisition alebo Ako získať správnych ľudí na pozície budúcnosti?. Tentoraz sme pri voľbe hlavnej témy po inšpiráciu siahli k našej ďalšej úspešnej aktivite – spojeniu značky Amrop s kampaňou prijatelni.sk a OZ Divé maky. A tak sa 26. septembra 2019 v Košiciach hostia panelovej diskusie rozprávali o možnostiach podpory zamestnanosti Rómov a úspešných príkladoch z praxe. Vkladom Amropu je zmysluplné spojenie zamestnávateľov, mimovládnych organizácií a štátneho sektora, aby sme sa posunuli opäť o krok ďalej. Našou snahou je prispieť k zníženiu diskriminácie znevýhodnených skupín na trhu práce a dať šancu talentom, ktoré skrývajú. Za Amrop Jenewein podujatie koordinovala Ladislava Molnárová, Talent Acquisition Partner a garantka spolupráce s neziskovým sektorom. Kvalitnú a otvorenú panelovú diskusiu viedla Silvia Kušnírová zo SKPR Strategies a členka správnej rady OZ Divé maky.

  Pozvánka...
  Viac informácií...
  Fotogaléria...
 • Tohtoročné Amrop CEE stretnutie s mottom: Listen to Good Ideas
  Každoročné septembrové Amrop CEE stretnutie sa tento rok uskutočnilo od 13. do 16. septembra v chorvátskom Dubrovníku. Zástupcovia Amrop Executive Search spoločností zo strednej a z východnej Európy sa stretli už po trinásty raz, pričom slovenský Amrop Jenewein tentoraz zastupoval Marek Hradílek a Matej Taliga. Hlavnou témou bolo motto Listen to Good Ideas, takže jadro odbornej časti programu logicky vyplnili workshopy v pracovných skupinách zamerané na zlepšenie spolupráce v rámci CEE regiónu a identifikáciu slabých a silných stránok a nových príležitostí pri výmene najlepších praktík a skúseností. Dôraz sa pritom kládol na využitie moderných technológií a nástrojov predovšetkým pri internej komunikácii. V rámci spoločensko-oddychovej časti sa účastníci mohli zapojiť do viacerých outdoorových aktivít. Zdrojom nových nápadov a kontaktov bol nepochybne aj čas spoločných večerí a večerov strávených prostredí unikátneho historického Dubrovníka.

  Fotogaléria...
 • Iniciatíva Firmy deťom. ĎAKUJEME! odštartovala po desiaty raz
  V nedeľu 8. septembra 2019 sme opäť bežali deťom na pomoc. Slovenský Amrop dlhodobo aktívne podporuje jedno z nosných podujatí Linky detskej istoty, n. o. – beh 21 km pre deti. Už po jubilejný desiaty raz sme oslovili našich partnerov, klientov a verejnosť, aby sme ich pod logom Firmy deťom. ĎAKUJEME! nadchli a spojili pre dobrú vec. Okrem vlastného bežeckého tímu a podpory tímovej súťaže firiem sme sa dobrovoľníckymi aktivitami zapojili do prípravy a organizácie podujatia. Beh 21 km pre deti má športový, spoločensko-rodinný, no najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov sú každý rok priamo použité na činnosť Linky detskej istoty. Aj tento rok sme sa sústredili na geografické rozšírenie behu z bratislavskej Partizánskej lúky – bežci sa k nám mohli pripojiť kdekoľvek na Slovensku alebo inde vo svete. Stačilo podporiť Linku detskej istoty na diaľku a venovať jej bežecký tréning alebo firemné bežecké podujatie. Pomáhajme pomáhať.

  Pozvánka...
  Viac informácií...
  Tlačová správa...
  Bežecké propozície...
  BeActive...
  Výsledky...
  Fotogaléria...
 • Trend: Amrop Jenewein odborným garantom HR seriálu
  Amrop Jenewein už takmer pravidelne vstupuje do partnerstva s týždenníkom Trend – nielen pri rôznych odborných seminároch a konferenciách, ale aj pri príprave tematických seriálov. V auguste a septembri tohto roka sa značka Amrop Jenewein dostala do záhlavia päťdielneho seriálu zameraného na ľudský kapitál. V obsahu jednotlivých pokračovaní sa tak postupne objavili nielen mená našich partnerov, ale najmä ich vyjadrenia a skúsenosti k témam, ktoré aktuálne hýbu svetom HR. Jednotlivé časti seriálu boli zamerané predovšetkým na Benefity v ére mileniálov, Druhy manažérov a nadriadených, Zbieranie dát o zamestnancoch a ich využitie, Otvorené a transparentné platy vo firme či Digitálne vzdelávanie. Okrem toho Amrop Jenewein v rámci partnerstva v tlačenej i on-line verzii Trendu uverejnil päť autorských článkov na vlastné témy.

  Direktívnych riaditeľov nahrádzajú inšpiratívni lídri (L. Molnárová, Trend 32/2019)...
  Miroslav Jankovič: Dve tretiny manažérov hovoria o podceňovaní leadershipu (online)...
  Nový pohľad na rolu CEO a správnych orgánov (I. Šulík, Trend 33/2019)...
  Automatizácia – hrozba alebo príležitosť pre trh práce? (M. Lukáč, Trend 34/2019)...
  Matej Taliga: Ako ste pripravení na digitálnu prívalovú vlnu? (online)...
  Digitálny prievan vo svete HR (M. Hradílek, Trend 35/2019)...
 • Amrop Jenewein Jahresheuriger 2019
  Günther Tengel spolu s Andreou Viehauser z Amrop Jenewein v Rakúsku nás ako každý rok pozvali na firemnú letnú slávnosť Amrop Jenewein Jahresheuriger. V krásnom slnečnom počasí sme sa v zastúpení Ladislava Molnárová, Matej Taliga a Igor Šulík 2. júla 2019 v reštaurácii Zum Martin Sepp vo viedenskej štvrti Grinzing stretli s viac ako päťsto pozvanými medzinárodnými hosťami. Spolu s obchodnými partnermi, priateľmi a známymi sme sa opäť raz utvrdili v tom, že kľúčom k úspešnej budúcnosti je schopnosť fungovať ako jeden tím. Vytváranie skutočne integrovaného až rodinného prostredia je v biznise veľmi cenené. Pod mottom Mysli globálne, konaj lokálne mala tohtoročná slávnosť aj ďalší dôležitý rozmer – bola oslavou štyroch dekád úspešného príbehu značky Amrop Jenewein v Rakúsku. Na jeho začiatku rovnako ako v našej česko-slovenskej skupine Jenewein Group, ktorej súčasťou je aj slovenský Amrop, stál Dr. Jean-François Jenewein.

  Fotografia 1...
  Fotografia 2...
  Fotografia 3...
  Fotografia 4...
 • Na Amrop svetovej konferencii predstavili nového CEO
  V Kodani sa za účasti viac ako stovky partnerov z celého sveta v dňoch 15. až 18. júna 2019 uskutočnilo globálne stretnutie Amrop partnerských kancelárií, ktoré je každoročne zamerané na upevnenie spolupráce a výmenu najlepších praktík siete líderských Executive Search spoločností. Na výročnej konferencii predstavili nového CEO a chairmana Správnej rady The Amrop Group – stal sa ním Federico Cuneo, ktorý je od roku 2005 partnerom a riaditeľom Amrop kancelárií v Peru, Paname, Kostarike a Ekvádore. V rámci konferencie hostiteľská dánska kancelária zorganizovala pracovné raňajky, na ktoré pozvali desiatky lídrov dánskej ekonomiky. Inšpiratívne bolo vystúpenie futurológa Nilsa Elmarka z Veľkej Británie a dánskeho partnera Amropu Christiana Reicha na tému New Adventurous Leadership. Igor Šulík zo slovenského Amropu ako Co-Leader viedol pracovné stretnutie globálnej Industrial Practice Group. Najbližšia svetová konferencia Amropu sa uskutoční o rok v Šanghaji.

  Viac informácií o novom CEO...
  Fotogaléria...
 • Jenewein Group opäť podporila projekt Misia – Osobnosti kuriérmi
  Takmer päťdesiat osobností kultúrneho, športového a spoločenského života 3. júna 2019 opäť vyštartovalo do ulíc Bratislavy na bicykloch v úlohe špeciálnych kuriérov, aby sa týmto spôsobom zapojili do charitatívneho projektu na pomoc zdravotne postihnutým. Pomoc spočíva v tom, že za vyzbierané peniaze sa konkrétnym deťom a mladým ľuďom kúpia zdravotnícke pomôcky, ktoré im poisťovne nechcú preplatiť, a pritom ich potrebujú na skvalitnenie života. Každoročne sa Misii podarí vyzbierať peniaze na osem až desať pomôcok (tento rok sa vyzbieralo 11 614,30 €). Jenewein Group podporila túto aktivitu a ako kuriérku si objednala herečku a speváčku Luciu Lužinskú, ktorá prišla do nášho sídla spolu so šéfkuchárom Martinom Korbeličom a moderátorom Ludwigom Baginom. Okrem niekoľkých minút, ktoré sme s kuriérmi strávili, a umelecky stvárneného certifikátu od Petra Stankoviča sme aj v tomto ročníku pocítili radosť najmä z toho, že sme sa podelili s úspechom a podporili zmysluplný projekt.

  Certifikát...
  Fotografia...
 • Benefičný koncert Chyťme sa za ruky tradične aj s podporou Jenewein Group
  Jenewein Group už niekoľko rokov podporuje benefičné podujatie Chyťme sa za ruky. V poradí desiaty ročník sa uskutočnil 26. mája 2019 na nádvorí historického neogotického kaštieľa v Galante pre približne 600 mentálne a zdravotne postihnutých detí a dospelých z 22 ústavov a zariadení v rámci ich integrácie a začlenenia do spoločnosti viac ako stovky „bežných“ návštevníkov. Ako nám v poďakovaní napísal zakladateľ OZ pre mentálne postihnutých Milan Štefánik, postihnutí klienti týchto zariadení nemajú počas roka takmer nijakú možnosť zúčastniť sa na hudobnom koncerte či inom podujatí. Občianske združenie preto pre nich každý rok organizuje zmysluplný benefičný koncert, do ktorého sa najmä deti aj samy aktívne zapoja s vlastným programom. Na koncerte bez nároku na honorár tradične vystupujú viacerí speváci a skupiny vrátane hostí zo zahraničia, tento rok bol moderátorom Marián Miezga. Program doplnili tvorivé dielne, tanečné lekcie, ozdobovanie sadrových odliatkov, maľovanie na tvár i horúcim voskom na papier či maľovanie na plátno.

  Viac informácií a fotogaléria...
 • Strategic Talent Acquisition opäť s HRcomm
  Amrop Slovakia spolu so Stredoslovenským regionálnym klubom HRcomm a spoločnosťou Poradca podnikateľa pripravil ďalšie zo série podujatí s názvom Strategic Talent Acquisition alebo Ako získať správnych ľudí na pozície budúcnosti?. Uskutočnilo sa 4. apríla 2019 vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradcu podnikateľa v Žiline. Súčasťou programu bolo vystúpenie Igora Šulíka, Managing Leadership Partnera v Amrope a panelová diskusia na tému Strategický prístup k získavaniu talentov alebo Ľudí treba poznať skôr, ako ich potrebujeme získať. Pozvanie Amropu na účasť v paneli prijali: Zuzana Bodzanová, HR Manager SK, CZ & HU, Metsa Tissue Slovakia, Gabriela Kadlečíková, HR Manager, Schaeffler Kysuce a Michal Britvík, generálny riaditeľ, Ryba Žilina. Stretnutie a diskusiu viedla Ladislava Molnárová, Talent Acquisition Partner v Amrope.

  Viac informácií...
  Pozvánka...
  Fotogaléria...
 • Amrop spolu s OZ Divé maky v Prezidentskom paláci
  V Amrope nám záleží na vytváraní férového pracovného prostredia, ktoré nediskriminuje uchádzačov o zamestnanie na základe národnostnej príslušnosti, farby pleti či iných kritérií, preto sme rozhodli stať jedným z hlavných partnerov kampane prijatelni.sk na podporu zamestnanosti Rómov, ktorú v polovici februára tohto roka spustilo OZ Divé maky. Vďaka tejto odvážnej iniciatíve dostávajú mladé rómske talenty šancu na vzdelanie a rozvoj svojich daností. Do projektu prijatelni.sk Amrop vstúpil spolu s ďalšími partnermi – veľkými zamestnávateľmi, ktorých pre túto aktivitu nadchol a s ktorými ho spájajú nielen pracovné väzby, ale najmä spoločné hodnoty a zodpovedné správanie. Okrem pozitívneho prijatia odbornou i širokou verejnosťou kampaň prijatelni.sk ocenil aj prezident SR Andrej Kiska. Zástupcov kampane vrátane partnerky Amropu Ladislavy Molnárovej prijal 20. marca 2019 v Prezidentskom paláci v Bratislave. S prezidentom o. i. hovorili aj o konkrétnych krokoch, ktoré povedú k búraniu predsudkov, eliminovaniu diskriminácie na trhu práce a zvýšeniu zamestnanosti rómskej menšiny.

  Viac informácií...
 • NEMÁ DO 2 – odborná konferencia o ekonomike, biznise a osobnom rozvoji
  Skutočne bohatý program pripravili organizátori regionálnej konferencie NEMÁ DO 2 pre účastníkov, spíkrov i partnerov. Od skorého rána do večera bol 20. marca 2019 hotel Chateau Appony v Oponiciach naplnený témami vzťahujúcimi sa k ekonomike, biznisu a osobnému rozvoju. Keďže veľa sa hovorilo a diskutovalo aj o mobilite, talentoch a efektivite, svoje miesto si v programe našla aj kampaň OZ Divé maky prijatelni.sk, do ktorej sa aktívne zapojila aj poradenská spoločnosť Amrop Slovakia. V rámci prezentácie zameranej na lámanie predsudkov voči zamestnávaniu Rómov vystúpila aj Ladislava Molnárová, Talent Acquisition Partner v Amrope.

  Program konferencie...