• Amrop Jenewein partnerom podujatia zo série FUTURE TALK
  Strategický prístup k získavaniu talentov je jednou z hlavných premís, z ktorých konzultanti spoločnosti Amrop Jenewein vychádzajú pri mnohých poradenských riešeniach. Logické je preto dlhodobé spojenie s Alianciou pre mladých All4Youth, ktorej poslaním je pomáhať mladým ľuďom pri hľadaní uplatnenia na trhu práce. V rade spoločných aktivít je v tomto roku prvým online podujatie FUTURE TALK: Nový normál stáží a brigád po COVID-19, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2021 o 16. hod. Študenti stredných a vysokých škôl vďaka nemu získajú odpovede na otázky Ako vyzerajú stáže dnes a ako asi budú vyzerať po COVID-e?, Aké zmeny ma čakajú vo firmách a čo bude nový normál? a Prečo je potrebné na sebe pracovať a rozvíjať sa?. Okrem priamej podpory, do ktorej sa Amrop Jenewein zapojil spolu so značkami ako dm drogeriemarkt, PwC, Junglee, O2, Nestlé či IBM, budeme mať zastúpenie aj v diskusii, ktorú bude možné sledovať online z priestorov dm drogeriemarkt akadémie v OC Retro v Bratislave, hybridný event zabezpečuje GEM Agency. Partnerka pre strategické získavanie talentov Ladislava Molnárová v nej dala priestor konzultantke Patrícii Lofajovej a rešeršérkam Adriane Odlerovej a Lucii Erdelskej. Rozprávať sa bude o získavaní prvých pracovných skúseností počas štúdia v čase pandémie tak, ako ich prežívajú v každodennej praxi.

  Pozvánka...
 • Amrop nadviazal strategické spojenectvo ponad Atlantik
  Globálna sieť The Amrop Partnership uzavrela exkluzívne strategické spojenectvo s JM Search, jednou z popredných amerických poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Advisory. Vďaka novému vzťahu budú obe spoločnosti prinášať väčšiu pridanú hodnotu pre domácich a zahraničných klientov. Vzhľadom na viac ako štyridsaťročnú úspešnú prítomnosť na trhu a spoločné hodnoty Amrop a JM Search nezískajú len možnosť zapojiť sa do globálnych projektov a vstup do nových geografických oblastí. Aliancia im umožní aj okamžitý prístup k špecializovaným lokálnym znalostiam a osvedčeným praktikám. Potvrdila to aj Annika Farin, globálna chairwoman Amropu: „Bezproblémový prístup k špičkovej americkej spoločnosti je v Amrope posledným krokom k splneniu jedného zo strategických cieľov. Táto aliancia našim klientom poskytne nielen výnimočný prístup na americký trh, ale aj rozšíri a prehĺbi naše odborné znalosti a zručnosti.“ Udalosti z roku 2020 v organizáciách ešte väčšmi zdôraznili potrebu lídrov schopných prijať strategické zmeny – silné a inšpiratívne vedenie ešte nikdy nebolo dôležitejšie. Kombinácia odborných znalostí a geografického záberu spoločností JM Search a Amrop klientom poskytne jedinečnú platformu na prístup ku globálnemu fondu talentov a špecializovanému poradenstvu pri súčasnom zachovaní nezávislosti oboch spoločností.

  Tlačová informácia...
 • Amrop Jenewein cez Fond Divé maky podporuje nadané rómske deti
  Občianske združenie Divé maky dlhodobo podporuje rozvoj talentu a vzdelania mimoriadne nadaných rómskych detí z komunít ohrozených chudobou. Aj vďaka mentoringu a individuálnej darcovskej podpore pomohlo stovkám detí v štúdiu na stredných a vysokých školách. Amrop Jenewein vstúpil do partnerstva s Divými makmi už v roku 2019 pri spustení mimoriadne úspešnej a niekoľkokrát ocenenej kampane Prijatelni.sk. Na sklonku roku 2020 sme od Divých makov prijali pozvanie na podporu Fondu Divé maky vytvoreného na efektívnejšiu podporu štipendistov. Prostredníctvom inšpiratívnych lídrov naďalej podporujeme nadané rómske deti, ktoré vynikajú talentom a aj vďaka našej pomoci dostanú obrovskú šancu na úspech. Naša podpora smeruje prioritne pre dvadsaťročnú kontrabasistku Magdalénu Kokyovú, ktorej pomáhame pokryť náklady na štúdium na konzervatóriu v Košiciach. Okrem napĺňania hlavného poslania nás teší, že kampaň na Fond Divé maky žne prvé úspechy aj v oblasti kreatívneho priemyslu – prvým je nominácia v prestížnej súťaži Digital PIE.

  Podporte Fond Divé maky...
  Digital PIE case study...