Zlatica Mária Stubbs je Medzinárodnou federáciou koučov ICF (International Coach Federation) akreditovaná profesionálna koučka s vyše 850 odkoučovanými hodinami. Pracovala približne dvadsať rokov vo vrcholových manažérskych pozíciách vo Veľkej Británii, v Maďarsku a na Slovensku ako manažérka výroby a riaditeľka. Posledných 15 rokov podporuje investorov v strednej Európe, najmä na Slovensku a v Českej republike vo funkcii konzultanta, projektového manažéra a interim manažéra v rôznych projektoch na tzv. zelenej lúke, z toho posledných desať rokov aj ako koučka.

Je na riešenie zameraná koučka, pôvodne študovala koučing v roku 2004 vo Veľkej Británii, v roku 2009 absolvovala štúdium v koučingovej škole Erickson College International so sídlom v Kanade a v roku 2014 Brief Coaching – Solution Surfers vo Švajčiarsku. Je oficiálnym ICF mentorom pre koučov pripravujúcich sa na ICF alebo lokálnu akreditáciu. Koučuje v slovenčine a angličtine.

Je zakladajúcou členkou obidvoch koučovských organizácií na Slovensku – Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a slovenskej pobočky ICF, v ktorých hrá aktívnu rolu. Predtým bola predsedníčka a prezidentka, v súčasnosti je členkou predsedníctva a členkou akreditačno-certifikačnej komisie v jednej z nich.

V roku 2015 ukončila postgraduálne štúdium Supervízia koučovania v Barefoot Coaching Ltd.vo Veľkej Británii, čo jej umožňuje poskytovať individuálnu a skupinovú supervíziu pre koučov na všetkých úrovniach rozvoja. Má široké skúsenosti v manažmente, rozumie problémom a vie sa stotožniť so situáciami vyskytujúcimi sa v pracovnej sfére.

V rokoch 2005 a 2006 pracovala ako riaditeľka firmy, pričom koučing využívala ako štýl manažmentu. Od roku 2008 organizuje workshopy koučovacích zručností pre manažérov spojené s tieňovaním na pracovisku a koučovaním. Podporuje firmy, ktoré chcú zaviesť koučingové alebo mentoringové programy.

Hlboko verí vo fantastický potenciál každého jednotlivca, má vášeň pre koučing, vie nadchnúť a byť naozajstným partnerom v akejkoľvek situácii.

Životné krédo: Čo by ste si trúfali dosiahnuť, keby ste si trúfali myslieť, že nemôžete zlyhať? (Nelson Mandela)