Mgr. Zora Inka Grohoľová je koučka s medzinárodnou certifikáciou. Sústreďuje sa na oblasť komunikácie, motivácie a riadenia tímov. Spolupracuje s desiatkami klientov a pracovnými tímami z oblasti biznisu, politiky aj kultúry, vrcholovým i stredným manažmentom a majiteľmi firiem. Pracuje v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Je členkou Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation).

Koučovaniu sa intenzívne venuje od roku 2011. Používa metódu Brain Based Coaching, ktorá je založená na najnovších vedeckých poznatkoch o fungovaní ľudského mozgu a využívaní týchto poznatkov pre lepšiu komunikáciu, osobnú motiváciu a riadenie tímov. Jej prax zahŕňa viac ako 700 hodín individuálneho a tímového koučovania. Kvalifikáciu si udržiava a prehlbuje najmä prostredníctvom tréningov spoločnosti Neuro Leadership Group, ktoré spájajú metódu Brain Based Coaching s koučovaním zameraným na dosahovanie merateľných výsledkov Results Coaching. Klienti často oceňujú jej schopnosť vytvoriť motiváciu a dosiahnuť výrazný posun aj v oblastiach, v ktorých sa im to dlhodobo nedarilo. V oblasti tímov s úspechom zavádza komunikačné nástroje, ktoré zlepšujú spoluprácu a vzťahy na pracovisku, a tým aj celkovú kvalitu pracovného prostredia.

Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracovala ako rozhlasová redaktorka, hovorkyňa, tlmočníčka a prekladateľka a členka organizačného tímu medzinárodného hudobného festivalu. Dlhoročne pracuje ako dobrovoľníčka v organizačnom výbore medzinárodného charitatívneho podujatia diplomatickej a medzinárodnej komunity. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom, s TV Markíza a ďalšími slovenskými médiami, kde pravidelne hovorí o vzťahoch, komunikácii, motivácii a riešení konfliktov.

Venuje sa aj mediácii, je mediátorkou registrovanou pri Ministerstve spravodlivosti SR a zriaďovateľkou Bratislavského mediačného centra.

Životné krédo: Každá hra má hráčov, štartovaciu čiaru, svoj cieľ asvojich víťazov. Ak chcete byť úspešným hráčom, nezabúdajte, že podpora dobrého kouča vám môže pomôcť stať sa víťazom.