V spoločnosti pôsobí od roku 2019 na pozícii Junior Research Consultant predovšetkým pre projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Primárnou náplňou jej práce je aktívne vyhľadávanie a spracúvanie údajov o relevantnom trhu, následná analýza a aktívne oslovovanie potenciálnych kandidátov.

Zuzana ukončila vysokoškolské vzdelanie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore Psychológia. Už počas štúdia začala získavať pracovné skúsenosti v oblasti recruitingu najmä v automobilovom priemysle.